Annonce
Annonce

Kommuner skal tænke holistisk for at forbedre digital service

De bliver tæppebombet i fællesskabets navn, men kommunerne skal også selv have noget ud af digitaliseringen. Det kræver fire strategiske kompetencer.

Læs mere
Fold sammen

Den fællesoffentlige digitaliseringstrategi og den fælleskommunale handleplan KOMBIT holder kommunerne travlt beskæftiget med at opfylde kravene til de fælles værdier. En række kommuner har da også erkendt, at det er en stor mundfuld at gabe over og er derfor gået sammen i it- og digitaliseringfællesskaber. Men kommunerne er fortsat under pres, siger partner i Devoteam, Per Gulløv Lundh Eeg.

”Kommunerne bliver tæppebombet med fælleskommunale og fællesoffentlige tiltag, der er obligatoriske, og det trækker ressourcer. Men kommunerne er nødt til samtidig at bruge teknologien i egen lokal interesse.”

4 strategiske kompetencer
For at kunne udnytte digitaliseringens muligheder i de  kommende år bør den enkelte kommune have fire strategiske kompetencer på plads, siger Per Gulløv Lundh Eeg.
”For det første evnen til at skabe værdi af fælles tiltag i egen kommune, og for det andet evnen til at tænke holistisk på tværs af de mange projekter. For det tredje evnen til at udnytte styrken i det lokale og for det fjerde evnen til at indarbejde nye trends og arbejde med nye teknologier.”

Gode værdier bliver overset
Som et eksempel på værdiskabelse og holisme nævner Per Gulløv Lundh Eeg grunddataprogrammet.

”Programmet samler grundlæggende oplysninger om for eksempel ejendomme, adresser, geografi, personer og virksomheder. Kommunerne er forpligtet til at melde loyalt ind, så disse data er korrekte. Kommunerne gør, som de får besked på og skaber dermed værdi i fælles løsninger som DIADEM, således at vi alle kan få basale oplysninger om et hus i en købssituation.”

Det afgørende spørgsmål er imidlertid, hvorvidt kommunen er i stand til selv at skabe værdi af de fælles initiativer, siger Per Gulløv Lundh Eeg.

”KOMBITs nye systemer forudsætter eksempelvis, at kommunerne afleverer data om, hvordan kommunen er indrettet , det vil sige data om organisationen. Det kan de fleste kommuner. De færreste kommuner er imidlertid kommet særligt langt med at udnytte data om organisation i egen kommune. Her vedligeholder kommunerne typisk data om organisationen i op mod 300 it-systemer. Det er således klart, at kommunerne kan skabe en kæmpe værdi ved at indarbejde det gode, der følger af de fælles initiativer.”

Helhedssyn drukner
Derfor kræver det overblik og overskud hos den enkelte kommune at skabe lokale værdier.

”Risikoen er, at helhedssynet drukner. Der er, afhængigt af, hvordan man opgør det, tæt på 100 projekter i de fælles strategier, handlingsplaner og KOMBITs projektportefølje. Det siger sig selv, at enhver kan drukne i det projekthav. I hvert fald er det svært at bevare overblikket. Risikoen er, at rigtigt gode værdier i strategierne bliver overset, for eksempel muligheden for at borgerne og virksomhederne kan følge deres egen sag. Det kræver nemlig et holistisk syn på hele kommunens systemportefølje for at kunne leve op til det. Og så er det nogle gange lettere at holde sig til, at kommunen jo gør, hvad den kan med at implementere det nye Byg&Miljø-system”, lyder analysen fra Per Gulløv Lundh Eeg.

Kommune betyder fællesskab
De to øvrige strategiske kompetencer, udnyttelse af det lokale samt nye trends, burde ligge naturligt til kommunerne, siger Per Gulløv Lundh Eeg.

”Kommune kommer som bekendt af det latinske ord for fællesskab, og derfor er det oplagt for kommunen at spille en konstruktiv rolle i lokalsamfundet, også når det kommer til nye trends.”
Han nævner som eksempel to af tidens tendenser, deleøkonomi og et stærkere civilsamfund.

”I deleøkonomien fordeles lokale ressourcer mere effektivt, og det er oplagt for kommunerne at spille en faciliterende rolle i den sammenhæng, gerne ved hjælp af disruptive teknologi. For eksempel kan kommunen føre de ressourcestærke borgere sammen med dem, som har brug for hjælp. Det kan være alt fra ældrekørsel til lektiehjælp, hvor man hjælper hinanden i lokalsamfundet.”

Benyt borgerkompetencer i deleøkonomi
Samtidig har kommunerne unikke forudsætninger for at facilitere ressourcer mellem borgerne i en deleøkonomi.

”En kommune er per definition lokal og derfor allerede foran på points i en deleøkonomi. Desuden er der brug for kommunen som en troværdig og ansvarlig aktør. Deleøkonomi og digitalisering kræver data, og de skal behandles sikkert. Her har kommunen er særlig berettigelse i forhold til private virksomheder. Men i sidste ende bliver det ikke så meget et spørgsmål om offentlig eller privat i deleøkonomien, snarere om det er lokalt. Og her har kommunen altså en rigtig god platform.”

Kommunerne kan også trække på borgernes ressourcer til andre formål, for eksempel bedre ydelser. ”Ved at lytte til borgerne på sociale medier får kommunen værdifulde input til, hvordan ydelserne kan indrettes bedre i fremtiden. Det er ikke alle problemer, der bliver løst på den måde, men en løbende dialog med borgerne demonstrerer åbenhed og nok så vigtigt får kommunen værdifulde data om effekten af dens ydelser.”

”Et sidste eksempel på, hvordan kommunerne skal kunne indarbejde trends, er EU’s persondataforordning. Den kan enten være en anledning for kommunerne til at strømline deres procedurer vedrørende data. Eller det kan være endnu et ”projekt” i et stadig større projekthav. Det første er værdiskabende. Det andet er værdispild,” slutter Per Gulløv Lundh Eeg.