Annonce
Annonce

Succesfuldt velfærdsprojekt letter presset

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt kører på sidste år. Mere end 30 brugbare produkter er der kommet ud af det brede samarbejde mellem erhvervsliv, borgere og sundhedssektoren, som har mindsket presset på hospitalsgangene, skabt flere jobs og øget tryghed.

Af Simone Okkels

Sponseret af Patient@home

Gennem de seneste fem år har sundhedspersonale, private virksomheder, forskningsinstitutioner og patienter samarbejdet om at skabe nye sundhedsløsninger i Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt, Patient@home.

“Vi hører tit historien om, hvor presset den danske sundhedssektor er med det stigende antal ældre og kronikere; patienter som kræver mest tid af sundhedsvæsenet. Hypotesen er, at man gennem smart teknologi kan mindske både antallet og længden på hospitalsindlæggelser,” fortæller Uffe Kock Wiil, professor og forskningsleder i Patient@home.

Siden begyndelsen på projektet i 2012 har partnerne udviklet 30 produkter, og Uffe Kock Wiil forventer at nå op på 40 inden projektet kommer til en ende i 2018. I 2016 blev de første 23 færdiggjorte produkter evalueret. Af dem er 13 taget i brug i sundhedsektoren; to er blevet solgt til et stort, internationalt firma; ét har ført til et afledt produkt, som er blevet solgt og eksporteret; tre har ledt til nye projekter, og bare fire er stagneret i udvikligen.


“Noget, vi er meget stolte af, er den høje succesrate ved antallet af projekter, vi starter. Vi har været rigtig gode til at få projekterne gjort klar til markedet, så de kommer i brug,” siger Uffe Kock Wiil.

Effekter for både borgere, sundhedssektor og erhvervsliv
Han konkluderer, at effekterne af Patient@home især ligger inden for tre områder; at sundhedssektoren med teknologien kan afkorte indlæggelser og undgå genindlæggelser for udvalgte patientgrupper; at nogle patientgrupper kan blive i hjemmet længere og undgå unødvendige ambulante besøg; og at de involverede virksomheder oplever vækst i både salg og antallet af ansatte.

“Borgerne får gavn af teknologien, for de fleste vil hellere være hjemme, hvis det kan lade sig gøre. Det letter presset på sundhedssektoren, og det kan skabe job eller afledte produkter, som kan sælges i Danmark og i udlandet,” siger Uffe Kock Wiil.

Et af de succesfulde projekter er modulære, interaktive træningsfliser, som bruges til rehabilitering og forebyggende træning hos blandt andet ældre. Moto-fliserne er opfundet af Entertainment Robotics og videreudviklet i Patient@home-regi, som skabte den nødvendige evidens for at virksomheden kunne få et markedsgennembrud -  testkommunerne endte nemlig med at købe løsningen.

“Skal der indføres ny teknologi i sundhedssektoren sker det på et vist niveau blandt ledere og læger. Der skal være evidens, ellers slår de ikke til. Det er alfa og omega, at man kan påvise effekter, ikke kun i kroner og øre, men også i patientsikkerhed, jura, etik med videre. Vi tænker fra start alle aktører ind, og formår at sætte en masse partnere sammen og udvikle noget velfærdsteknologi, som kommer alle til gavn, både erhvervslivet, sundhedssektoren og borgerne,” siger Uffe Kock Wiil.

Et andet projekt er en videreudvikling af konceptet bag den såkaldte KOL-kuffert, en kuffert KOL-patienter får med hjem, som kan monitorere deres lungekapacitet og melde data ind til hospitalet. En ny løsning udviklet og givet til forældre med for tidligt fødte børn på Odense Universitetshospital, som med teknologien i gennemsnit kunne komme 23,2 dage tidligere hjem.

Den 28. februar 2018 slutter projektet. Det gøres med et brag af en slutkonference på SDU den 1. februar med regionsrådsformand Stephanie Lose og direktøren for Innovationsfonden, Peter Høngaard Andersen, samt 27 oplæg og udstillinger af virksomhedernes produkter.


Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Innovation i sundhedssektoren'. Se alle artikler her