Annonce
Annonce

Med letbanen som rygrad

Loop City-kommunerne håber at kunne tiltrække masser af virksomheder og arbejdspladser og at få bygget boliger til næsten 20.000 ekstra indbyggere langs Hovedstadens Letbane.

Af Nils-Ole Heggland

25.000 nye arbejdspladser og boliger til 18.500 nye borgere.
Sådan lyder potentialet for at byudvikle og fortætte arealer langs den kommende letbane fra Lyngby til Ishøj ifølge en dugfrisk investeringsrapport fra analysefirmaet Incentive, udarbejdet for Loop City.
Konklusionerne vækker glæde i den politiske sfære, der længe har haft store ambitioner om vækst og udvikling langs letbanen.

”Den fælles strategi i Loop City er at omdanne forstadsområdet med gamle industri- og erhvervsarealer til et sammenhængende vækstområde. En række virksomheder har allerede placeret sig eller er i gang med at udvide langs den kommende letbane. Både bolig- og erhvervsbyggerier bliver planlagt og skyder frem som følge af letbanen,” siger Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for Region Hovedstaden, der indgår i Loop City-samarbejdet med ti kommuner samt Transport- og Bygningsministeriet og Erhvervsstyrelsen.

Regionsformanden påpeger, at Loop City tager del i, at der frem til 2030 kommer 200.000 ekstra indbyggere i Greater Copenhagen – altså hovedstaden med hele Sjælland og Skåne som opland. Samtidig vil letbanen og den forventede byudvikling ifølge Hæstorp Andersen medvirke til, at Greater Copenhagen kan markere sig som en nordeuropæisk metropol – i konkurrence med Stockholm, Hamburg, Berlin og sågar London.

Skinner tiltrækker penge
I ingeniør- og rådgiverkoncernen Rambøll har Søren Hansen, projektdirektør for byudvikling og transport, også store forventninger til letbanen.

”I fagkredse taler man om en skinneeffekt, fordi tog, metro og letbane bliver opfattet som sikre transportmidler. Når først skinnerne ligger der, kan trafikbetjeningen ikke flyttes – modsat en busrute. Infrastruktur bør være en integreret del af byudviklingen, og herhjemme har vi set det meget tydeligt i Ørestad: Der var aldrig blevet opført en eneste bygning, hvis ikke der var blevet besluttet og anlagt en metro. Infrastrukturen var på plads, da byudviklingen gik i gang, og den jord, som oprindeligt var næsten værdiløs, sælges i dag til høje priser.”

Ved adskillige europæiske letbaneprojekter de senere år har tilsvarende massive investeringer langs skinnerne vist sig. Et af de mest succesfulde eksempler er Bergen i Norge, hvor de samlede investeringer i boligprojekter og arbejdspladser langs Bybanen er 15-20 gange større end udgiften til at etablere banen.

Masser af planer 
Selv om der er cirka syv år til åbningen af Hovedstadens Letbane, har kommunerne længe været i gang med at gøre klar til at byudvikle langs skinnerne. Dels ved at udlægge helt nye bolig- og erhvervsområder, dels ved at lægge op til fortætning, altså mere intensivt byggeri, fordi eksisterende arealer kommer tæt på en station.

I nord har Lyngby-Taarbæk udlagt store arealer ved DTU, der får flere stationer. Her vil enzymkoncernen Novozymes bygge et stort forskningscenter. I centrum af Lyngby har Microsoft fået nyt hovedsæde i et Danica Pension-projekt, der også omfatter detailhandel og flere hundrede boliger til studerende og forskere ved det store, tekniske universitet. Nabokommunen Gladsaxe får ligesom Lyngby seks stationer og vil skabe nyt liv i gamle erhvervsområder.

”Nogle af stationerne ligger sindssygt godt, og vi forventer både flere arbejdspladser og flere boliger,” lyder det begejstret fra borgmester Karin Søjberg Holst (S), der tillige er formand for Loop City og sidder i bestyrelsen for letbanen.

Nogle steder kan det komme på tale at ændre erhverv til boliger. For eksempel har ejendomsselskabet Dades fået grønt lys til at omdanne den nuværende Søborg Møbelfabrik til et par hundrede boliger, tæt på et letbanestop.

Alle kommuner langs linjen har udviklingsplaner, men flere erhvervsmæglere og investorer har især forventninger til netop de to nordlige kommuner samt til området omkring Glostrup Station. Det bliver et trafikknudepunkt med letbane, S-tog, en masse buslinjer og måske også regionaltog. Det nærliggende Kirkebjerg-område håber Glostrup og naboen mod syd, Brøndby, at kunne udvikle med såvel flere virksomheder som omkring 1.000 boliger.