Annonce
Annonce

Stort potentiale for øget offentlig konkurrenceudsættelse

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Konkurrencen mellem private virksomheder er den primære drivkraft for innovation og udvikling. Private virksomheder er under konstant pres fra konkurrenter, som står klar til at overtage deres kunder.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Strategisk Outsourcing'. Se alle artikler her

Af Peter Beyer Østergaard

Det giver virksomhederne et klart incitament til at udvikle nye løsninger og arbejdsgange, der giver mere kvalitet for pengene. Konkurrence kan også bidrage til at udvikle den offentlige sektor, men lige nu er det kun hver fjerde opgave i kommuner, regioner og staten, der bliver udsat for konkurrence fra private virksomheder.

Andelen af de skattefinansierede opgaver, der bliver løst i samarbejde mellem den offentlige og private sektor, er kun steget svagt siden 2007. I 2007 blev 22,8 pct. af de udbudsegnede opgaver konkurrenceudsat, mens det i 2016 var 25,8 pct. af opgaverne. I gennemsnit har der i perioden 2007-2016 været en årlig gennemsnitlig stigning på 0,33 procentpoint. Med andre ord har der næsten været stilstand i det offentlig-private samarbejde det seneste lille årti.

DI anbefaler, at der fastsættes et mål om, at der skal skabes konkurrence om 45 pct. af de udbudsegnede opgaver i den offentlige sektor i 2025. På nuværende tidspunkt er stat, kommuner og regioner langt fra at nå DI’s målsætning. Konkret anbefaler DI, at den offentlige sektor løfter konkurrenceudsættelsen med mindst 19,2 procentpoint frem mod 2025. Det er et ambitiøst mål, men det er også realistisk. For at nå målet skal det offentlig-private samarbejde øges med lidt mere end to procentpoint årligt, svarende til eksempelvis de nordjyske kommuners udvikling fra 2015-2016.

For at øge det offentlig-private samarbejde i den offentlige sektor er det nødvendigt at sende flere opgaver i udbud i både stat, kommuner og regioner. I 2016 konkurrenceudsatte de statslige institutioner generelt den største andel med 29,4 pct. af de udbudsegnede opgaver. I den anden ende af spektret finder man regionerne, der konkurrenceudsatte 20,2 pct. Kommunerne ligger midtimellem, da de samlet set konkurrenceudsatte 26,9 pct. af de udbudsegnede opgaver. Fælles for de tre myndighedsniveauer er dog, at spredningen internt generelt er stor og at det fortsat er langt hovedparten af de udbudsegnede opgaver, der ikke bliver udsat for konkurrence fra private virksomheder.

For at finde de områder, der har størst potentiale, er det vigtigt at se på størrelsen af det offentlige marked. Det gøres ved at se på værdien af de udbudsegnede opgaver. Kommunerne varetager en lang række af de omkostningstunge udbudsegnede opgaver, og derfor findes de største potentialer her. I 2016 varetog kommunerne udbudsegnede opgaver for 230 mia. kr. Heraf sendte kommunerne opgaver for 62 mia. kr. i udbud. Kommunerne løser således fortsat opgaver for 168 mia. kr. in-house uden klarhed over, om private virksomheder kan varetage opgaverne bedre.

Det offentlige marked kan også udvides betydeligt ved at sende flere regionale og statslige opgaver i udbud. I 2016 stod regionerne og staten tilsammen for udbudsegnede opgaver for 171 mia. kr. Heraf var det kun opgaver for 41,3 mia. kr., der blev konkurrenceudsat. Det vil sige, at ifølge tal fra Moderniseringsstyrelsen kan regionerne og staten potentielt konkurrenceudsætte opgaver for yderligere 129 mia. kr. årligt.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Strategisk Outsourcing'. Se alle artikler her