Annonce
Annonce

”Thomas, du er en blanding af mindreværdskompleks og storhedsvanvid”

Foto: Scanpix
Læs mere
Fold sammen

Han blev leder i en tidlig alder og har en evne til at lede transformationer. I dag er han CEO i Copenhagen Fintech, der støtter og fremmer startups og innovative virksomheder for at udfordre og transformere den finansielle sektor i Danmark.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Moderne Ledelse'. Se alle artikler her

Af Jakob Lindmark Frier, TechSavvy

Sidste år skiftede Thomas Krogh Jensen sin direktørpost i Nordea ud til fordel for en stilling som CEO i Copenhagen Fintech, der skal positionere København som et knudepunkt i den globale fintechindustri.

”For mig har det altid handlet om at flytte mennesker og organisation - det gør ledelse selvfølgelig altid - men jeg har haft en evne til at altid at befinde mig i store transformationer,” siger Thomas Krogh Jensen.

Han har dagligt kontakt med 50 små iværksættervirksomheder, der alle har fysiske kontorer i Copenhagen Fintechs lab-lokaler på Applebys Plads i det indre København. Ifølge Thomas Krogh Jensen har store virksomheder og startups andet end branchekoder tilfælles.

”Uagtet virksomhedernes størrelse, så handler det om at motivere mennesker. Også selvom vi har med teknologi at gøre. Først og fremmest handler det om at udvikle og transformere en industri, hvor der er plads til mennesker og teknologi. Alle kolleger, fra udvikling til salg, er forskellige og derfor er det vigtig, at fremtidens ledere er i stand til at stille de rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt.”

Mangler modet
For at stille de rigtige spørgsmål skal fremtidens leder være eksperimenterende, nysgerrig og agil og først fremmest ikke tro, at man selv sidder med alle svarene på udfordringerne.

”Du kan finde svar på stort set alting. Men finder du svaret på de rigtige spørgsmål? Det handler om måden, vi anskuer risiko på. I startups handler det om ”hvis jeg ikke gør det her, hvad sker der så? Kommer der nogen før mig?” I de større virksomheder, der er præget af hierarki og formelle processer handler det i stedet om, ”hvis jeg gør det her, hvad risikerer jeg så?””, siger Thomas Krogh Jensen.

Der skal skabes klare rammer og et klart formål og frihed til at eksperimentere derfra. Fremtidens ledere vil blive udfordret af hastigt udviklende teknologi og et større felt af konkurrenter og løsninger båret frem af samme teknologi. Det stiller nye krav til ledere.

”I dag støder jeg nogle gange på fartblinde iværksættere, der ikke tør sætte tempoet ned og reflektere. Enten holder de stædigt fast i den forkerte forretningsmodel eller også ender de med at pivotere 5 eller 6 gange, fordi de ikke er enige om en retning. I de store virksomheder ser jeg mange ledere, der har en retning, men mangler modet til at løbe en risiko, eksekvere, tage ved lære af det og repetere den proces. Fremtidens ledere skal kunne begge dele og vide hvornår, de skal gøre hvad. Ellers mister de terræn,” siger Thomas Krogh Jensen.

Et spørgsmål om balance
Han blev leder i en tidlig alder af 29. I rygsækken har Thomas Krogh Jensen i dag 20 års erfaring fra store finansielle virksomheder og lidt mere end 365 dage i fintech-fællesskabet. Han ser sig selv som værdibaseret leder, der har lært at navigere i en kompleks kontekst præget af ny teknologi og har lært at balancer behovet for accelerering og retning.

”En af mine tidligere ledere sagde til mig: ”Thomas, du er en blanding af mindreværdskompleks og storhedsvanvid,” griner Thomas Krogh Jensen, ”mindreværdskomplekset giver empati og får jo en til at stoppe og sige ”Gør vi det rigtige og kan vi løfte den her opgave?” Storhedsvanviddet får en til at holde fast i den store vision på trods af, at der er flere der siger nej.”

En ny virkelighed
Copenhagen Fintech er ikke kun et center for finansiel teknologi. Det er også et center for arbejdsform, fremtidens talenter, metoder og forretningsmodeller.

”Den traditionelle ledelsesstil handler jo om hierarki og organisation. Viden kommer oftest fra ledelsen og drypper videre ned gennem organisationen. Nu bevæger vi os over i en ny virkelighed der gør op med formelle og hierarkiske strukturer og lederen ikke er den, der ved mest, tværtimod, og meget bliver transparent,” siger Thomas Krogh Jensen og fortsætter.

”I fremtiden bliver innovationsenheder i højere grad lagt eksternt i store virksomheder, der ikke er agile nok. Der er et opbrud med den traditionelle organisationsstruktur og det tror jeg kræver et helt andet mindset hos folk, der skal lede fremadrettet og specielt i større organisationer.”

Ledelse har de senere år fået en anden betydning og specielt på grund af teknologi. I fremtiden vil andre ledelsesværdier være vigtige.

”I dag skal du drive forretningsledelse i en kontekst hvor du har svært ved at vide, hvor du er henne om få måneder og vejen derhen er også enorm usikker, fordi der kan opstå så meget ny udvikling på kort tid i alle industrier. Det gælder både for virksomheder som startups,” siger Thomas Krog Jensen.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Moderne Ledelse'. Se alle artikler her