Annonce
Annonce

Robotstøvsugere løfter velfærden i Odense

2.400 selvkørende støvsugere sørger for rene gulve hos borgere i Odense Kommune, der melder om overvejende positive erfaringer. Men ny teknologi stiller også krav, lyder det. Både til organisationen og til kommunikation med borgerne.

Foto af iRobot
Læs mere
Fold sammen

Af Martin Poul Pedersen

Ihele landet arbejder kommuner målrettet med ny teknologi, der skal frigøre og effektivisere hjemme­plejeområdet, hvor alle fremskrivninger peger på stigende arbejdsbyrde og færre ressourcer. Det gælder ikke mindst i Odense, hvor kommunens Center for Velfærdsteknologi har en række teknologier på tegnebrættet til de kommende år. Allerede nu er robotterne dog i fuld sving ude hos borgerne i form af såkaldte selvkørende støvsugere. En teknologi, som gennem de seneste mange år er blevet testet og udviklet, og som nu er så langt fremme, at det giver mening at lade dem overtage den slidsomme opgave, de er designet til.

”De første produkter begyndte at komme på markedet omkring 2010, men her var der nærmest tale om fejemaskiner, men siden er teknologien modnet og samtidigt har en række kommuner gjort sig erfaringer,” siger chef for Center for Velfærdsteknologi Morten Hoff.
Han forklarer at teknologiens parathed i Odenses tilfælde faldt sammen med et konkret behov for at effektivisere området – samt en politisk beslutning om, at afprøve og teste relevante teknologier.

Positive erfaringer
I dag råder Odense Kommune over 2.843 robotstøvsugere hvor af 2.405 er i drift ude hos borgerne. Morten Hoff fortæller, at støvsugerne fungerer overvejende godt i de hjem, de kører i – og at tilbagemeldingerne fra borgerne generelt er positive.

Cirka 29 pct. af de 3.404, hvor der efter kommunens vurdering ville kunne anvende selvkørende støvsugere, har dog fravalgt den, og i stedet valgt at tilkøbe almindelig støvsugning hos en privat rengøringsleverandør. Ofte fordi, de ikke tror støvsugeren gør rent nok eller at den vil ødelægger møbler. Endelig har cirka 1.200 borgerne helbredsmæssige lidelser, der gør, at den selvkørende støvsuger ikke er egnet. De får derfor støvsuget gratis på gammeldags maner. Andre steder gavner den automatiserede støvsugning dog ligefrem helbredet.

Støvsuger oftere
”Nogle borgere, der for eksempel lider af allergi oplever bedre vejrtrækning efter indførelse af selvkørende støvsuger, ligesom flere tilkendegiver, at de er glade for at være blevet helt eller delvist selvhjulpne i forhold til støvsugning, hvor de nu kan få støvsuget, når de ønsker det,” forklarer Morten Hoff  med henvisning til en række evalueringsundersøgelser, der har været iværksat sideløbende med implementeringen af støvsugerne.

Han understreger, at netop tilbagemeldinger fra borgerne – såvel som fra medarbejderne - spiller en afgørende rolle, i Odense Kommunes strategi for velfærdsteknologi, hvor den service borgeren oplever og medarbejdernes mulighed for at løse kerneopgaver effektivt altid er i højsædet. ”Her viser evalueringen, at støvsugerne passer perfekt ind. Mange borgere har en oplevelse af – om ikke bedre – så hyppigere rengøring, og direkte adspurgt har halvdelen af medarbejderne meldt tilbage, at de oplever færre gener med ømhed i nakke og skuldre,” siger Morten Hoff og fortsætter: ”Samtidigt har vi reduceret den tid, vi bruger på området markant, selv om, der selvfølgelig også er opgaver forbundet med de selvkørende støvsugere.”

Fokus på kompetencer
I den forbindelse understreger han vigtigheden af at sikre, at de rigtige forudsætninger er til stede hos både de medarbejdere, der skal håndtere støvsugerne, og som derfor har modtaget relevant undervisning, samt ikke mindst hos de borgere, der skal kunne støvsuge i hverdagen.
”Ældre borgere er jo i sagens natur ikke altid længst fremme i forhold til ny teknologi, og derfor har vi fået lavet en nem guide på en side, ligesom  der har været afsat ekstra tid til de første tre besøg efter implementeringen,” siger han.