Annonce
Annonce

Svanemærket og EU-Blomsten fremmer cirkulær økonomi

Svanemærket og EU-Blomsten kan fremme cirkulær økonomi – og dermed styrke virksomheders konkurrenceevne og deres ressourceeffektivitet. De giver samtidig indkøbere og forbrugere mulighed for nemt at træffe trygge valg og vælge produkter med en god totaløkonomi.

Sponseret af Miljømærkning Danmark

Af Christina Nielsen  

Vi overforbruger jordens ressourcer. Den globale opvarmning fortsætter. Og verdens affaldsmængder stiger. Der er med andre ord hårdt brug for den cirkulære økonomi, hvis vi skal løse nogle af vor tids største udfordringer.

Det er udfordringer, som Danmarks to officielle miljømærker, Svanemærket og EU-Blomsten, forsøger at være med til at løse ved at tage hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering med i vurderingen, når der fastsættes krav. På den måde arbejder de to mærker for lav miljøbelastning i hele produktets livscyklus og for at sende ressourcer med størst mulig værdi videre i kredsløbet efter brug.

- Samtidig bliver der tænkt i cirkulære kredsløb for at sikre fokus på, hvordan tiltag i én fase har positiv effekt flere steder i livscyklus, og på hvordan man undgår at flytte en negativ miljøeffekt til et andet sted i livscyklus. Det betyder, at Svanemærket og EU-Blomsten er oplagte redskaber til at fremme cirkulær økonomi, forklarer Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark, og fortsætter:

- Miljømærkernes krav bliver stillet med samfundets muligheder for øje. Dvs. at der fx bliver set på, hvilke alternativer der findes til et givent kemikalie, og hvilke affaldssystemer der findes – alt sammen for at sikre, at kravene er realistiske at leve op til og giver en miljøeffekt i dagens samfund. Samtidig skærpes kravene løbende. På den måde sikres det, at miljømærkede produkter hele tiden er blandt de miljømæssigt bedste på markedet, og at mærkerne skubber til en bæredygtig udvikling.

Seks cirkulære styrker
Når der bliver stillet krav til miljømærkede produkter, sker det især inden for seks områder: råvarer, kemikalier, ressourcer, kvalitet, design og affaldshåndtering. Alle disse områder er med til at stimulere den cirkulære økonomi.

Fx handler en vigtig del af den cirkulære økonomi om at holde et produkt længst muligt i brugsfasen. Her er kvalitetskrav med til at sikre, at produktet har den ønskede funktion og får en lang levetid. Tilsvarende stiller mærkerne krav til brug af recirkulerede og bæredygtige råvarer for at reducere ressourceforbruget.

En af de største barrierer for cirkulær økonomi er risikoen for rester og forureninger af skadelige kemikalier fra materialers tidligere livscyklus. Og her har miljømærkerne en særlig styrke:

- Svanemærket og EU-Blomsten stiller krav til og kontrollerer de kemikalier, der bliver brugt i både materialer og færdige produkter. Kravene reducerer bl.a. miljøbelastningen under produktion og kemieksponeringen i brugsfasen. Samtidig understøtter kravene muligheden for genbrug og recirkulering senere i livscyklus, fortæller Martin Fabiansen.

En grøn og en god forretning
Konklusionen er, at uanset om man er producent, leverandør af tjenester eller professionel indkøber, kan det både være en grøn og en god forretning at satse på Svanen og Blomsten, som i dag findes på mere end 15.000 produkter og serviceydelser i Danmark:

- Der ligger en god forretning i at spare på ressourcerne og i at levere et produkt, som er gearet til et samfund, der i stigende grad bliver baseret på cirkulær økonomi. Og som med sin certificering giver forbrugere og indkøbere mulighed for at træffe et trygt valg. Tilsvarende er der god forretning for både offentlige og private indkøbere i at vælge produkter, der har en god totaløkonomi ved fx at have en lang levetid, et lavt energiforbrug og en høj effektivitet, siger Martin Fabiansen.

I juni foreslog regeringens Advisory Board bl.a., at Danmark øger det cirkulære forbrug ved at firedoble den samlede omsætning af miljømærkede produkter og services.

Læs mere på www.ecolabel.dk/cirkulær

 

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Et bæredygtigt samfund'. Se alle artikler her