Annonce
Annonce

Sikre investeringsprojekter siden 2002

billede
Læs mere
Fold sammen

Minimal risiko er vigtigere end prestigen, når Crescendo A/S udvælger investeringsprojekter for investorer i hele landet. Troværdighed og erfaring er grundlaget, lyder det.

Investeringsprojekter er et spørgsmål om andre folks penge. Og netop dem, har Bo Helligsøe og Crescendo A/S stor erfaring med at passe på og ikke mindst – over tid gøre til flere.
Det viser tallene helt konkret, hvor Crescendo som investeringsselskab siden 2002 har stået bag vellykkede projekter for 2,5 mia. kroner, og det bakkes op af de cirka 150 investorer, der igen og igen vender tilbage til den Aarhus-baserede virksomhed, når der er luft i økonomien.
Her tilbyder Crescendo mulighed for at komme med i blandt andet ejendomsprojekter, hvor selskabets erfarne eksperter håndterer alt fra kontakten med banker til administration af ejendommen.
”Man kan jo godt sige, at vi er til eksamen hvert år. Vi skal sikre gode vilkår og stabile afkast til vores investorer, og det kræver selvfølgelig at vi er velforberedte, seriøse og dybt inde i detaljerne i de enkelte projekter,” siger Bo Helligsøe.
Han forklarer, at når Crescendo udvælger projekter, er det altid med investors tryghed i centrum.
”Vi går ikke efter prestigeprojekter på havnen, men kigger i stedet på lejeniveauer og stabilitet. Vi plejer jo dybest set andre  menneskers formuer, og det  har vi haft en relativ heldig hånd med,” siger han.

Spreder risikoen
Bo Helligsøe grundlagde virksomheden i 2002 og har været i branchen for strukturerede investeringsprodukter siden 1995.
Med Crescendo - der er navngivet efter den langsomme, men sikre stigning i et klassisk musikstykke - satte han sig for at udbyde sikre projekter, der giver mulighed for at sprede risikoen og skabe værdi i investeringsporteføljer. I dag formidler virksomheden en bred pallette af investeringer indenfor boligejendomme og erhvervsejendomme samt solenergi og vindmøller.
I takt med, at renten er faldet og prisen på aktier og boliger er drevet i vejret, jagter såvel de professionelle som de private investorer afkast fra nye aktivtyper - alt fra ejendomme over energianlæg til infrastruktur.
”Mange mennesker har i dag, hvor renten er lav og obligationer derfor ikke giver ret meget, store beløb placeret i aktier. Her er for eksempel en investering i en boligudlejningsejendom en fornuftig måde at sprede sin risiko på,” siger Bo Helligsøe.
En undersøgelse fra Morningstar har da også vist, at man kan opnå en lidt lavere risiko og samtidig et lidt højere afkast ved at blande 20% ejendomme i en portefølje bestående af lige dele obligationer og aktier – fordi ejendomme ikke svinger i takt med de øvrige markeder.
Dertil kommer – og det er der mange, der ikke er opmærksomme på – at man kan bruge sine pensionsmidler til at komme ind i sådan en investering. Og hvis man har midlerne, og tålmodigheden, så vil det meget ofte give solide afkast.

Netværk af investorer
Desværre kræver det stor kapital, indsigt og energi på egen hånd at skulle udvælge, indkøbe, administrere og drive ejendomme og energiprojekter – især i udlandet.
”Her er det vi kommer ind i billedet og tilbyder at varetage hele processen fra den indledende due diligence til det endelige salg. Typisk går op til ti investorer sammen om at rejse kapital - fra 750.000 kroner og opefter per investor - til et nyt projekt”, siger Bo Helligsøe og fortsætter:
”Vi scanner løbende markedet og filtrerer langt det meste fra, før vi tager enkelte projekter i due diligence og har aktuelt en årlig kadence på 3-4 projekter, vi formidler videre til vores netværk af investorer. Husk på, det er også en vigtig form for værdiskabelse at vælge fra”.
”Vi har været begunstiget af at have en stabil og langsomt voksende investorgruppe på aktuelt 150 investorer, som i gennemsnit er med i 2-3 projekter hos os.  Når vi har nye projekter, skriver vi lidt om dem på vores hjemmeside og sender et nyhedsbrev til vores investorer. Det er det. Vi har ingen sælgere ansat og vi sælger heller ikke gennem banker eller andre distributører. Derfor anbefaler banken nok heller ikke vores projekter, slutter Bo Helligsøe.”

Crescendo investerer i ejendomme, solenergi og vindmøller – læs mere på www.crescendo.dk.


Derfor ­Crescendo:

  • Genvej til alternative ­investeringer
  • Risikospredning ved at ­supplere porteføljen med ejendomme, sol og vind
  • Muligt at investere pensionsmidler
  • Ubegrænset fradrag i topskatten
  • Attraktivt afkast-risikoforhold
  • Mange års track record
  • Netværk med andre investorer og fageksperter


Fakta om ­Crescendo:

  • Crescendo udbyder investeringsprojekter med lav risiko og stor sikkerhed for cash-flowet i det enkelte projekt over en længere årrække.
  • Crescendo har samtidig en vision om at være en attraktiv partner for investorer, der ønsker at investere i strukturerede investeringsprodukter.
  • Virksomheden har beskæftiget sig med ejendomsinvestering og projektudbud i mere end 15 år, og har siden selskabets start i 2002 formidlet flere end 40 investeringsprojekter for omkring 2,5 mia. kr.

Læs mere på Crescendo.dk