SPONSERET INDHOLD

Samarbejde om luftfart skal skabe tusinder af nye job

Op mod 16.000 nye job er på vej i luftfarten, mener brancheorganisationen Dansk Luftfart. Det skyldes især, at især SAS har gjort Københavns Lufthavn til et trafikknudepunkt.

København er en af verdens førende konferencebyer. Vores hovedstad er også et af de steder i Nordeuropa, som krydstogsrederierne gerne lægger deres ruter omkring. Grunden er enkel: København har et net af flyforbindelser, som er langt større end en by af denne størrelse typisk har.

”Vi har omkring 450 flyvninger hver dag til og fra Københavns Lufthavn. Det betyder også, at vi er en vigtig spiller i dansk luftfart, og for den danske infrastruktur,” siger Lars Wigelstorp Andersen, direktør for infrastruktur i SAS.

En opgørelse fra brancheforeningen Dansk Luftfart viste sidste år, at hvis man regner de indirekte effekter med, så er luftfarten i Danmark ansvarlig for over 150.000 arbejdspladser i Danmark. Alene i selve branchen beskæftiger man 29.600 ansatte.

Til sammenligning opgør landbruget selv, at hele fødevaresektoren i Danmark beskæftiger 172.000 mennesker; 118.000 direkte i fødevareerhvervet, og ca. 54.000 i afledte støtteerhverv. Den opgørelse kan ganske vist ikke sammenlignes direkte med Dansk Luftfarts tal, for den mangler nogle af de afledte effekter. Men den illustrerer, at luftfartsbranchen som jobskaber befinder sig i samme størrelsesorden som landbruget og fødevaresektoren.

Læs også: Luksusøl i tynd luft

National strategi
Luftfartsbranchen har bare ikke hidtil haft helt den samme politiske bevågenhed som for eksempel landbruget og fødevaresektoren, men det er ved at ændre sig.

”International tilgængelighed, effektive flyforbindelser og et stort udvalg af ruter er afgørende for danske virksomheder og en vigtig forudsætning for at skabe mere vækst i Danmark. Den gode tilgængelighed er ikke en given ting, den skal vi værne om og forbedre løbende,” sagde branchedirektør Michael Svane fra DI og Dansk Luftfart, da transportminister Hans Christian Schmidt (V) i januar fortalte, at han nu ville sætte sig i spidsen for at udforme en luftfartsstrategi.

”Det her er en del af regeringens vækstplan,” sagde ministeren om strategien, og Transportministeriet forklarede, at ”det (skal) være lettere at komme til og fra Danmark via luftvejene. I den forbindelse vil der bl.a. skulle ses på lufthavnenes og luftfartsselskabernes konkurrencesituation og rammevilkår.”

Læs også: Hård kamp om luftens helte

Hos SAS ser man frem til den nye strategi.

”Det er vigtigt, at vi bliver ved med at videreudvikle dansk luftfart, og at vi også har nogle politiske strategier og rammer for, hvordan vi skal sikre danske luftfartsselskaber i en tid, hvor der er ulige konkurrencevilkår,” siger Lars Wigelstorp Andersen, direktør for infrastruktur i SAS.

16.000 nye job
Beslutningen om at udforme en luftfartsstrategi er en reaktion på en rapport, som brancheforeningen Dansk Luftfart udarbejdede sidste år i samarbejde med Copenhagen Economics. En af rapportens konklusioner var, at Danmark har høj international tilgængelighed, målt på de direkte og indirekte flyforbindelser. Alene Københavns lufthavn havde i 2014 145 direkte internationale ruter; næsten dobbelt så meget som Arlanda ved Stockholm.

Lufthavnens knudepunktstatus skyldes naturligvis SAS; inden for det seneste år har mere end fire ud af ti flyvninger fra Kastrup været SAS-fly.

"Vores netværk baseret i Københavns Lufthavn gør, at vi har flere ruter og frekvenser end oplandet i og omkring København ellers ville give mulighed for. Basen i København betyder også, at vi skaber danske arbejdspladser,” siger Lars Wigelstorp Andersen.

Også godstransporten tæller. Siden 1990 er mængden af flygods vokset med 60 procent i Danmark, og målt i kroner står luftfragten i dag for 32 procent af den danske samhandel.

’Rapporten fra Dansk Luftfart og Copenhagen Economics viste, at med en målrettet luftfartsstrategi vil det være muligt at skabe op til 16.000 nye arbejdspladser frem til 2020. Det vil kunne nås blandt andet ved at tiltrække flere af de transferpassagerer, som i dag flyver via andre nordeuropæiske lufthavne som Amsterdam og Stockholm, og ved at få jyder og fynboer til i endnu højere grad at flyve via Billund lufthavn frem for Hamburg.

Luftfarten bidrager med op til 100 mia. kroner til dansk BNP via sektorens direkte, indirekte, inducerede og katalytiske bidrag, dvs. alt fra job i luftfart til indtægter på turisme og konferencer. Dette bidrag svarer til 5,4 procent af BNP (Kilde: Dansk Luftfart). Omkring 150.000 danske arbejdspladser understøttes af luftfarten og sektorens bidrag til Danmarks internationale tilgængelighed – heraf 30.000 i selve luftfartsbranchen (Kilde: Dansk Luftfart og Transportministeriet). Mange af disse job er i fare på grund af utidssvarende regulering og rammevilkår. Omvendt er der muligheder for at skabe op til 16.000 nye job i et vækstscenario (Kilde: Dansk Luftfart). Transportminister Hans Christian Schmidt (V) iværksatte i januar arbejdet med at udforme en dansk national luftfartsstrategi.

 

Læs også:

Dette indhold er produceret af Berlingske Media i samarbejde med en annoncør. Berlingske Medias uafhængige redaktioner har intet at gøre med udarbejdelsen af indholdet.