Annonce
Annonce

Ledelse i det digitale samfund kræver teknologi- og menneskeforståelse

Foto Scanpix Fold sammen
Læs mere

Hvad kræver det af offentlige ledere at udnytte de digitale muligheder, lede forandringen og at lede i en digitaliseret verden? Ifølge forfatterne til den nye bog ”Ledelse i d-land” fra DANSK IT skærper digitaliseringen især kravene til ledernes teknologi- og menneskeforståelse.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Offentlig Digitalisering'. Se alle artikler her

Skrevet af DANSK IT

I bogen giver de tre forfattere Ejvind Jørgensen, Per Tejs Knudsen og Peter Pietras et indblik i, hvordan digitaliseringen udfordrer lederroller og giver et bud på en række centrale ledelseskompetencer, man må mestre som ledere i en digitaliseret verden.

”Der er brug for en ny diskurs, hvor fokus i højere grad er på at gøre de rigtige ting, frem for at gøre tingene rigtigt. Det forudsætter et digitalt lederskab, hvor man er tæt på teknologien og borgerne sådan, at man som leder kan tænke i hele værdikæden, Det handler om at facilitere borgere og give dem empowerment indbyrdes”, siger Ejvind Jørgensen, formand for Danmark 3.0 - en tænketank under DANSK IT.
Det digitale lederskab handler dermed om lige dele teknologi og mennesker.

Ejvind Jørgensen, DANSK IT

»Teknologi og mennesker er de grund-ingredienser, som lederen skal formå at udnytte effektivt, og samspillet mellem dem er afgørende for både virksomhedens kultur og resultater.«


”Teknologi og mennesker er de grundingredienser, som lederen skal formå at udnytte effektivt, og samspillet mellem dem er afgørende for både virksomhedens kultur og resultater. Evner lederen ikke at kommunikere mission og tilgang, tabes organisationen. Evner lederen ikke at udnytte teknologien, vil selv den bedste organisation antageligt fejle”, siger Ejvind Jørgensen. Forudsætningen for at udnytte teknologien er, at organisationen løbende gennemtænker og gentænker sin mission ud fra en forståelse af, hvad teknologien muliggør. Gør den ikke det risikerer den at blive truet på sin eksistens. Og det hvad enten, der er tale om en offentlig eller privat virksomhed.

”De hastige ændringer og de mange parallelle aktører, der påvirker situationen, gør at strategien ikke på samme måde kan være planlagt og kalkuleret som før. Strategien er nødt til at blive mere emergent og tilpasse sig løbende og elastisk efterhånden som forudsætningerne ændrer sig, og det gør de oftere og hurtigere”, fortæller Ejvind Jørgensen.

Han påpeger, at organisationer med en veludviklet tilpasningsevne vil reformulere f.eks. scope og tilgang for projekter, så snart organisationen har ny viden og på den måde sikre, at værdien optimeres. Tiden er definitivt løbet fra ”Big it” projekter og den måde, de har været angrebet på. Der er ingen vej uden om et mere radikalt opgør med måden it-projekter gribes an på.

De tre forfattere peger på seks centrale kompetencer, ledere skal kunne svare ja til at have for at udnytte de digitale muligheder:

  • Mission: Jeg forstår vores mission, organisationens eksistensberettigelse. Herunder hvad det er for opgaver, organisationen skal løse og forstår samt er i stand til at formulere den fremtidige mission og eksistensgrundlag
  • Software: Jeg har kun en forretning i morgen, hvis jeg forstår den underliggende teknologi. Herunder kan stille softwarerelaterede spørgsmål til egne løsninger. Kan inspicere egne løsninger og forstår hvordan nye teknologier kan påvirke egen forretning og organisation.
  • Tilgang: Jeg er ansvarlig for at vælge en tilgang, som udnytter teknologien effektivt med henblik på at nå vores mission. Det betyder, at jeg kan udfordre og reformulere den måde it-projekter bliver formuleret og gennemført på og kan drive fokus og retning.
  • Tilpasningsevne: Jeg tilpasser mig løbende til nye omgivelser, både ændret mission og teknologiske forandringer. Det betyder, at jeg kan tage nye fundamentale beslutninger, og gøre det hurtigt i takt med at vi lærer nyt/bliver klogere samt kan vælge en ny tilgang.
  • Organisation: Jeg forstår min organisation. Jeg evner at udnytte og motivere organisationen til at implementere min tilgang og nå vores mission. Herunder forstår egen organisation, brugere og processer.
  • Kommunikation: Jeg evner at kommunikere vores mission og tilgang. Evner at ”stå på ølkassen”. Evner at kommunikere både opgave, teknologi og tilgang.

Om forfatterne
Bogen er skrevet af Ejvind Jørgensen, Per Tejs Knudsen og Peter Pietras, der udgør styregruppen for DANSK IT’s Danmark 3.0-projekt. Per Tejs Knudsen har børsnoteret to it-virksomheder med succes, Peter Pietras har arbejdet som digital innovatør i statsadministrationen, universitetsverdenen, den kommunale verden og nu i den private sektor og Ejvind Jørgensen har været rådgiver og leder gennem 32 år.

 

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Offentlig Digitalisering'. Se alle artikler her