Sådan undgår du at vælge den forkerte bil forsikring

Læs mere
Fold sammen

At vælge forsikring til bilen er en jungle, hvor det gælder om at holde styr på begreberne. Det handler om at kende sine behov og få besluttet, om man skal have forsikring med det hele eller er villig til selv at punge lidt mere ud, hvis skaden sker.

En bilforsikring består som udgangspunkt af to forskellige forsikringer. En ansvarsforsikring og en kaskoforsikring. Ansvarsforsikringen kan du ikke slippe for, og den dækker de skader, du som bilist påfører andre. Det er denne forsikring, der dækker skaderne, hvis du kører en fodgænger ned eller påfører en skade på en andens genstand, og uanset hvilket selskab du vælger, er det samme forsikring. Sådan er loven.

Læs mere: Behovstest - har du den rette bilforsikring?

Tjek om du er dækket
Du behøver ikke at bekymre dig om, hvorvidt ansvarsforsikring dækker, idet skader på ting dækkes med op til 23 millioner kroner og skader på personer med op til 116 millioner kroner.
Kaskoforsikringen er ikke lovpligtig, og dækningen varierer fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Kaskoforsikringen dækker alle pludselige skader på bilen. Så kører du ind i et træ, bliver bilen stjålet, eller er der hærværk en morgen på bilen, så er det kaskoforsikringen, der dækker.
Mange har fravalgt kaskoforsikring, fordi de vurderer, at kasko er for dyrt i forhold til bilens værdi. Men en række selskaber inklusiv Alm. Brand har lanceret en ny forsikring til bilister med ældre biler, nemlig en delkasko.

- Vi har valgt at indføre delkasko på markedet netop for at give et alternativ til kunder med ældre biler, som har en vis værdi for dem, men dog ikke ikke så høj, at man vil købe en kaskoforsikring. Med delkasko forsikringen får man lidt mere end blot den lovpligtige ansvarsforsikring, der alene dækker de skader, som man påfører andre, siger privatdirektør Pia Holm Steffensen, Alm Brand.

Med den nye delkasko får du dækket tyveri af bilen og skader i forbindelse med tyveriforsøg, samt brand, eksplosion og lynnedslag. Delkasko indeholder også redningshjælp i udlandet og en retshjælpsforsikring.

Læs mere: Fordelene ved en ansvarsforsikring med delkasko

Kig efter vilkår og pris
Hos FDM anbefaler man, at du starter din jagt på en forsikring med af afsøge markedet. Kig på forsikringens vilkår og derefter på prisen, lyder rådet.

- Det gode ved bilforsikringer er, at det er den samme vare som selskaberne sælger. Som forsikringstager får man stort set det samme produkt, så derfor gælder det om at kigge på prisen, der er den største forskel produkterne imellem, vurderer jurist i FDM, Dennis Lange. Et godt sted at begynde er på nettet, hvor der findes en lang række sites, hvor man nemt kan få tilbud på forsikringer. Hvor lødige den slags portaler er, har FDM ingen mening om.

Dog kan der godt være forskel i dækningerne selskaberne imellem, f.eks. indeholder kaskoforsikringen i Alm. Brand også en friskadedækning, hvilket betyder at man ikke skal betale sin selvrisiko ved skader som følge af tyveri, brand, nedstyrtende genstande og seriehærværk.

Læs mere: Overvejer du ny bilforsikring? Test dit behov her

Brug branchens portal
Forsikringsguiden.dk er udviklet af Forsikring & Pension i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk og giver forbrugerne et hurtigt og nemt overblik over en række forsikringsselskabers udbud.

Med Forsikringsguiden kan du nemt sammenligne forsikringsvilkår og priser for de mest almindelige forbrugerforsikringer. Du får ikke et egentligt forsikringstilbud, men et godt indblik i priser og forsikringsvilkår. Prisen er baseret på de risikooplysninger og dækningsønsker, som du selv indtaster. Omkring 20 af de største forsikringsselskaber er med i Forsikringsguiden, og det resultat du får præsenteret er et vægtet gennemsnit en række faktorer, som selskaberne er blevet enige om.

Vælg tillæg efter behov
Det er de små, men vigtige tilvalg til forsikringen, som gør det kompliceret. Det gælder eksempelvis den situation, hvor du er uopmærksom og kører ind i et autoværn. Føreren er nemlig ikke dækket, hvis vedkommende kommer til skade i en soloulykke. Derfor bør du som fører overveje at købe en tilvalgsdækning hos et forsikringsselskab, som eksempelvis kan hedde førerulykkes- eller førerpladsforsikring, så du også som fører er forsikret i tilfælde af en soloulykke.

Stenslagsdækning kan også være et tilvalg, som mindsker dine omkostninger, hvis ruden ødelægges af en flyvende sten. Bor du i byen og ofte holder offentlige steder, kan en parkeringsskadedækning gøre at du undgår at betale selvrisiko, samt at skaden i øvrigt ingen prismæssige konsekvenser har, når en ukendt modpart kører ind i din parkerede bil.

Betyder skader noget for dit trin?
Et andet element, der smitter af på prisen, er, om der ændres på det trin, du er indplaceret på, hvis du får en skade. Typisk falder bilforsikringer i pris, jo flere skadefri år du har kørt. I nogle forsikringer stiger prisen efter en skade, i andre ligger den årlige pris fast, selv om du anmelder en skade.

Er du i tvivl, om du er rigtigt forsikret? Tag Alm. Brand Forsikrings behovstest på http://behovstest.almbrand.dk/