Annonce
Annonce

Opnå konkurrencefordele gennem en totalleverance

Foto: Newsec Datea Fold sammen
Læs mere

Når toplederen står overfor det strategiske valg at fjerne en opgave fra sin virksomhed og lægge den over på en leverandør, er det ikke kun kvalitet og omkostninger, der skal kigges på.

Sponseret af Newsec

Outsourcing af facility management bør nærmere tænkes som en styrkelse af virksomhedens konkurrenceparametre, mener Newsec Datea. Newsec Datea er et full-service property house, der er bygget op omkring kompetencer rettet mod bygningsejere. Virksomheden ser sig selv som en ejendomspartner. ’Det er vores DNA og leverance til kunden’, fortæller Henrik Jagd Nissen, der er afdelingsdirektør for Projekt og Bygherrerådgivning.

Han forklarer, hvordan Newsec Datea kommer i dialog med bygningsejere i form af rådgivning, der har en praktisk karakter, da Newsec Datea også tilbyder administration af bygningen såvel som drift og vedligeholdelse. Som ejendomspartner er brugen af omfattende data og erfaring afgørende for at kunne rådgive kunderne til en bedre drift. Denne viden kommer kunderne til gode, men Newsec Datea differentierer sig for alvor i markedet ved at have et helhedsperspektiv på kundens ejendomme og kunne levere hele paletten af ydelser inden for property asset management.

Henrik Jagd Nissen, afdelingsdirektør, Projekt og Bygherrerådgivning, Newsec Datea

»Med den rette full service-partner kanman få et langt større udbytte i forhold til, hvis man selv løftede opgaven.«


Få synergieffekten, der forbedrer konkurrenceparametrene
Når en topleder går ud og søger rådgivning, får han typisk en rapport med anbefalinger til, hvordan han bedre kan drive sin bygning, men derefter skal han finde leverandører, som kan udføre anbefalingerne. Toplederen er ofte nødsaget til at få flere forskellige aktører til at løfte en omfattende opgave, og det gør processen længere, tærer mere på virksomhedens ressourcer.

’Når du bruger os som rådgivere, forpligter det os til at levere bæredygtige forbedringer ud fra et helhedsperspektiv, fordi det også er os, der står med administrationen og driften af bygningen bagefter’, siger Henrik Jagd Nissen.

Vælger toplederen den helhedsbaserede totalleverance, opnår virksomheden synergi i driften og administrationen, fordi totalleverandørens fokus er at optimere nytten af services og leverancer, som ejendomspartneren står for.

’Vi har det fulde fokus på at tænke kundens vej og få det bedste til at ske for en bygning, uanset om det er kommercielt, driftsmæssigt eller administrativt. Der leveres det, der forventes, og gerne mere, med henblik på at skabe værdi’, fortæller Henrik Jagd Nissen.

Han bruger eksemplet om bedre optimering af en bygnings energiforbrug, hvor Newsec Datea kan trække på dataindsamlingen fra alle bygninger i kundernes ejendomsportefølje. Ved hjælp af det omfattende datagrundlag kan Newsec Datea se, hvor der er potentiale for at investere i energiforbedringer, der kan reducere forbruget og dermed skabe værdi for kunden i form af besparelser på bundlinjen.

Henrik Jagd Nissen ser en digital fremtid for facility management. Newsec Datea udnytter allerede teknologi til at måle forskellige parametre hos deres kunder som for eksempel indeklima. Målingerne samles i en database og anvendes til analyser og benchmarks, som giver kunderne et solidt grundlag for at træffe beslutninger.

Når toplederen overvejer strategisk outsourcing, handler det om at finde den leverandør, som har viden og erfaring til at rådgive virksomheden ud fra et helhedsperspektiv på kundens ejendomsportefølje og strategi.

’Det handler om at finde en strategisk partner, der kan levere det brede perspektiv med evidens for effekten. Med den rette full service-partner kan man få et langt større udbytte i forhold til, hvis man selv løftede opgaven’, forklarer Henrik Jagd Nissen.

De dage er forbi, hvor man tænkte outsourcing i forhold til at komme af med en opgave bare for at skabe bedre fokus. Fremtidens outsourcing fokuserer på virksomhedens konkurrenceparametre; hvor meget værdi outsourcingen skaber, og hvordan man kommer til at stå i forhold til sine konkurrenter.

Henrik Jagd Nissen mener, at særligt danske virksomheder ikke kun konkurrerer på pris, men også på værdiskabelse gennem differentiering på viden. For Newsec Datea handler det om at være en strategisk sparringspartner, der indsamler viden, som kunderne kan bruge til at skabe øget værdi i drift og udvikling af deres ejendomme.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Strategisk Outsourcing'. Se alle artikler her