Annonce
Annonce

Mød kunder og samarbejdspartner digitalt

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Den teknologiske udvikling har flyttet såvel kunder som samarbejdspartnere over på de digitale platforme, og det giver nye muligheder og udfordringer til virksomhederne. Det er nødvendigt
at møde kunderne hvor de er, fortæller eksperter

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Transport og Logistik'. Se alle artikler her

Af Lars Bennetzen

Ekspertpanel: Industri 4.0 i transport- & logistikbranchen
De digitale og teknologiske muligheder vi i dag bliver mødt af, både som virksomhed og som kunder går under betegnelsen Industri 4.0, og består af teknologier, ideer, visioner og fremtidsplaner.

Den får en stor betydning for alle områder af erhvervslivet i Danmark, både når det kommer til produktionsvirksomheder og transportsektoren.

Hastigt på vej
”Industri 4.0 bliver også ofte betegnet som Den digitale transformation, og det er noget vi har set komme gennem de sidste par år. Men det er nu, det for alvor får luft under vingerne,” fortæller Henning de Haas, Director Supply Chain Development hos LEGO.

Det betyder også at virksomhederne er nødt til at forholde sig til, hvordan de vil tilpasse deres virksomhed til at fungere under Industri 4.0, for det er ikke godt nok at sidde stille og gøre intet.

Peter Laursen, koncerndirektør
DEKRA, fortæller hvordan digitaliseringen får en stor betydning på transportsektoren.


Der er meget der mangler inden vi kommer til de helt selvkørende biler, både teknologisk og politisk, Peter Laursen, koncerndirektør, DEKRA. PR-foto

”Industri 4.0 og transport hænger tæt sammen. Hele digitaliseringen kommer til at få en kæmpe betydning for transportsektoren. Det blive sikrere at bevæge sig på vejen, både som chauffør, medtrafikant, cyklist og fodgænger. Vi forventer at især den del af teknologien, hvor biler, lastbiler og busser taler sammen og advarer hinanden mod aktuelle farer, så de dermed kan reagere hurtigt, kommer til at betyde meget for sikkerheden,” siger Peter Laursen, direktør for DEKRA.

Peter Laursen forventer dog ikke, at vi kommer til at se selvkørende lastbiler i Danmark de næste mange år.

”Der er meget der mangler inden vi kommer til de helt selvkørende biler, både teknologisk og politisk. Og så er det også lige om ejeren af de varer der transporteres rund, vil acceptere at lastbilerne kører førerløst rundt? Der er også et aspekt af tillid og hvor ansvaret ligger ved uheld og måske tyveri,” pointerer Peter Laursen.

Lars Horsbøl, salgsdirektør, Riantics fortæller hvordan de selv har oplevet at digitaliseringen har påvirket dem.


Kunden efterspørger pludselig dag til dag levering, og det betyder at du som leverandør skal have et system bagved der rent mekanisk skal kunne håndtere det, Lars Horsbøl, salgsdirektør, Riantics. PR-foto

”Digitaliseringen betyder at løsningerne kommer til at flytte sig. I starten var vores løsninger til kunderne bygget på standardløsninger. Men digitaliseringen og den øgede mængde data vi får på vores kunder betyder, at vi forstår vores kunder bedre, og derved kan vi lave meget mere kundespecifikke løsninger,” forklarer Lars Horsbøl.

Den erkendelse er der mange virksomheder der gør, og det er nødvendigt, for vi kommer ikke uden om at den Industri 4.0 er over os for fuld udblæsning.


Kunderne er på de digitale platforme og der skal de mødes, siger Christine Ipsen, lektor på DTU Management Engineering. PR-foto

”Digitaliseringen er kommet for at blive. Kunderne er på de digitale platforme, ligesom brugerne og leverandører, og derfor skal virksomheder etablere muligheder for at kunne mødes der,” pointerer Christine Ipsen, lektor på DTU Management Engineering.

Den tendens kan Lars Horsbøl nikke genkendende til, og han ser nogle fordele ved at møde kunderne på de digitale kommunikationsplatforme.

”Når vi møder vores kunder på det digitale medie, så får vi nogle data som gør, at vi kan forfine vores løsninger. Samtidig betyder det faktum, at vi hele tiden har adgang til data, at vi bedre kan rådgive kunden om hans forretning,” siger Lars Horsbøl.

Men det giver også nogle udfordringer for virksomhederne mener han.

”Det, at kunne flytte data, får indflydelse på konkurrencen. Kunden efterspørger pludselig dag til dag levering, og det betyder, at du som leverandør skal have et system bagved, der rent mekanisk skal kunne håndtere det,” påpeger Lars Horsbøl.

