Annonce
Annonce

Med universitetet som F&U-afdeling

Kommercielle og forskningsmæssige interesse går op i en højere enhed hos teknologivirksomheden Exruptive, der sammen med forskere fra DTU er i gang med at revolutionere sikkerhedstjekket i lufthavne.

PR-foto: Exruptive Fold sammen
Læs mere

En af de virksomheder, der har set mulighederne i at bringe ny viden fra universiteterne ind i forretningen, er den danske virksomhed Exruptive. Sammen med forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har virksomheden udviklet en ny type sikkerhedsscanner, der gør de obligatoriske bagagetjek i lufthavnene fire gange hurtigere end før.

”Vi havde en vision om at skabe et paradigmeskift i den måde, man angriber sikkerhedskontrollen i lufthavne på. For at den vision kunne realiseres, måtte vi nødvendigvis opfinde en ny og bedre sikkerhedsscanner. Scanneren var bare et af elementerne, men det var et afgørende element. DTU hørte om visionen og sagde i bund og grund: ”Det kan vi da godt hjælpe jer med!”,” siger Jakob Schmidt, der er CEO i Exruptive.

Forskningssamarbejde skaber innovation i lufthavnen
Exruptives løsning er et nyt røntgen-system med 3D, der sammen med en tilpasset lufthavstrolley vil betyde, at flypassagerne ikke behøver at bøvle med at pakke væsker og elektronik ud af håndbagagen før sikkerhedstjekket. Med en særlig indrettet lufthavnstrolley kan hele bagagen blot køres igennem scanneren.

”Nu er vi så efter tre års arbejde tæt på målet. Danmark i almindelighed – og DTU i særdeleshed – er internationalt førende inden for røntgenforskning og billedrekonstruktion og -genkendelse. Man kan sige, at DTU har fungeret som vores tidlige F&U-afdeling, og det er usandsynligt, at vi var nået til, hvor vi er i dag, uden vores tætte samarbejde,” forklarer Jakob Schmidt videre.

Exruptive har desuden ansat en såkaldt postdoc fra antropologi på Københavns Universitet, der de næste tre år skal forske i, hvordan flypassagerne oplever flowet gennem lufthavnene. Samarbejdet er blevet til med støtte fra Innovationsfonden og er den første erhvervs-postdoc, der er oprettet på det samfundsvidenskabelige fakultet på KU.

”Vi arbejder inden for et felt, hvor det er helt nødvendigt at kombinere teknologi med det, man i dag kalder Behavioral Design. En lufthavn er måske det mest multikulturelle rum, man overhovedet kan finde, for slet ikke at tale om den særlige oplevelse, det er at rejse. Vi har behov for både antropologisk og psykologisk indsigt, hvis vi skal designe en oplevelse, som alle kulturer, sprog, samfunds- og aldersklasser kan forstå, værdsætte og navigere rundt i. Vores erhvervs-postdoc og samarbejdet med Københavns Universitet giver os adgang til den nødvendige viden,” siger Jakob Schmidt.

Fælles forståelse af målet er afgørende
Forudsætningen for, at et forskningssamarbejde kan lykkes, er ifølge Jakob Schmidt en gennemtænkt fælles plan, god projektledelse og ikke mindst masser af kommunikation mellem universiteter og virksomhed.

”Alle højtuddannede og fundamentalt selvmotiverende ansatte har behov for at forstå perspektivet i deres arbejde. Det gælder også universitetsansatte, der måske arbejder tre år på et projekt, der ultimativt har et kommercielt sigte,” forklarer Jakob Schmidt og fortsætter:

”Vi har lagt vægt på, at vores samarbejdspartnere på DTU ikke bare forstod projektets mål, men også den bredere kontekst: Hvad er det for et marked vi skal konkurrere på, hvad er potentialet i det fremtidige produkt, hvordan vil vi komme ind på markedet, og så videre.”  

Den største knast i samarbejdet ligger i rettighederne til de opfindelser, der kan opstå, mener Jakob Schmidt. Ejerskabet over de immaterielle rettigheder, også kaldet Intellectual Property, er nemlig en afgørende forudsætning for, at virksomhederne kan skaffe den nødvendige finansiering.

”Ingen ventureselskaber accepterer, at den fundamentale IP blot ligger som en licensaftale fra et universitet. Universiteterne er nødt til at flytte sig på dette punkt, hvis vi for alvor skal have forskningen ud i virksomhederne,” slutter Exruptive-direktøren.