Annonce
Annonce

Loop City bliver intelligent by

Arealerne langs letbanen skal planlægges og udvikles, så bolig- og erhvervsområderne forsynes med den nyeste teknologi inden for blandt andet kommunikation og klimasikring.

Af Nils-Ole Heggland

Loop City skal også være Smart City. Oversat fra byplanlægger-fagsprog betyder det, at de nye kvarterer langs den kommende Hovedstadens Letbane vest for København skal forsynes med en palet af den nyeste teknologi til gavn for beboere, virksomheder og trafikanter. Sådan lyder ambitionerne hos de ti kommuner i Loop City-samarbejdet, der også omfatter Region Hovedstaden, Transport- og Bygningsministeriet samt Erhvervsstyrelsen.

Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for Region Hovedstaden, taler om at omdanne forstædernes industri- og erhvervsarealer til ”fremtidens sammenhængende og digitale vækstområde”. Gladsaxe-borgmester og Loop City-frontkvinde Karin Søjberg Holst (S) øjner ”spændende muligheder ved at skabe en digital infrastruktur” i udviklingsområderne.

Fibernet ved banearbejde
Mere konkret handler de digitale ambitioner – blandt andet – om at udnytte det kæmpe anlægsarbejde, som letbanen snart vil udløse over 28 kilometer fra DTU og Lyngby i nord til Vallensbæk og Ishøj i syd. Rapporten ”Digital infrastruktur i Loop City”, udarbejdet for de samarbejdende kommuner, anbefaler eksempelvis at udnytte gravearbejdet til at etablere et kraftigt fibernet til datatransmission. Ligesom store dele af landet gisper også kommunerne langs letbanen efter mere datakapacitet, og behovet er ifølge programchef Anja Kraag fra Loop City særligt stort og stigende på sygehuse som Glostrup og Herlev, tæt på banen. Desuden vil de projekterede boliger og virksomheder ved banen få let adgang til fibernettet.

”Samtidig kan vi udnytte masterne ved banen til at etablere gratis wi-fi og udbygge mobilnettet med 4G eller måske 5G-dækning,” fortæller Anja Kraag.
Det måske mest avancerede er, at sensorer i masterne kan registrere enorme mængder oplysninger om mobilforbrug og bevægelsesmønstre – og den viden kan sandsynligvis udnyttes og skabe job.

”Loop City indgår i et toårigt EU-projekt, TechTown, der handler om at kortlægge, hvordan viften af Smart City-initiativer kan udnyttes af eksisterende små og mellemstore virksomheder og af nye iværksættere. I disse år er der fokus på digitalisering og big data (enorme datamængder, red.), og der ligger et stort potentiale i digital jobskabelse,” pointerer Anja Kraag.

Teknolog i lygtepæle og asfalt
Nyeste teknologi skal også indbygges i lysmasterne i de nye kvarterer:
”Ved at kombinere energieffektiv LED-belysning med sensorer kan vi reducere driftsudgifterne til vejbelysning med 80 procent. Fx kan lyset dæmpes, når sensorerne registrerer, at der ikke er bevægelse på veje og fortove i et bolig- eller erhvervskvarter,” forklarer Anja Kraag fra Loop City.
Yderligere et tiltag er at indbygge klimasensorer i asfalten. De kan måle vejtemperaturen og lynhurtigt give besked, når vejene skal saltes. Sensorer kan også give besked, når de stadigt hyppigere skybrud sætter ind.

”De nye områder skal planlægges med vægt på fleksibilitet. Eksempelvis kan store, underjordiske bassiner opsamle vand. Nogle steder kan belægningen med fordel være permeabel, så vandet kan trænge igennem og ikke bare løbe hen til overbelastede kloakker,” siger Jens Egdal, markedsdirektør for byudvikling i Rambøll.

Ingeniør- og rådgiverkoncernen påpeger, at flere områder i Loop City-kommunerne er udsat for oversvømmelser, når vådt vejrlig sætter massivt ind. Derfor skal udviklingsområderne langs banen måske gøres klar til, at nogle veje hurtigt kan lukkes efter store skybrud. Og helt overordnet kan kommunerne forsøge at trække virksomheder med stort vandbrug, fx medicinalfabrikker, til netop de områder, hvor undergrunden og andre forhold udløser den største ophobning af vand med tilhørende risiko for oversvømmelse.