Annonce
Annonce

Moderne ældrepleje rimer på frit valg

Ældre har siden 2003 selv kunne vælge, hvem der skal ind over dørtærsklen med hjemmehjælpen. Det frie valg har været en succes, men Dansk Erhverv efterlyser nu politisk handling for, at styrke det frie valg og dermed sammenhængen i ældreplejen. 

Topbillede
Foto af Lizette Kabré
Læs mere
Fold sammen

Af Lars Ohlsen, Dansk Erhverv

Nye faglige vinde blæser gennem ældreplejen. Fra passiv pleje til aktiv inddragelse af den ældres egne ressourcer. Det sker samtidig med, at en ny generation af ældre med nye forventninger står på spring til, at tage over som forbrugere af velfærdssamfundets plejeydelser. Et kig i krystalkuglen viser, at antallet af danskere over 80 år vil være fordoblet om 25 år. Fremtidens ældre med 86-generationen kommer sundere ind i alderdommen, men med typisk mere individuelle behov. Og så er der udfordringerne med demens, som lokalt og på Christiansborg naturligt har et stort politisk fokus.

Borgerne vil have frit valg
Uanset hvad udfordres ældreplejen til innovation og nye løsninger. Her spiller samarbejdet mellem private velfærdsleverandører og det offentlige en vigtig rolle, mener erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, der organiserer flere af de private leverandører.

”Vi hører ofte, at netop det offentlig- private samspil skærper et fælles fokus på borgerens behov. Når borgeren kan vælge enten kommunen eller en virksomhed fra eller to, bliver præferencer og kvalitet mere synlig,” siger Rasmus Larsen Lindblom, velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv. Siden indførslen af det frie valg har mere end hver tredje ældre valgt en privat leverandør. Forklaringerne kan der være flere af.

Større ensartethed i den private pleje
Da den bredt sammensatte hjemmehjælpskommission tilbage i 2013 skulle sætte ord på behov i fremtidens hjemmepleje, gik et begreb som kontinuitet igen - det at møde et kendt ansigt i plejen er vigtigt.
Her har det frie valg vist sig at løfte ældreplejen. Borgerne oplever nemlig generelt en større ensartethed i plejen og en større tilfredshed med antallet af medarbejdere hos de private leverandører, end i kommunen. Det dokumenterede Sundheds- og Ældreministeriet gennem en bred brugerundersøgelse i 2015. ”Netop ensartethed og regelmæssighed er for mange private virksomheder et konkurrenceparameter, at de så at sige kan tilbyde, at den enkelte typisk møder et velkendt ansigt. At det er den eller de samme, som regelmæssigt leverer plejen,” siger Rasmus Larsen Lindblom.

Kilder i anvendt rækkefølge:Epinion for Sundheds- og Ældreministeriet, december 2015 http://www.statistikbanken.dk/AED12 Dansk Erhverv, Perspektiv nr. 8. April 2016 Fold sammen
Læs mere


Kommuner går foran Christiansborg
Men lovgivningen er ikke fulgt med virkeligheden. Da Hjemmehjælpskommissionen i 2013 opfordrede til et langt større fokus  hos den ældres egne ressourcer blev loven ændret og ældre skal nu tilbydes et rehabiliteringsforløb forud visitationen til hjemmehjælp. Men uden, at borgeren her havde et frit valg til, at lade en privat virksomhed klare den opgave. Argumentet var dengang, at de private leverandører ikke havde de fornødne kompetencer.

Her i 2016 ser billedet dog anderledes ud. Et stort antal kommuner har i dag selv valgt, at give borgeren mulighed for netop sammenhæng og kontinuitet – og således inddrage private i rehabiliteringen.
”Mange kommuner har ganske enkelt overhalet Christiansborg indenom,” lyder det fra Rasmus Larsen Lindblom.

Han henviser til en rundspørge, som Kommunernes Landsforening lavede i maj. Den viste, at 30 ud af 77 kommuner selv har udvidet det frie valg med den nye rehabiliteringsydelse, mens andre kommuner også har udvidet med hjemmesygeplejen og genoptræningsydelser.

”Bekymringerne er gjort til skamme. Vi kan se, at virksomheder og kommuner i stor stil samarbejder om netop det rehabiliterende sigte. Derfor er der al mulig grund til nu, at udvide det frie valg i lovgivningen, så det kan komme alle landets ældre til gode,” siger Rasmus Larsen Lindblom.

Konkurserne skal forebygges
I debatten om det frie valg har en række konkurser i hjemmeplejen naturligt fulgt meget. Borgeren skal kunne være tryg ved plejen og heldigvis fungerer det offentlig- private samarbejde også tillidsfuldt de fleste steder. Det skal med i billedet.

For Dansk Erhverv har det dog været vigtig, sammen med sine medlemsvirksomheder, at lægge konkrete løsninger på bordet. I samarbejde med bl.a. Kommunernes Landsforening, Dansk Industri og Ældre Sagen pegede Dansk Erhverv således på en række fælles anbefalinger med krav til både kommuner og erhvervslivet. For Dansk Erhverv er det dog vigtigt, at kommunerne dels skruer ned for priskonkurrencen på den mindre private del, men også åbner også den kommunale del mere op for konkurrence. Kvalitet skal vægtes langt højere, end i dag, når hjemmeplejen udbydes, slutter Dansk Erhvervs velfærdspolitiske chef, Rasmus Larsen Lindblom.