Annonce
Annonce

Liv- og pensionsbranchen

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Den stigende digitalisering er ikke kun noget livs- og pensionsbranchen oplever, også kunderne bliver i stigende grad mere digitale, og det giver nye muligheder og udfordringer. Et panel af eksperter kommer med deres bud på, nogle af de muligheder og udfordringer digitaliseringen giver deres branche.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Forsikring og Pension'. Se alle artikler her

Af Lars Bennetzen


Jesper Essendrop, CCO hos Keylane:
Det man kan bruge digitaliseringen til, er at skabe bedre interaktion med pensions- og forsikringskunderne.

Efterhånden som det er muligt at hente flere og flere informationer ind digitalt kan liv- og pensionsbranchen tilbyde en bedre rådgivning. Den teknologi er der allerede i dag, og det er kun et spørgsmål om at udnytte den.

Digitalisering og intelligent brug af data betyder også at selskaberne kan bruge teknologien til at nedsætte deres administrative omkostninger, så virksomheden bliver mere lønsom. I dag bliver der brugt mange penge på at holde motoren kørende for at opfylde loven, og her betyder teknologien at de udgifter nedbringes.

Vi ser også hvordan kunstig intelligens og machine learning kommer ind i spillet. Informationer og data indsamles hurtigt og automatisk, og i en nær fremtid vil det betyde, at teknologien kan give bedre rådgivning end mennesker. Den kan bruge de mønstre som data og rådgivning giver, og det kan intet menneske overskue.

Digitaliseringen vil betyde at liv- og pensionsselskaberne vil spare og tjene penge, og det er i sidste ende en fordel for forbrugerne der kan få bedre og hurtigere produkter.

 


Annette Weber, CCO hos Edlund A/S:
Digitaliseringen betyder blandt andet at tendensen går imod højere grad af slutbrugerinvolvering og –selvbetjening. Så et øget udbud af intuitive selvbetjeningsløsninger vil potentielt øge den oplevede produktkvalitet og samtidig flytte opgaverne fra selskaberne. Data benyttes til beslutningsstøtte og understøtter derved hurtigere afgørelser i den enkelte kundes sagsbehandling.

Den digitale udvikling afhjælper også to udfordringer som branchen står overfor i dag. Den ene er at der er mange opgaver som er deciderede gentagelser, og som med dagens teknologi er svære at systemunderstøtte i løsninger. Men i fremtiden tror vi at det kan løses med robotteknologi. Den anden udfordring er den tid og omkostning, som selskaberne er bundet af i et meget reguleret marked. Den digitale udvikling kan, og skal, bistå selskaberne med at forbedre dette punkt.

Den teknologiske udvikling betyder at der er et stort potentiale i kunstig intelligens, robotics, chatbots og machine learning, både for pensionsselskaberne men også for pensionstagerne.
Robotics og machine learning kan effektivisere og automatisere manuelle arbejdsgange og ny læring indenfor brugertilpasset design og adaptive chatbots kan medvirke til målrettede grænseflader og værktøjer til brugerne af produkterne.

 


Christian Nejstgaard, salgsdirektør hos FDC og Carsten Spanggaard, CIO hos FDC:
Et sted vi ser at digitaliseringen begynder at fylde meget er for eksempel i deleøkonomien. Regeringen har blandt andet omfavnet AirBnb og det er noget vores kunder er nødt til at forholde sig til. For hvem har ansvaret fra det ene til det andet tidspunkt? Hvem har ansvaret overfor omverdenen?

Forsikringsselskaberne skal finde ud af, hvordan det stiller dem overfor kunderne og hvordan skal de tilbyde produkterne – skal det være som ’instant’ eller noget helt tredje? Ligeledes kommer det til at blive lettere at udveksle data med myndighederne. Overordnet ser vi at digitale automatiserede processer eliminerer fejl og tidsspilde til gavn for vores kunder.

Mobilitet er også noget der er født ud af digitaliseringen, og det giver nye udfordringer for forsikringsselskaberne, for kunderne forventer at kunne bruge deres smartphone til at tegne forsikringer med. Det betyder at selskaberne skal have en profil på deres kunder, og kunne tilbyde produkter via en mobil-app. Kunderne skal så kunne acceptere, betale og tiltræde en aftale via mobilen, og det giver udfordringer for forsikringsselskaberne i forbindelse med den kommende Persondataforordning fra EU. FDC har allerede kunder som tilbyder supermarkeder som ny salgskanal.

For pensionsselskaberne giver digitaliseringen nogle nye muligheder, hvor det nu er muligt at kigge fremad og forudsige hvad livsbegivenheder betyder for deres produkter. At kunne tilgå flere data, simulere og beregne, giver sikrere prognoser og fordele for såvel pensionsselskaber og pensionstagerne - men indtil videre er de største gevinster taget hjem ved anvendelse af ’robotics’ i proces-behandling.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Forsikring og Pension'. Se alle artikler her