Annonce
Annonce

Ledelse – noget dybt intimt!

Torben Haugaard, Direktør, Haugaard Consult Aps. PR-foto Fold sammen
Læs mere

Sponseret af Haugaard Consult

Af Torben Haugaard, Direktør, HAUGAARD Consult Aps

På globalt plan udgives der hver eneste dag bøger med en anvisning eller formel på, hvordan ledere bliver bedre ledere! ”Værktøjer” er et gennemgående begreb, når det gælder optimering af lederopgaven.

Sådan har det været i de sidste mange år. Men uden at det tilsyneladende har en effekt på andet en den pågældende leders CV. En international undersøgelse foretaget af Harvard Business School har for nylig vist, at der på globalt plan årligt investeres et 3-cifret milliardbeløb på udvikling af ledere og organisationer. Men samme undersøgelse konkluderer også, at mindre end 10% af investeringen har en reel påvist effekt!

Hvis dette var resultatet af alle andre investeringer i virksomheden, så ville den investering formentlig blive stopper omgående? Derved kan man vel med rette konkludere, at der gennem mange år er spildt rigtig mange penge og rigtig meget tid i en forventning om en opkvalificering af den mest centrale kompetence i en virksomhed. Ledernes evner til at lede medarbejderne?

Efter at have beskæftiget mig med ledelse igennem 40 år, er jeg derfor kommet frem til den konklusion, at man i mange år har lært ledere ”teorien om ledelse”, men som i meget begrænset omfang er blevet til reel forandret lederadfærd. Mange ledere kan recitere de store ledelsesguruer, men det forbliver filosofier og meget begrænset adfærdsændring. Det virker som om, at når udviklingsforløbet er landet på CV’et, så er der garanti for, at man er blevet kompetent i sin lederadfærd? Man bliver ikke en dygtig bilist, fordi man ved noget om, hvordan man kører en bil.

Det er vigtigt her at skelne mellem lederopgaven og management. Stort set alle højtprofilerede lederuddannelser handler primært om management af forretningen, hvilket naturligvis er meget vigtigt. En akademisk uddannelse er ikke en lederuddannelse. Det er en meget specifik faglig uddannelse og har ikke noget med ledelse af medarbejdere at gøre.

Lederopgaven og ledelse af mennesker er noget helt andet. I det øjeblik en person flytter sig fra en faglig position til en lederposition i en virksomhed, så ændres 80-20 reglen fra 80 % faglig og 20% menneske til 80% leder og 20% faglig. Det er igennem tiden kommet bag på mange ledere, at en vigtig forudsætning for at blive en god leder er, at ”man kan lide mennesker”! Nøglekompetencen i ledelse af medarbejder er evnen til at kunne skabe en autentisk og oprigtig kontakt. En leder kan være meget veluddannet og fejle, hvis vedkommende ikke evner at fornemme den enkelte medarbejder. Finanskrisen har gjort denne evne endnu vigtigere, fordi en stor del af arbejdsmarkedet stadig har en slags PSTD ovenpå finanskrisen, hvilket stiller store krav til ledelse. Lederens vigtigste opgave i fremtiden bliver at ”tjene” medarbejderen på en sådan måde, at denne udvikler sig bedst muligt både på det faglige og det personlige plan, som er uadskillige. Lederen skal i fremtiden både kunne lede forretningen og relationen.

Evnen til en autentisk og oprigtig kontakt med andre mennesker, kan man ikke læse sig til! At udvikle de empatiske, intuitive og relationelle lederkompetencer kræver en personlig udviklingsproces for den enkelte leder, og det er en helt anden udviklingsproces end den læringsproces, som vi traditionelt kender igennem vores uddannelsestid. Vores uddannelsessystem henvender sig stort set udelukkende til den kognitive læring. Derfor griber rigtig mange ledere til bøgerne og kurserne, når de oplever, at de ikke lykkes tilfredsstillende i deres lederopgave. Men intellektet vil altid begrænse, den emotionelle proces. Derfor skal udviklingen findes i den psykoterapeutiske verden, hvor lederen gennem personlig sparring og proces introduceres til det emotionelle land udenom den kognitive styring. Netop fordi at dette område er så uvant for stort set alle ledere, med mindre de har et naturtalent for dette område, så er det vigtigt, at man arbejder intensivt med dette over en periode indtil denne lederevne kan kaldes en lederkompetence. Derfor er ledelse – noget dybt intimt!

HAUGAARD Consult Aps har udviklet et udviklingsprogram for ledere, hvor de ved et intensivt forløb kan erhverve sig denne meget vigtige og centrale lederkompetence. Og min erfaring er den, at når den personlige lederkompetence er på plads, så øges lederes faglighed med 20-30%, fordi den nu bæres af en personlighed i balance med sig selv.

Vi lever i et samfund, der bliver mere og mere komplekst og med generationer, der er vokset op med mange forskellige familiekonstellation med meget forskellige moraler, etikker, livsholdninger og sociale kompetencer præget af de sociale medier. Det vil derfor i de kommende år stille større og større krav til lederen at kunne manøvrere med disse medarbejdere. Det eneste lederen har at holde fast i, er sig selv. Derfor er den ultimativt vigtigste opgave for en medarbejder, der træder ind i lederopgaven, at investere mindst ét år i en personlig udviklingsproces, der vil give vedkommende det nødvendige personlige fundament for at forvalte andre menneskers arbejdsliv - som er en meget alvorlig opgave.

Primo 2018 vil HAUGAARD Consult Aps i samarbejde med Nordisk Gestalt Institut præsentere Erhvervsterapeutisk Institut, som vil tilbyde en Erhvervsterapeutisk diplomuddannelse baseret på den Gestaltterapeutiske grunduddannelse, den praktiske psykoterapi og den fænomenologiske metode. Erhvervsterapeutisk Institut vil også tilbyde en Ét-årig intensiv personlig lederuddannelse.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Moderne Ledelse'. Se alle artikler her