Annonce
Annonce

Nu skal Danmark bygge huse af affald

Et nyt konsortium mellem private virksomheder skal skabe helt nye standarder for genanvendelse af byggeaffald. Ambitionen er, at projektet skal bane vej for en helt ny forretningsmodel med mulighed for eksportsucces for danske virksomheder.

PR-foto: CLEAN Fold sammen
Læs mere

Af CLEAN

I Danmark har vi en høj genanvendelsesrate på byggeaffald, men vi er ikke gode til at genanvende affaldet og materialerne direkte i fx nye byggerier. I stedet knuses byggeaffaldet og anvendes ofte som fyld til støjvolde eller underlag til veje.

Derfor har klyngen CLEAN gennemført et udbud, finansieret af Grøn Omstillingsfond og Region Sjælland, på vegne af Kolding Kommune, Faxe Kommune og Amager Ressourcecenter, som skal skabe innovation for genanvendelse af byggeaffald i Danmark.

Genanvendelse af byggeaffald til nybyggerier er derfor en oplagt mulighed for at bygge bæredygtigt i fremtiden. Tre konsortier har konkurreret om at udvikle innovative løsninger inden for byggeaffald. Det vindene konsortium har knækket koden, der skal gøre drømmen til virkelighed. Konsortiet består af RGS 90, Søndergaard Nedrivning og DJ Miljø og Geoteknik, som med deres nytænkende tilgang til genanvendelsen kan åbne op for nye markeder.

Bæredygtig forretningsmodel vil løse samfundsudfordringer
Vinderkonsortiet vil med deres forretningsmodel udnytte nedrevne byggematerialer ved at genanvende materialerne i nybyggeri og koordinere nedrivningen af bygninger med opførsel af nye bygninger. En af barriererne har været, at materialer fra nedrivninger har været ødelagte, når først bygningen er revet ned. Derfor er det inden nedrivningen afgørende at kortlægge potentialet for genanvendelse og kvaliteten af materialerne, og ikke mindst at have fokus på selve nedrivningen, så materialerne bliver mindst muligt beskadiget.

For at udnytte bæredygtighedspotentialet fuldt ud, er det vigtigt at inddrage kommunerne, da byggematerialerne helst skal genanvendes i nærområdet for at minimere ressourceforbruget. Derfor vil vinderkonsortiet arbejde tæt sammen med kommunerne og øge deres ansvar for lokal genanvendelse og forsøge at planlægge nedrivning og opbygning, så potentielle materialer kan genanvendes bedst muligt. Projektet lægger fra start med tre offentlige bygninger i henholdsvis København, Kolding og Faxe, der står foran nedrivning. Her vil man blandt andet afprøve nye metoder i nedrivningen, så flest mulige bygningsdele bliver genanvendt.

Den metode og innovative forretningsmodel som vinderkonsortiet er kommet med, er både økonomisk og ressourcemæssigt bæredygtig, og dette har været intentionerne bag vort udbud – et udbud som i Kolding By også indgår i et større projekt omkring bæredygtighed og genanvendelse af byggematerialer, som er støttet af EU. Der må naturligvis være flere gevinster at hente på landsplan, og vi bidrager selvfølgelig til projektet i håb om, at der sker en ændring i branchen som i sidste ende har en positiv effekt for samfundet, siger Palle Mørkøre som er projektansvarlig for EU-projektet i Kolding Kommune.

Ny type udbud øger innovationen i Danmark
For at skabe innovative løsninger, er der behov for en ny type udbud. CLEAN har udviklet en udbudsproces som til forskel fra traditionelle offentlige udbud, gør det muligt at udbyde langt mere komplekse udfordringer, der kræver løsninger fra flere virksomheder, der går sammen i konsortier. Udbuddet er åbent, hvilket betyder, at løsningen ikke kendes på forhånd, men udvikles undervejs i processen i dialog mellem de konkurrerende konsortier og ordregiverne. Denne type udbud åbner samtidig mulighed for at udvikle helt nye innovative forretningsmodeller og nye markedsmuligheder for de deltagende virksomheder.

”Dette udbud har skabt helt nye muligheder for at gå sammen med andre virksomheder i konsortier og skabe innovation og forretningsmuligheder. Hvis man skal overleve i byggebranchen, må man udvikle sig og være åben over for nye måder at løse udfordringer på. I denne udbudsproces har innovationen været i fokus, og bliver projektet en succes herhjemme, er mulighederne udenfor Danmarks grænser enorme”, siger Mette Reindahl, Miljøkonsulent hos RGS90.