Annonce
Annonce

Outsource din Contract Management - tør du lade være?

Foto: FalckEkdahl Fold sammen
Læs mere

Sponseret af FalckEkdahl

Store potentialer tabes hver dag på gulvet, når kontrakter ikke håndhæves korrekt. Især på IT-området, hvor ydelser og services er komplekse, er det afgørende aktivt at udnytte styringsredskaberne i kontrakterne for at sikre fundamentet for levering i rette tid, kvalitet og inden for aftalt økonomi. Ved at outsource Contract Management til FalckEkdahl sikres en effektivisering af kontraktporteføljen eller IT-projektet, og din virksomhed begynder hurtigt at høste gevinsterne.

Det er ikke svært at få noget billigt
Contract Management handler ikke kun om at få leverancerne billigere, men om at balancere økonomi, kvalitet og risiko og dermed optimere kontraktens samlede værdi i henhold til forretningens behov. Erfaringsmæssigt kan der over en bred kam høstes gevinster på ca. 10% af en kontrakts værdi og ikke sjældent identificerer og høster FalckEkdahl i store IT-projekter gevinster på op til 30%. Resultatet er henholdsvis direkte økonomiske gevinster, risikominimering og merværdi.

Red dit IT-projekt
FalckEkdahl har stor erfaring med at agere som projektlederens højre hånd i IT-projekter, og vores erfaring er, at Project Contract Management er en virkelig god investering. Særligt i forbindelse med forretningskritiske udviklingsprojekter, som pga. kompleksiteten hurtigt kan løbe af sporet, hvis der ikke styres efter kontrakten. Konsekvensen er ofte forsinkelser, merudgifter, samt at kvaliteten ikke lever op til det aftalte. Dette skaber hold ups og konflikter, der ofte forsinker projekterne yderligere. Risici i store projekter kan væsentligt minimeres ved at tilknytte en Contract Manager, som proaktivt kan følge op på kontrakten, så projektet holdes på sporet. Contract Managerens opgave er at identificere og vedligeholde overblikket over kontraktens vilkår og risici samt økonomi, således at projektlederen kan fokusere på at få projektet gennemført i det daglige samarbejde med leverandøren. Contract Manageren understøtter kontinuerligt projektet med:

- Minimering af kontraktuelle risici
- Kommerciel juridisk risikovurdering og -styring
- Proaktiv forebyggelse af konflikter samt løbende konflikthåndtering og kapitalisering af vilkår
- Bistand i forhandlingssituationer samt kapitalisering af ændringer/forhandlingsscenarier

Project Contract Management – se hvad FalckEkdahl kan tilbyde

Høst gevinsterne på alle dine kontrakter
Brugt rigtigt kan Contract Management være et helt centralt ledelsesværktøj i arbejdet med nedbringelse af it-omkostninger, kvalitetssikring og risikominimering i kontraktporteføljen som helhed.

Fuldt implementeret Contract Management på hele virksomhedens kontraktportefølje – såkaldt Life Cycle Contract Management - sikrer balancen mellem behov, ydelse og omkostning. Ved at outsource Contract Management til FalckEkdahl tilbydes et hold af eksperter, som etablerer faste arbejdsgange og processer indenfor best practise, og som løbende følger op på kontraktvilkår og økonomi, så kontraktporteføljen løbende optimeres. Contract Management understøtter herved det proaktive arbejde med kontrakterne ved identificering af effektiviserings- og besparelsespotentialer, der kan realiseres i samarbejde med forretningen. Ud over den løbende opfølgning vil Contract Management også bistå i forbindelse med konflikter og genforhandling med leverandørerne.  Det er oftest at foretrække at holde eventuelle konflikter adskilt fra den daglige drift, så det gode samarbejde med leverandøren kan bevares gennem kontraktens løbetid. En ekstern Contract Manager vil netop udfylde denne rolle og samtidig løse og håndtere eventuelle konflikter mere objektivt, hvilket reducerer risikoen for negativ påvirkning af samarbejdsrelationen.

Life Cycle Contract Management – se hvad FalckEkdahl kan tilbyde

Maksimering af værdi med minimum af ressourceforbrug
Tiden, der skal anvendes på Contract Management, afhænger af mange variabler, herunder bl.a. kontrakternes økonomiske omfang, kompleksitet og risici. Behovet for en Contract Manager vil ofte variere gennem en kontrakts løbetid. Derfor ser mange virksomheder fordelen ved at outsource Contract Management, så virksomheden ikke selv skal afsætte ressourcerne hertil og i øvrigt kan regulere ressourceforbruget efter behov.

FalckEkdahl tilbyder at administrere Contract Management funktionen for din virksomhed eller dit projekt, så dine medarbejdere kan fokusere på kerneforretningen, uden at virksomheden mister værdi pga. manglende opfølgning på kontrakterne. Contract Management kan hurtigt etableres i et projekt eller en virksomhed for en brøkdel af de gevinster, der ligger og venter i kontrakterne.

Tør du lade være?

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Strategisk Outsourcing'. Se alle artikler her