Annonce
Annonce

Luftfarten som vækstskaber

Arkivfoto Scanpix Fold sammen
Læs mere

Tilgængelighed er et grundvilkår for, at danske virksomheder kan række ud til kunder i markeder langt fra Danmark.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Fremtidens Infrastruktur'. Se alle artikler her

Af Michael Svane, DI Transport

Luftfarten skaber forbindelser til og fra Danmark. Danmark er historisk en åben økonomi med en stor samhandel med nær og fjern. Dermed har luftfarten som erhverv en nøglerolle i alle andre erhvervssektorers konkurrencekraft.

I DI har vi gennem de seneste år arbejdet aktivt for, at vi i Danmark skal have en luftfartsstrategi. Målet med en sådan strategi er at skabe fortsat vækstmuligheder for danske virksomheder. Værktøjet hertil er at sikre dels en øget international tilgængelighed dels at styrke den samlede fødekæde for det danskbaserede luftfartserhverv.

Øget tilgængelighed skabes ved, at vi har effektive og konkurrencedygtige lufthavne, der i kombination med luftfartsselskaber, der på deres side opererer på lige vilkår. Et centralt element heri er, at vi kan sikre det største mulige udbud af flyruter til og fra danske lufthavne. Det gælder ikke mindst Københavns Lufthavn, der er et trafikknudepunkt for luftfart i Nordeuropa. Det er helt afgørende, at vi kan fastholde og udvikle et sådant trafikknudepunkt, der i betydning og vigtighed rækker langt ud over Danmarks grænse og økonomi. Lufthavnene i Vestdanmark har også væsentlig betydning tilgængeligheden.

I den sammenhæng er det også væsentligt, at vi styrker sammenhængen i Danmark. Det skal ske ved at sikre indenrigsluftfarten bedre vilkår, end tilfældet er i dag. Den nationale tilgængelighed i form af veje og baner til de centrale lufthavne skal også styrkes. Det må være et mål, at Rejseplanen også kommer til at omfatte indenrigsluftfarten.

Den luftfartspolitiske strategi skal også understøtte og fremme vilkår for den samlede fødekæde inden for luftfarten. Det er afgørende, at vi fortsat har mulighed for at uddanne flymekanikere og piloter i tilstrækkeligt omfang. Antallet af flymekanikere er afgørende for, at vi kan varetage den tekniske service i Danmark. Fødekæden omfatter imidlertid også flyskoler og general aviation, herunder også virksomheder der sikrer, at piloter og besætningsmedlemmer i øvrigt hele tiden får adgang til de nødvendige certifikater. Alle har en vigtig rolle for, at fødekæden er og bliver en fødekæde.

Michael Svane, Branchedirektør

»Vi må og skal have den ambition, at vi har direkte flyruter til alle lande og byer, ja markeder af væsentlig betydning for dansk eksport.«


Det er glædeligt, at den nuværende VLAK-regering og de seneste regeringer i øvrigt har erkendt, at luftfarten skal prioriteres. Jeg ser frem til, at regeringen snart præsenterer den luftfartspolitiske strategi. Det er vigtig, at vi ikke taber tempo i processen, fordi også andre lande er i gang. Hvis vi skal lykkes med en strategi, så skal ambitionsniveauet være højt.

Det er efter min opfattelse afgørende, at den luftfartspolitiske strategi bygger på et klart vækstpolitisk afsæt. Målet er at sikre, at Danmark er det land i Nordeuropa, der har den bedst mulige internationale tilgængelighed. Vi må og skal have den ambition, at vi har direkte flyruter til alle lande og byer, ja markeder af væsentlig betydning for dansk eksport.

Det er min klare forventning, at regering og Folketing er med på, at vi skal have klare mål og et højt ambitionsniveau for den luftfartspolitiske strategi.

Det Blå Danmark og senest Det Blå Vækstteam tjener som inspiration for, hvordan klare mål og høje ambitioner kan være drivkraft i udvikling af samfundsbærende erhverv. I Dansk Luftfart er vi ikke blege for at sammenligne os med shipping. Betydningen af luftfarten er ikke til at komme uden om, uanset hvilken branche man er i! Positivt er det også, at den luftfartspolitiske strategi har fokus på luftfragt og turisme. Begge områder bidrager til det danske BNP.

Den luftfartspolitiske strategi må og skal bringe luftfarten og dens mange aktører i stand til at levere det størst mulige vækstbidrag til Danmark.

 

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Fremtidens Infrastruktur'. Se alle artikler her