Annonce
Annonce

Kommuner er forandringsmotoren for velfærd og vækst

I Danmark har vi et kommunestyre, som bygger på et stærkt repræsentativt lokaldemokrati. Det er værd at værne om og udvikle. Det skal vi, fordi kommunerne spiller en nøglerolle i udviklingen af vækst og velfærd.

Topbillede
Pressefoto af KL
Læs mere
Fold sammen

Af Solvejg Schultz-Jakobsen, ­sekretariatschef i KL

Kommunerne løser langt de fleste borgernære velfærdsopgaver. Kommunen driver daginstitutioner, skoler og plejecentre, står for det sociale arbejde og de nære sundhedsopgaver og er en hovedaktør på beskæftigelses-, kultur- og miljøområdet. Kommunen tager også ansvar for vækst og udvikling lokalt og i arbejdskraftoplandet. Kommunen bidrager for eksempel med erhvervsservice til virksomhederne og fører en aktiv vækstpolitik med tilpasninger af erhvervsstrukturen og rammebetingelserne.

Kommunerne står også klar i startboksen til nye opgaver. For kommunens rolle og kerneopgaver forandrer sig til stadighed, og kommunerne omstiller løbende de borgernære områder. Det har vi senest set i forhold til blandt andet klimatilpasninger, integration, det nære sundhedsvæsen, implementeringen af folkeskolereformen og de ret omfattende digitaliseringer af den offentlige service.

Der er en lang tradition for at samarbejde i kommunerne. Og i takt med at samfundsudfordringerne bliver mere komplekse og tværgående, indgår kommunerne stadig flere og bredere samarbejder for, at sikre den nødvendige kapacitet, kompetence og fleksibilitet til, at skabe de bedste løsninger. Det er netop kommunernes evne til at tilpasse sig, påtage sig nye opgaver og udvikle opgaveløsningen, der har gjort dem til forandringsmotoren for både velfærd og vækst i samfundet.

Effektiv styringsmodel med indbygget innovationskraft
Kommunerne er nogle af landets største arbejdspladser og har ansvaret for, at administrere to tredjedele af de samlede offentlige udgifter. Kommunalbestyrelserne har de seneste år effektiviseret kommunerne, hvilket blandt andet har bidraget betydeligt til, at føre Danmark gennem den økonomiske krise.

Kommunestyret er samfundsøkonomisk effektivt, fordi kommunalbestyrelserne har et direkte økonomisk og kvalitetsmæssigt ansvar over for borgerne og kan skalere og disponere udgifterne efter lokale behov. Det repræsentative lokaldemokrati sikrer, at borgernes synspunkter tages med ind i de kommunalpolitiske beslutninger samtidig med, at det overordnede blik og ansvar for samfundsudviklingen og behovet for politiske prioriteringer på tværs fastholdes. Netop helhedssynet er en af kommunestyrets største styrker, for det betyder, at man som skatteyder og borger trygt kan lægge hovedet på puden om natten i forvisning om, at hensynene er vejet af mod hinanden, og at særinteresser ikke dominerer. Effektiviteten øges også ved, at mange nye opgaver starter i kommunerne. Uanset om det er indretningen af lektiecafeer eller integration af flygtninge, forsøger alle kommuner at finde en god løsning. Kommunestyret har dermed en indbygget innovationskraft.

Repræsentativt lokaldemokrati sikrer legitimitet
De kommunalpolitiske beslutninger er demokratisk forankrede. Borgerne har valgt kommunalpolitikerne, og borgerne kan ved næste kommunalvalg holde dem ansvarlige og genvælge dem eller lade være. Det giver kommunalpolitikerne og deres beslutninger legitimitet, og undersøgelser viser, at borgerne har markant større tillid til kommunalpolitikere end til andre politikere.

Kommunestyret er i konstant forandring, og det er vigtigt, at vi som samfund fortsat værner om og understøtter udviklingen af det kommunale folkestyre. Kun derved kan vi sikre, at kommunestyret er gearet til at håndtere nye samfundsmæssige udfordringer – og kun derved kan vi fastholde den tillid, effektivitet og legitimitet, som kendetegner kommunestyret i dag, og som er nødvendig for, at kommunerne også fremover kan være en motor for vækst og velfærd i Danmark.