Krav til virksomhederne giver nogle unikke muligheder
Men hvor det stiller nogle krav til virksomhederne, giver det også nogle unikke muligheder. For det første kan virksomhederne møde kunderne 24/7 og de er ikke længere begrænsede til et lokalt marked. Pludselig er der åbnet op for kunder fra hele verden.

”Samtidig er der mulighed for at kunderne finder dig ad andre veje. F.eks. når køleskabet automatisk bestiller varer, eller printeren bestiller blæk,” siger Christine Ipsen.

Mere end hype
Lars Bek Jensen, partner hos Langebæk, er enig med Christine Ipsen. Han ser masser af muligheder for virksomhederne i Industri 4.0.


Ved at arbejde mere synligt i værdikæden kan vi langt bedre styre produktion og lager, Lars Bek Jensen, partner hos Langebæk. PR-foto

”Vi kan blandt andet planlægge vores produktion og beholdninger meget mere præcist. Når vi har fat helt ude ved slutkunderne uden at skulle en masse led igennem først, så kan vi langt bedre lave forecasts,” forklarer Lars Bek Jensen.

Derfor er det også vigtigt ikke at se Industri 4.0 som hype eller en kampagne. Det er langt mere end blot et tilfældigt begreb.

”Det er et reelt skifte hos virksomheder og kunder,” siger Christine Ipsen.

Et skifte som Lars Horsbøl ser vil ske hos supermarkederne i Danmark.

”Det næste boom er at supermarkederne skal gøre klar til e-commerce til kunderne, og det bliver en stor forandring. Her taler vi nemlig ikke om dag-til-dag-levering men time-til-time-levering, og det stiller et noget andet krav til virksomhederne end vi er vant til, siger Lars Horsbøl.

For at møde kunderne digitalt, er det ifølge Henning de Haas nødvendigt at kigge på forretningsmodellen, og hvordan man får snitfladerne mellem partnerne i værdikæden til at fungere, ellers får vi ikke det fulde udbytte af den digitale transformation.

”Derfor skal vi forstå de elementer som Industri 4.0 består af, så vi kan skabe den nødvendige transparens i værdikæden,” forklarer Lars Bek Jensen og fortsætter:

”Ved at arbejde mere synligt i værdikæden kan vi langt bedre styre produktion og lager, og sikre at beholdningen på lageret er som den skal være.”


Vi skal finde ud af, hvordan vi kan klæde de mennesker på, der skal arbejde i den digitale verden, Henning de Haas, Director Supply Chain Development, LEGO. PR-foto

Med Industri 4.0 kommer der også en langt højere grad af kommunikation, for alle elementer i værdikæden vil give meldinger løbende. Lars Bek Jensen giver som eksempel en lastbil der bryder ned i kæden.

”I den digitale verden kan du med det samme gribe ind og sende en anden lastbil, og den synlighed gør at du let kan håndtere hændelser der sker uventet,” siger Lars Bek Jensen.
Her er Peter Laursen helt enig, han ser at digitaliseringen vil få stor betydning for transportsektoren.

”I byerne vil Industri 4.0 få stor betydning for transporten. Her kan sensorer placeres meget tættere, og derved vil selvkørende biler, busser og lastbiler hurtigere blive en realitet. Resultatet vil blive en mindre forurening og mindre støjbelastning,” forklarer Peter Laursen.

Menneskelig faktor
Ændringerne for at komme med på den digitale transformation, eller Industri 4.0, er dog ikke nogle der kommer af sig selv. Forretningsprocesser og metodikker skal ændres og det kan være en udfordring for mange virksomheder, vurderer Christine Ipsen:

”Mange har været vant til at tænke i egne produkter og klassiske produktionsprocesser og ikke i digitale processer, men det er nødvendigt. Virksomhederne skal virkelig overveje, hvordan de lægger deres produktion om til den digitale virkelighed.”

Samtidig er det vigtigt at huske mennesket i hele processen, de udgør en kritisk faktor ved omstillingen til Industri 4.0.

”De teknologier vi vælger at benytte skal understøtte den menneskelige faktor, så vi sikrer at vores medarbejdere bliver støttet i en stadig mere kompleks verden, siger Lars Bek Jensen.
Christine Ipsen tilføjer:

”Og vi bevarer et godt og sikkert arbejdsmiljø.”

Henning de Haas er enig og slutter:

”Vi skal finde ud af, hvordan vi kan klæde de mennesker på, der skal arbejde i den digitale verden.”

 

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Transport og Logistik'. Se alle artikler her