Annonce
Annonce

Solceller: Dansk konkurrence til Elon Musk

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Det globale marked for solcelleteknologi vokser eksplosivt, og solcelleenergi vil overhale både vind, gas og kul inden for de næste 15 år. Men Danmark følger ikke med trods en stærk position inden for grøn energi, energieffektive bygninger og arkitektur.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Et bæredygtigt samfund'. Se alle artikler her

Af Sofie Hougaard Nielsen, Gate 21.

Danmark står stærkt inden for den grønne omstilling, den grønne økonomi blomstrer og skaber flere job og øget eksport. Ét af de globale markeder, der er i kraftig vækst, er markedet for solcelleteknologi. Priserne på solceller er faldet markant, og teknologien bliver stadig bedre og mere effektiv.

I dag investeres der årligt 10 gange så mange penge i solceller som i 2004. Og i 2040 forventes solenergi at udgøre 31 procent af den samlede energikapacitet mod 4,5 procent i dag. Særligt udviklingen på markedet for solceller på bygninger forventes at gå stærkt. Det viser en nyligt offentliggjort analyse, som DAMVAD Analytics har lavet for partnerorganisationen Gate 21.

»Den internationale sult efter solceller er enorm. Men udbygningen af solcelleanlæg er gået i stå i Danmark på grund af omskiftelige regler og love. Et stabilt hjemmemarked er afgørende for at forløse de danske vækstpotentialer inden for solcelleteknologi, særligt de bygningsintegrerede solceller, hvor vi i Danmark adskiller os fra vores konkurrenter,« siger direktør i Gate 21 Poul Erik Lauridsen og peger på, hvor meget opmærksomhed virksomheden Tesla fik, da de præsenterede deres solcelletagsten.

»I Danmark har vi i virkeligheden potentialet til at udvikle og eksportere nogle virkelig innovative nye produkter, når det kommer til arkitektur og designløsninger inden for solenergi,« slutter han.

Bygningsintegrerede solceller spås en gylden fremtid
Flere aktører i branchen mener, at netop bygningsintegrerede solceller globalt kan spille en særlig rolle i fremtidens energisystem. På nuværende tidspunkt udgør solceller på bygninger kun en lille andel af det samlede solcellemarked, men området oplever massiv fremgang. I 2011-2015 stod bygningsintegrerede solceller for cirka 1 procent af den samlede solcellekapacitet. Det vil ifølge analysen være fordoblet i 2020. Andelen af bygningsintegrerede solceller vokser med 30 procent årligt frem mod 2020. Derved overstiges den generelle vækstrate for solceller, som forventes at ligge på omkring 20 procent årligt.

Mere samarbejde på tværs af byggeriets parter
I analysen peger en række solcellevirksomheder på, hvilke styrker, der kendetegner det danske solcellemarked. Her lyser et stærkt globalt arkitekt- og designbrand, høje kvalitetskrav i byggeri og en ivrig iværksætterkultur inden for vedvarende energi op. Danmark er langt fremme på området for smart energi og disse styrkepositioner giver de danske solcellevirksomheder et solidt afsæt på markedet for bygningsintegrerede solceller.

»Skal vi udløse potentialet i Danmark, så kræver det et tæt samarbejde mellem byggebranchens mange parter, samt kendte og stabile rammebetingelser. Byggebranchen står klar, nu skal vi også have politikerne på banen,« siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

Sikre dansk positionering
Blandt de virksomheder, der medvirker i analysen er der bred enighed om, at den ustabile politik og de reguleringer, der har påvirket det danske marked over de seneste år, har skabt vanskelige vilkår for investorer i Danmark. Dette har begrænset muligheden for at udvikle og afsætte nye solcelleløsninger. Dertil kommer andre udfordringer i form af langvarige og besværlige ansøgningsprocesser, som ligeledes gør det svært at få et stabilt hjemmemarked.

”Undersøgelser har vist, at der i befolkningen er en meget stor interesse for solcelleløsninger, og vi har en enestående mulighed for at involvere forbrugerne i den grønne omstilling. Men som det er i dag hersker der enorm usikkerhed på markedet, og reglerne er komplet uigennemskuelige. Det skal vi have gjort op med, og politikerne bør formulere en klar strategi for fremme af solceller, så vi kan få indfriet det store tekniske og økonomiske potentiale, der er for solenergi, ikke mindst på vores bygninger,” siger Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Et bæredygtigt samfund'. Se alle artikler her