Annonce
Annonce

Staten støtter energiarbejde i lejeboliger

Private udlejere kan både få et gratis klimatjek og penge til projekter, der forebygger oversvømmelser eller sænker energiforbruget i lejeboliger.

Af Nils-Ole Heggland

Staten vil gerne have flere private boligudlejere til at investere i klimatilpasning og energibesparelser. Derfor bliver der nu slået på tromme for to tilbud: Dels et gratis klimatjek, dels en særlig støttepulje med 50 millioner kroner i tilskud i år.

Klimatilpasningstjekket blev indført efter det store skybrud i sommeren 2011 og var først rettet mod private boligejere, men fik sidste år udvidet målgruppen. Klimatjekket blev lanceret, fordi Danmark oplever mere ekstremt vejr med fx kraftige skybrud og oversvømmelser.

En godkendt og specialuddannet fagmand fra virksomheder under fx Danske Anlægsgartnere eller De Grønne Kloakentreprenører besøger ejendommen og udarbejder en rapport. Her er forslag til klimasikring, der beskytter mod oversvømmelser, og eventuelt tiltag, der lokalt afleder vandet, så det ikke belaster de offentlige kloakker.

Penge til projekter
I 2015 kom støttepuljen til energirenovering og klimatilpasning for privat boligudlejning til.
”Puljen udsprang af håndværkerfradraget eller boligjobordningen, som mange private boligejere har brugt. Puljen løber til og med i år, og der er afsat 50 millioner kroner. Ordningen er en win-win-situation: Lejerne får bedre indeklima og undgår skader fra oversvømmelser, uden at de samlede boligudgifter stiger, og udlejer får mulighed for at få et højere afkast af investeringen i kraft af støtten,” siger chefkonsulent Pia Scott Hansen fra Center for Bolig under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Støttepuljen spæder til med 20 procent af den samlede investering. Pengene kan bruges til rådgivning og investeringer i klimatilpasning og energibesparelser, fx efterisolering og udskiftning af døre og vinduer. Dermed understøtter projekterne Danmarks overordnede politik om at mindske energiforbruget.

”Vi har forsøgt at gøre det administrative så smidigt som muligt. En udlejer får tilsagn senest en måned efter, at ansøgningen er afleveret, og udlejeren kan allerede reservere et tilskud, når der er en positiv tilkendegivelse fra et flertal blandt lejerne. Når tilsagnet er givet, har udlejeren et halvt år til at få planlagt det præcise projekt. Når vi har nikket til det, er der hele to år til at få gennemført projektet med håndværkere og så videre,” siger Pia Scott Hansen.

Der er frist for ansøgninger 1. juni, og hvis der stadig er penge tilbage i puljen, kommer der en ny runde senere på året. En af forudsætningerne for støtte er, at lejerne er enige i tiltagene, og så skal bebyggelsen have mindst 12 boliger.

Gavn i Gladsaxe
Gladsaxe har fået gavn af den særlige støttepulje til energirenoveringer og klimatiltag i udlejningsejendomme, fortæller projektleder Anne Stougaard.
”Kommunen har en ambitiøs strategi om at sænke den samlede CO2-udledning med 40 procent fra 2007 til 2020, og da vi hørte om puljen, fik vi undersøgt, at der ligger 22 udlejningsejendomme, som opfylder kravene. Vi var i kontakt med ejerne til 16 ejendomme, og tre søgte penge til projekter med i alt 54 boliger. En fjerde ejendom var også interesseret, men her var to lejligheder lige slået sammen. Derfor kom den akkurat under grænsen på 12 boliger, og desværre var der ikke mulighed for at få dispensation,” siger Anne Stougaard, der står i spidsen for klimastrategien i forstadskommunen.

Det ene projekt omfattede 19 rækkehuse, der fik skiftet tag og samtidig fik indarbejdet regnvandshåndtering, så vandet siver ned i undergrunden lokalt og ikke belaster det fælles kloaknet.
De to andre projekter handlede om at udskifte døre og vinduer i samlet 35 lejligheder i etagebyggeri.

Læs mere om støttepuljen på www.tbst.dk og om klimatjek på:
www.klimatilpasning.dk/borger/gratis-klimatjek