Annonce
Annonce

Rigtig outsourcing, rigtig tilfredshed

Foto: Alliance+ Fold sammen
Læs mere

Outsourcing af virksomhedens services handler om right sourcing. Som virksomhed skal man kunne regne med ens facility management-partner leverer de ydelser, som passer til virksomhedens behov.

Sponseret af Alliance+

Derfor bør man som topleder også tænke outsourcing af virksomhedens støttefunktioner som facility solutions i stedet for single sourcing, hvis man vil maksimere nytten af outsourcing. Alliance+ er en nordisk facility solutions leverandør, der varetager kundens drift af bygninger og faciliteter ud fra devisen facility solutions created for and by people who care. For skal man opnå et godt samarbejde kræver det nemlig, at kunden også ser driften, af de outsourcede services, som et vigtigt område. Måske virker en service, som eksempelvis rengøring, i sig selv ikke som et kritisk parameter, men det er en service, som blandt andet medfører et godt arbejdsmiljø og velvære, hvilket i sidste ende hjælper på medarbejdernes produktivitet.

Ét skridt ad gangen
Det handler dog ikke altid om at overtage al drift på en gang. Giver det ikke mening for kunden at outsource dele af driften, er den totale outsourcing heller ikke right sourcing. Her handler det for Alliance+ om at sparre med kunden og finde netop den facility solution, der passer til kundens behov – og ikke mindst kundens modenhedsniveau.

Modenhed handler om, hvor parat topledelsen er til at give slip på visse driftsopgaver. Derfor giver det mening at tage et step-by-step approach, hvor man outsourcer dele af driften, lærer Alliance+ at kende og når tiden er moden, tager man det næste skridt.

Sådan gik til det, da Alliance+ indledte et samarbejde med en større nordisk virksomhed i den finansielle sektor. Samarbejdet begyndte lang tid forud for kontraktens opstart med en dialog, hvor Alliance+ gik ind og benchmarkede data, man havde indsamlet fra kundens bygninger og faciliteter med tal fra andre virksomheder. På daværende tidspunkt havde kunden outsourcet rengøringen, men drev selv kantine, reception og andre dele af deres interne services.

Dokumentationen af de forskellige arbejdsgange og funktioner resulterede i et datagrundlag, der blandt andet viste, at den nordiske kunde i højere grad ville nå de prioriterede mål, hvis man fokuserede på sin kerneforretning frem for kantinedrift og andre opgaver, der lå langt fra finansverdenen.

Denne tilgang samt en åben og fuld ud transparent tilgang omkring omkostningerne gjorde, at kunden opnåede den nødvendige tillid til at overlade driften til Alliance+. I dag varetager Alliance+ stort set alle services for virksomhedens afdelinger i Danmark, Sverige og Norge. Aftalen omfatter blandt andet drift og service af kundens personalerestauranter, receptioner, handymen, kontorrengøring og mange andre interne serviceydelser.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Strategisk Outsourcing'. Se alle artikler her