Annonce
Annonce

Læs, hvordan persondata kommer til at tegne din virksomhed i fremtiden

Læs mere
Fold sammen

Tiden, hvor data og sikkerhed var noget, it-afdelingen tog sig af, er slut. Data er en del af virksomhedens DNA og vil få afgørende betydning for din forretning.

Når 90% af al data i verden er skabt inden for de seneste to år, så viser det med al tydelighed, at digitaliseringen af virksomhederne og af samfundet er virkelighed, og at brugen og håndtering af data bliver afgørende for den enkelte virksomheds succes.

Derfor har det også stor betydning, når EU kommer med en ny persondataforordning, da den vil være med til at definere, hvordan virksomheder skal tænke, organisere, bruge og ikke mindst beskytte data fremover.

Data bestemmer din udvikling
En af de ting, som du fremover skal indarbejde, er Privacy-by-design. Det betyder, at persondatabeskyttelse skal medtænkes, når du udvikler nye produkter og services.

Har du f.eks. udviklet et kamera, der kan tjekke om der er frie parkeringspladser i et område, så bør du fra starten designe løsningen, så den ikke læser nummerpladerne på bilerne, men blot noterer de frie pladser. Der kommer med andre ord helt andre krav til, at du som virksomhed skal vurdere, hvor følsomme oplysningerne er, omfanget af data der behandles, og hvem der skal have adgang til data – allerede i udviklingsfasen.

Her har IT-Branchen samlet en nem oversigt over de væsentligste regler, som skal overholdes

Fra fælles adgang til styret adgang
De gamle dage, hvor alle medarbejdere i virksomheden bare havde adgang til både CRM, økonomi- og backend er slut. Med den nye forordning skal virksomheder i langt højere grad organisere virksomheden efter, hvem der har behov for hvilke data.

Det sætter nye og større krav til, hvordan dine systemer er struktureret, og hvordan du rettighedsstyrer adgangen til dem, ligesom dokumentationen for at du o­verholder kravene fra persondataforordningen øges. Vi skal med andre ord tænke sikkerhed og databeskyttelse ind i kernen af systemerne, og hele den måde, vi håndterer data på, skal være en del af virksomhedens DNA.

Din kundedatabase skal kunne deles
Med de nye regler for dataportabilitet ændres ejerskabet af persondata ganske betydeligt. Portabilitet betyder, at personer fremover har ret til at kræve de persondata, som en virksomhed behandler, udleveret eller overført til en anden virksomhed.

Er du f.eks. optiker, kan dine kunder, når de skifter leverandør, kræve, at de oplysninger, du har om styrke på kontaktlinser, og hvor ofte der skal sendes nye kontaktlinser, overføres til deres nye leverandør af kontaktlinser.

Det er dermed ikke længere jer som virksomhed, der ejer disse data, men kunden. Og det skal dine systemer kunne håndtere.

Læs Birgitte Hass' indlæg om den digitale revolution, der for alvor kommer til at rulle i 2016

Data kan styrke din forretning
Den nye persondataforordning, der træder i kraft i 2018, vil betyde forandringer for rigtigt mange virksomheder. Men det kan også være startskuddet til en vigtig og positiv transformation af forretningen, da intelligent og sikker brug af data kan være med til at øge innovationen, styrke tilliden og minimere fejlkilder.

Så sæt dig grundigt ind i persondataforordningen, og brug den aktivt til at gentænke din virksomheds produktudvikling, organisering og kundekontakt.