Annonce
Annonce

Selvbetjening som strategisk konkurrenceparameter

I dag er langt de fleste mennesker så vant til at arbejde med IT-systemer at de sagtens kan betjene sig selv – ikke mindst, hvad angår HR-systemer. Det giver store fordele – ikke mindst økonomisk.

billede
CEO John Beckmann, MindKey Software A/S Fold sammen
Læs mere

Af Michael Fahlgren

Arbejdet med udviklings-  og performanceorienterede processer giver mange virksomheder mulighed for at identificere, udnytte og fastholde talenter i virksomheden, hvad der ofte har en positiv økonomisk effekt. På samme måde som identifikation af udnyttet potentiale eller manglende kompetencer og performance kan støtte afvikling af personale med henblik på at spare penge. Og her kommer effektive HR-systemer ind i billedet.

– Med den rette, fremtidssikrede teknologi kan man opnå en effektiv implementering af HR-systemer. Man skal i denne forbindelse huske på, at lige netop HR-systemer er for alle i organisationen. Det er værktøjer, der anvendes strategisk af topledelsen og operativt af den enkelte medarbejder. Derfor skal et godt HR-system være nemt at udrulle og brugervenligt. Det er vores succeskriterie, fastslår CEO John Beckmann, MindKey Software.

Alle bruger og forbruger HR-systemet
I takt med at flere og flere systemer flyttes op i Skyen bliver flere og flere mennesker også vant til at arbejde på denne – som oftest browserbaserede – måde. Dermed får de enkelte systemer også flere og flere brugere, som stiller forskelligartede krav til de enkelte IT-systemer.

MindKey er en integreret og modulopbygget HR- og Talent Management løsning, der støtter HR funktionen i at yde bedre service til organisationen, uanset om det er gennem en on-premise installation eller en cloud-baseret installation.

– MindKey kan afvikles i skyen eller installeres hos den enkelte virksomhed. Og det er endda muligt at skifte model, hvis behovet ændrer sig: Hvad enten man vælger cloud- eller on-premise modellen, tilbydes MindKey som en lejemodel, hvor der betales efter forbrug og hvor det er muligt at skrue op og ned for antallet af brugere og anvendelsen af funktionalitet, i takt med virksomhedens behov, uddyber John Beckmann.

Kundedrevet innovation kommer alle til gode
Med et værktøj, der nemt skaber indsigt for HR, ledere og mellemledere til at reagere på forhold, der kræver handling, er der heller ingen undskyldning for ikke at gøre det. Det kan være alt fra fravær, afholdelse af ferie til tiden, kompetencer der skal løftes, udviklingsmål der skal understøttes, medarbejdertrivsel eller anden feedback, der kræver proaktiv handling osv.

– Vores kunder er eksperter på deres forretning og kender deres medarbejdere og deres teknologi. Vores opgave er at levere HR-software, der bedst muligt løser de enkelte opgaver og udfordringer. Den optimale løsning opstår derfor i et samarbejde mellem den enkelte kunde og os, pointerer John Beckmann.

Fasthold talenterne – og vær parat til at afskedige de ineffektive
Arbejdet med udviklings-  og performanceorienterede processer giver virksomheden mulighed for at identificere, udnytte og fastholde talenter, med de hermed affødte økonomiske fordele. På samme måde som identifikation af udnyttet potentiale – eller manglende kompetencer og performance – kan støtte afvikling af personale med henblik på at spare penge.

– Dette argument skal man selvfølgelig være påpasselig med. Men implementering af et HR system vil bidrage til optimering og effektivisering af arbejdsgange. Det giver mulighed for at spare HR/løn personale til registrering og vedligeholdelse af data. Dels ved at gøre selvbetjening tilgængelig, dels ved at implementere bedre og strukturerede procedurer som automatisk følger med implementeringen af MindKey og dels gennem en betydelig øget datakvalitet, at eliminere fejl, slutter John Beckmann.