Annonce
Annonce

Skal aktiemarkedet styre dit afkast i 2018?

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

En stigende tendens til ensporede porteføljeopbygninger gør, at mange investorer udsætter deres formuer for stor risiko. De største investorer har taget konsekvensen af det nuværende marked og lægger i disse år deres porteføljestrategi om. Private investorer kan kopiere samme strategi og opnå attraktive afkast uden at påtage sig ekstra risiko.

Sponseret af Obton A/S

Mange af landets investorer ser tilbage på et år 2017, hvor renteindtægterne fra indeståender på bankkonti har været forsvindende små. Ligeledes har afkastet på obligationer været meget lavt samt behæftet med en væsentlig kursrisiko.

Som konsekvens deraf har mange investorer i dag placeret en uforholdsmæssig stor andel af deres formuer i én kurv: aktier. Det har for de fleste været givtigt i de senere år, hvor aktiekurserne har været opadgående, men udviklingen er forbundet med en betydelig ulempe.

Investorer påtager sig stigende risiko
Den ensporede porteføljeopbygning gør, at mange udsætter deres formuer for stor risiko. Det skal tillige ses i lyset af det aktuelle prisniveau på aktier, som historisk set er højt, og omvendt er sandsynligheden for større kursstigninger tilsvarende lille.

Mange ønsker en porteføljesammensætning, hvor obligationer skal være modvægt til fald i aktiekurserne. Men pga. det lave rentemiljø påtager mange sig ekstra risiko ved at have en overvægt af aktier for at gøre op for de minimale afkast, der er på obligationer.

Modtag 3 værdifulde tips til din investeringsstrategi i 2018

Professionelle investorer søger alternativer
De største investorer har taget konsekvensen af det nuværende marked og lægger i disse år deres porteføljestrategi om.

Grønne investeringer i f.eks. sol og vind hører til blandt en gruppe investeringsformer i infrastruktur, som også tæller bl.a. vejnet, vand- og varmeledninger samt broer. Tilsammen kendetegnes infrastruktur som en alternativ investeringsform, som mange af verdens tungeste investorer i disse år opruster på i ønsket om et supplement til aktier og obligationer, der både kan give attraktive afkast og lavere risiko.

Oliver Peters, investeringsdirektør i Obton, der har specialiseret sig i grønne investeringsformer

»Investorerne undgår den systemiske risiko, der er forbundet med udviklingen på de finansielle markeder. Derfor fungerer investeringer i vedvarende energi som et godt tredjeben i en portefølje, der ellers består af aktier og obligationer.«


Lær, hvordan du sikrer din formue mod fald på aktiemarkedet

Grønne investeringer slår det generelle indeks på afkast
Der satses i disse år så massivt på installation af grøn energi, at de grønne energikilder nu overhaler gas, kul og olie som investeringsform. Også på afkast. Som er kendetegnet ved at være uafhængige af finansmarkedet og derfor ikke påvirkes af udviklingen på aktier og obligationer.

Set over ti år er indekset med de klimavenlige aktier ifølge MSCI steget med godt 74 pct., mens det brede amerikanske Standard & Poor 500-indeks er steget med 64 pct. Sidste år steg indekset med grønne aktier med 1,51 pct. mere end det meget brede indeks med alle typer af virksomheder. Siden 2014 og frem til i dag er det gået 3 pct. bedre, hvis man investerede klimavenligt.

Ifølge MSCI, verdens førende leverandør af aktieindekser, har de investorer, der siden 2010 har undladt at investere i kul, olie og gas, i gennemsnit opnået et afkast på 13 pct. siden 2010. For investeringer, der medtager kul, olie og gas, har afkastet i samme periode været 11,8 pct.

Private investorer kan få adgang til samme fordele
Hvor det for store institutionelle investorer er muligt at opkøbe hele projekter i vedvarende energi, kan det for private investorer være sværere at få adgang til lignende projekter, da det er de færreste, der selv går ud og opkøber en hel vindmøller eller en solcellepark.

"Med en investering i solenergi får du et attraktivt merafkast i forhold til f.eks. de 10-årige tyske eller hollandske statsobligationer, der pt. ligger på henholdsvis 0,3 pct. og 0,4 pct., hvor du får 7-9 pct. i solprojekter i samme lande,” siger Oliver Peters, investeringsdirektør i Obton.

Som Danmarks største udbyder af investeringer i kommercielle solcelleanlæg har Obton gjort det muligt for private at få adgang til de stabile afkast, der er uafhængige af det øvrige finansmarked.

”Det er en kæmpe tilfredsstillelse for os nu at kunne dokumentere, at grønne investeringer både kan foretages med hjertet og lommeregneren – uden at man som investor skal gå på kompromis med hverken afkast eller risiko,” siger Oliver Peters.

Hent guiden med tips til at kopiere de professionelles investeringsstrategi