Annonce
Annonce

Sådan finder du de gode jobmuligheder

Hvor finder man aktuel information om jobmulighederne, hvis man er jobsøgende – enten ledig eller i job og overvejer et jobskifte?

Karriereguiden

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Karriereguiden'. Se alle artikler her

Af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) følger løbende
udviklingen på arbejdsmarkedet for 900 forskellige job (stillingsbetegnelser) på lokalt og regionalt niveau. STAR gennemfører bl.a. to gange om året en undersøgelse, hvor over 14.000 virksomheder rapporterer om deres rekrutteringsbehov og eventuelle problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. De virksomheder, der indgår i undersøgelsen repræsenterer ca. 40 pct. af beskæftigelsen i Danmark.

STAR har netop offentliggjort den seneste undersøgelse for foråret 2017, der giver status på rekrutteringssituationen nationalt såvel som på regionalt niveau. Det fremgår, at virksomhederne forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft til 15.400 stillinger på landsplan. Det svarer til ca. 0,6 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark.

Det er aktuelt især indenfor Bygge og anlæg, Handel, Rengøring og Vidensservice, at virksomhederne i alle regioner melder om rekrutteringsudfordringer i forhold til især faglært arbejdskraft. Virksomhederne melder aktuelt om problemer med at skaffe f.eks. salgskonsulenter, tømrere, programmører og systemudviklere, elektrikere, ingeniører, rengøringsassistenter samt butiksassistenter til ledige job.

Vi offentliggør løbende resultaterne af analyserne via redskaber, der anvendes af medarbejderne i jobcentrene i mødet med de ledige. Men enhver jobsøgende kan også anvende disse registre og finde nyttig information til jobsøgningsstrategien.

Overblikket over de gode jobmuligheder
Ønsker man et overblik over inden for hvilke stillinger og hvorhenne i landet, man som arbejdssøgende har gode jobmuligheder, så er Arbejdsmarkedsbalancen.dk stedet at opsøge. Her kan man se beskæftigelsessituationen aktuelt og historisk blandt 900 stillingebetegnelser i 8 geografiske områder i Danmark. Hvis man f.eks. indtaster stillingsbetegnelsen ’blomsterdekoratør’ og søger i Østjylland, så fremgår det, at der har været mindre gode beskæftigelsesmuligheder for blomsterdekoratører i årevis, og det vil derfor være en god ide at brede sin jobsøgning ud til andre stillingsområder. Det kunne f.eks. være som ekspedient eller serveringsmedarbejder, hvor der aktuelt er gode jobmuligheder.

Hvis man er villig til at pendle eller flytte, kan man ligeledes se, hvor mulighederne for at få drømmejobbet er størst. Når man i Arbejdsmarkedsbalancen har fået et konkret søgningsresultat, er der link til Jobnet, hvor man direkte kan se aktuelle jobopslag i området. Samtidig kan man også klikke på linket til UG (Uddannelsesguiden), hvor man kan læse om de arbejdsopgaver, løn og uddannelseskrav og -muligheder, der knytter sig til stillingen.

Barometeret viser jobsituationen
Er man interesseret i jobmulighederne mere lokalt, kan man på Jobbarometeret (findes på STARs hjemmeside) få et aktuelt overblik over jobsituationen i en sin egen kommune. Barometeret viser jobsituationen for de 50 mest søgte stillingsbetegnelser i kommunen, og placerer dem i kategorierne:

’Rigtig gode jobmuligheder’, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft, ’Gode jobmuligheder’, hvor der er balance mellem udbud og efterspørgsel og ’Mindre gode jobmuligheder’, hvor der er flere ledige, end virksomhederne efterspørger pt.

Barometeret kan give inspiration til den arbejdssøgendes jobsøgningsaktivitet. Hvis der er gode muligheder indenfor andre områder, end der hvor man søger i dag, kan man forbedre sine muligheder ved at brede sin jobsøgning ud på andre stillingsbetegnelser. Det fremgår f.eks., at hvis man søger job i København som receptionist (en stillingsbetegnelse, hvor der er en del ledige), vil man forbedre sine jobmuligheder ved også at søge job som kontormedhjælper, hvor der er virksomheder, der har haft problemer med at skaffe personale.

På årsbasis sker der mere end 800.000 nyansættelser i Danmark, så selv om man som arbejdssøgende synes, at det ser svært ud, er der muligheder for at få foden indenfor på arbejdsmarkedet, hvis man søger bredt og aktivt. Erfaringen viser f.eks. at uopfordrede ansøgninger ofte kan være en god strategi.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Karriereguiden'. Se alle artikler her