Annonce
Annonce

Supermarkeder skal levere overskudsvarme til fjernvarmenettet

Danske supermarkeder skal blive bedre til at udnytte det fulde potentiale fra varmen i køleanlæggene og sende overskydende varme ud i fjernvarmenettet. Det giver en unik mulighed for at gentænke energieffektive løsninger i supermarkederne og samtidig få energibesparelser til at gå hånd i hånd med bundlinjen. Nyt projekt baner vejen for fremtidens varmeanvendelse i supermarkeder.

PR-foto: Lotte Gramkov fra CLEAN Fold sammen
Læs mere

Af CLEAN

Et nyt partnerskab har igangsat et projekt, hvis ultimative formål er at gøre op med den traditionelle tilgang til varme i supermarkeder og dermed udnytte det fulde potentiale af fjernvarmeproduktion og systemydelser i de danske supermarkeder.

Det sker allerede i 10 danske supermarkeder, som sender overskudsvarme fra supermarkedet ud til det lokale fjernvarmeværk, som kan omdanne overskudsvarmen til fjernvarme. Derfor er målet, at standardisere og udnytte den teknologiske viden i yderligere 500-1000 supermarkeder, som skal agere aktive leverandører af varme og systemydelser.

Ved at udnytte varmen mere energieffektivt, bliver det nemmere at bruge overskudsvarmen som buffer i fjernvarmenettet og udjævne udsving, når vindkraften er lav og derfor udgør en større økonomisk byrde, end når vindkraften er høj.

Stærke partnere bag ny forretningsmodel
Bag projektet står et stærkt partnerskab, som bl.a. tæller COOP, Dansk Fjernvarme, Danfoss, Teknologisk institut, CLEAN og en række private virksomheder og fjernvarmeværker. Helt konkret skal de sammen bane vejen for nye forretningsmodeller og procesbeskrivelser for, hvordan man sælger overskudsvarme fra supermarkeder til fjernvarmeværker og samtidig får udviklet tekniske løsningsmodeller, der er gennemtænkt både økonomisk, miljømæssigt og teknisk. På den måde gøres det nemmere at træffe bæredygtige valg, fordi det hverken er for dyrt eller besværligt.
Men et sådant partnerskab, som pludselig er forbundet på tværs af teknologi- og forretningsområder, ses også som nøglen til at kunne realisere projektet:

”Partnerskabet er meget stærk, og det er vores erfaring, at et stærkt konsortium er afgørende for at løfte et projekt som dette. Alle de rigtige spillere er involveret, og vores forberedende arbejde har vist, at teknologierne er til stede til at udnytte supermarkederne aktivt som leverandører af varme og systemydelser. Vi skal tænke tværfagligt for at forløse potentialet,” siger senior projektleder, Lotte Gramkow fra CLEAN.

Principielt udgør alle supermarkeder et potentiale for bedre udnyttelse af fjernvarmeproduktionen og systemydelser, hvor hver løsning er tiltænkt at kunne tilpasses det enkelte supermarkeds behov. Derfor ser projektgruppen også fremadrettet mulighed for, med en relativ lav finansiering, at kunne starte bølger af nye tværfaglige løsningsteknologier baseret på tilgangen bag Super Supermarkets, som dermed kan skabe økonomiske, energieffektiv og social værdi.

”Super Supermarkets-projektet giver os mulighed for at skalere energieffektive løsninger i supermarkederne, men for den sags skyld også videre til øvrige områder, ex. fra procesenergi i industrien eller fra store serverrum i datacentre. Og så oven i købet på en måde, som både er bæredygtig og økonomisk,” fortæller Lotte Gramkow, CLEAN, og forsætter ”vi udarbejder også en såkaldt ’kogebog’ – en manual for at fjerne barrierer.”

Denne kogebog kommer til at danne grundlag for yderligere tiltag. Ønsket er nemlig, at når tre eksisterende COOP-supermarkeder har fået installeret optimale tekniske-, miljømæssige og økonomiske løsninger, vil det være muligt for 15 øvrige supermarkeder, i samarbejde med de respektive fjernvarmeværker, at påbegynde feasibility-studier for at opnå et teknisk og økonomisk beslutningsgrundlag for, om de skal optimere og ombygge egne anlæg.