Annonce
Annonce

Kys fortiden farvel

Foto: SAS Institute
Læs mere
Fold sammen

Lad os gøre Danmark bedre. Næste afgørende skridt i den offentlige digitalisering kræver, at offentlige ledere får nye og bedre redskaber. Adgang til data og avanceret analyse kan give dem nye muligheder for at levere en bedre borgerservice til gavn for de svage i samfundet og for den samlede økonomi.

Sponsoreret af SAS

De fleste mennesker har høje krav og forventninger til deres velfærd. Derfor har politikere og offentligt ansatte et stort ansvar, når de forvalter Danmark. Vi skal have mest mulig velfærd for de penge, der er til rådighed. Det kræver mod, viden og indsigt at træffe rigtige beslutninger, der dagligt påvirker mange skæbner. Overalt i det offentlige er dygtige og samvittighedsfulde mennesker klar med gode ideer. Skal de kunne gøre en forskel, har de brug for relevante data.

SAS Institute er af den opfattelse, at vi i fremtiden skal øge velfærden for den enkelte ved at finde nye løsninger på velfærdsstatens problemer. Vi har en tendens til at forsøge med de samme løsninger igen og igen, desværre med samme utilstrækkelige resultat. Vi nødt til at betragte problemerne på en ny måde og sætte ind på de områder, som fortsat udfordrer, fx når det kommer til beskæftigelse, integration, sundhed, uddannelse og det sociale område.

Dataanalyse spiller en afgørende rolle i måden at løse udfordringerne på. Inden for hvert af de ovennævnte områder er milliarder af data i dag tilgængelige. Når de sammenlignes og analyseres, kan de give svar på strategiske spørgsmål om danskerne. På den måde er det både muligt at vise sammenhænge og se, om forskellige strategiske anstrengelser og investeringer rent faktisk har den virkning, man forventer. Og man undgår spild af penge og indsats.

I SAS Institute  bringer vi velfærden helt ud i fællesskabet ved at understøtte offentlig digitalisering med Data og Business Analytics. Vores værktøjer hjælper blandt andet udsatte børn og studerende.

Birthe Friis Mortensen

»Med det nye redskab kommer vi på forkant og kan opspore tendenser, inden de bliver til virkelighed.«


Undgå svigt og misbrug af børn
Fornyligt udkom en ny og stærkt bekymrende rapport fra Børns Vilkår og TrygFonden. Den viste, hvordan anmeldelser om vold mod børn er steget dramatisk. Alle deler ønsket om, at vi som samfund bliver bedre til at undgå svigt og misbrug af børn. En stor del af opgaven ligger i kommunerne.

Opgaven er svær, men mulig. Det er ikke blot et ressourcespørgsmål. Det handler om at vide at hvor, hvornår og hvordan, der skal sættes ind. I mange år har det været omtalt som tidlige indsatser, men problemet har været, at tilgangen ikke har været effektiv. Ved brug af data og avanceret analyse er det nu muligt at pege på præcis de børn, som er i stor risiko, og dermed skabe en faktabaseret tilgang, som  tjener det enkelte barn samtidigt med, at det er økonomisk hensigtsmæssigt.

I USA er man kommet langt på dette område til trods for, at vi i Danmark ofte ser os selv som førende inden for kerneområderne i vores velfærdsstat. I Californien har man ved at kombinere data fra sundhedsvæsenet, skolesystemet og andre relevante myndigheder gjort det muligt, at sagsbehandlere meget tidligt kan indkredse de mest udsatte børn. I Florida har man udviklet en algoritme, der på baggrund af eksisterende indberetninger er i stand til at forudsige hvilke børn, som er i risikozonen for omsorgssvigt. Hovedtankegangen er, at man ikke alene kigger på barnet, men på hele barnets netværk og situation.
Data skal samles og bruges til barnets fordel, i tide. De mange data giver også viden om, hvad der virker bedst og gør det muligt at igangsætte tiltag med størst mulig effekt. Når problemer er komplekse, er det vigtigt at indrette et system, der skaber klarhed for de ansvarlige. Her hjælper teknologien os.

Flere studerende skal gennemføre deres uddannelse
Mange studerende færdiggør ikke deres uddannelse. Et nyt redskab kan hjælpe uddannelsesinstitutioner med at forudsige hvilke elever, der er i størst risiko for at forlade uddannelsen før tid og hvorfor. Det betyder, at det bliver nemmere at fastholde elever ved en målrettet indsats.

SAS Student Retention kan måle på hundredevis af parametre, som kan have betydning for, om en elev holder op. Det vil skabe nye succeser både for uddannelsesinstitutioner og elever.
University College Syddanmark har netop investeret i SAS Student Retention, der skal hjælpe dem med at blive bedre ved brug af egne data. Rektor Birthe Friis Mortensen glæder sig til at tage det i brug. ”Der er mange forskellige grunde til at elever holder op,, fortæller hun. ”Med det nye redskab kommer vi på forkant og kan opspore tendenser, inden de bliver til virkelighed. Årsager, der så at sige gemmer sig i nye koblinger af eksisterende data. Det vil gøre os bedre til at agere med det samme, og på den måde målrette indsatsen meget bedre end tidligere.”

Dette er et par gode eksempler på, hvordan vi med rettidig omhu og respekt for data kan gøre Danmark bedre. Vi kan bidrage på mange flere områder, og det glæder vi os til.

 

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Offentlig Digitalisering'. Se alle artikler her