Annonce
Annonce

Mobile first, med fornuft

billede

Den suverænt største kommercielle og teknologiske forandring i disse år er skiftet til den mobile platform. I 2014 var mobiltrafikken alene 30 gange større end hele internettet i 2000, fortæller Cisco, en af verdens største inden for it-infrastruktur.

Det er på den mobile platform, det meste af internettet, kunderne og dermed forretningen vil være at finde i fremtiden. Samtidig byder mobilteknologi på spændende markedsføringsperspektiver inden for lokationsbaserede og personaliserede tjenester.

En udfordrende affære
Men her stopper begejstringen også hos mange virksomheder. Mens der for forbrugerne er tale om en oftest problemfri og hurtig overgang til et nyt, bekvemt device, er det for virksomheder en anderledes udfordrende affære.
For det første er der tale om en ny teknologisk arena, virksomheden skal forholde sig til. Data skal hentes til og fra endnu en platform og integreres med resten af systemet. Det kræver planlægning, penge og tid, som virksomheden godt kunne bruge på de andre platforme, som fx hjemmesiden.
For det andet introducerer den mobile platform en ny kommunikationskanal, apps. En populær medieform, virksomheden skal forholde sig til, oven i den anden oplagte kanal, mobiloptimeret hjemmeside.
For det tredje, og vigtigst, bliver pladsen trang, bogstavelig talt. På mobile platform er skærmen mindre, typisk 4-5 tommer, og det giver ikke meget manøvrerum for kreative udfoldelser. Specielt ikke hvis missionen er at få placeret en annonce på skærmen.

Sådan bliver du mobiloptimeret
Resultatet bliver ofte halve løsninger, hvor virksomheden prøver at overkomme alt for meget. Her er en række gode råd fra internationale eksperter i mobile platform, herunder Tony Delmercado fra Tech.co og Benjamin Gundgaard fra CustomerSense.

Apps er kun for de få
Som mobilbruger kan man få indtrykket, at det meste handler om apps, men i virkeligheden burde denne kanal være forbeholdt en begrænset gruppe virksomheder, medmindre forretningen går ud på at lave apps. De små stykker software kaldet apps har nemlig som præmis, at de skal bruges regelmæssigt, ellers går formålet tabt. Det giver derfor ikke meget mening for et flyselskab eller et rejsebureau at have en app, hvorimod supermarkedskunder kunne have mere gavn af en sådan applikation. Lige så vigtigt er det, at appen tilfører værdi, som kunden ikke kan via andre platforme. Hvis appen derimod blot kopierer funktioner fra eksempelvis hjemmesiden, er formålet igen gået tabt.

Hjemmesiden kan altid blive bedre
Uanset om virksomheden vælger apps eller ej, skal den anden kanal, mobilhjemmesiden, være velfungerende, og det er en betragtelig udfordring. Skiftet til det mobile er sket så hurtigt, at hverken teknologi eller virksomheder har kunnet følge med. Selv hos nogle af verdens største handelsvirksomheder som Amazon, er der plads til forbedring. Fordi så meget information skal flyde via en diminutiv skærm.

Mobile first
Det er ved at blive en kliché, men ikke desto mindre skal mobilen tænkes ind fra starten på en fornuftig facon. Det er en naturlig konsekvens af den aktuelle markedsudvikling, som ikke ændrer sig, før en yderligere platform dukker op, måske Virtual Reality. Den mobile platform bør ikke være et appendiks til hjemmesiden, men lægge op til at være en af de primære indgange til virksomheden. Som MobilePay er blevet det for Danske Bank.

Tænk på tværs
Selv om mobilen bliver den primære platform, kan den ikke stå alene, blandt andet på grund af pladsbegrænsningerne. Det er derfor vigtigt at tænke andre, mere rummelige kanaler ind i kunderelationen. For eksempel ved at give mulighed for at gemme søgninger og produkter, som siden kan undersøges nærmere og købes via computerskærmen.

Fakta: Markedsføring via mobilen i tal
På det amerikanske marked steg budgetter til mobil markedsføring med 50 procent i 2015, svarende til en værdi på knap 29 milliarder dollar, 195 milliarder kroner. Det svarer til 49 procent af det totale annoncemarked. I 2019 vil omsætningen være på 66 milliarder dollar, over 72 procent af markedet. Kilde: eMarketer