Annonce
Annonce

Kommunen og den private leverandør - Vi åbner døre sammen

Frederiksberg Kommune og ­Diakonissestiftelsen har sam­arbejdet om at udvikle en model for r­ehabilitering til borgere i hjemme­plejen. Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Med udsigt til en fordobling af ældre over 80 år og med mere fokus på individuelle behov er ældreplejen under hastig forandring. Nye faglige vinde blæser med større fokus på borgerens egne ressourcer, på værdighed og nye former for partnerskaber og synergier. Det gælder også i Frederiksberg, hvor kommune og private samarbejder tæt om at fremtidssikre den borgernære velfærd.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Offentlig Udvikling'. Se alle artikler her

Af Lars Ohlsen

Midt i den faglige udvikling af ældreplejen står ambitionen om at styrke den ældres egn e ressourcer – mere hjælp til selvhjælp. I 2015 blev det et egentligt lovkrav at tilbyde den ældre et rehabiliteringsforløb i forbindelse med hjemmeplejen. For at sikre, at borgeren oplever et kendt ansigt, kontinuitet og sammenhæng i plejen var Frederiksberg Kommune hurtig til at åbne det frie valg i ældreplejen til også at omfatte rehabiliteringen.

Spørgsmålet var, om en nyskabelse i lovgivningen på samme tid også skulle være løftestang for en nyskabelse inden for det offentlig private samarbejde? Her fortæller Frederiksbergs sundheds- og omsorgschef Torben Laurén, at der politisk var fokus på at finde nye veje.

Det blev blandt andet til et projekt mellem Diakonissestiftelsen og Frederiksberg Kommune om en model for samarbejde om rehabilitering til borgere i hjemmeplejen. Erfaringerne blev i 2016 samlet op af Sundheds-og Ældreministeriet.

Projektet fortsatte efter kommunens udbud nu med deltagelse af de to valgte private udbydere af hjemmepleje og kommunens hjemmepleje med et forsøg på at opstille konkrete økonomiske incitamentsmodeller. Det viste sig at være svært i praksis, fortæller Torben Laurén, men det fælles blik på borgerens fremskridt gjorde alle klogere og åbnede nye døre.

”Sammen med de to private leverandører i kommunen fik vi opbygget en fælles faglighed og netværk, som vi ser som meget værdifuld”, siger Torben Laurén.

Hele samfundet skal være demensvenligt
Frederiksberg Kommune er allerede langt i bestræbelserne på at blive en såkaldt demensvenlig kommune, som er en af målsætningerne for regeringens nationale handlingsplan.
Kommunen har både særlige plejehjemspladser for mennesker med demens og et udgående team af demenskoordinatorer.

Diakonissestiftelsen arbejder strategisk med at skabe sammenhængende ydelser gennem samarbejde på tværs af de forskellige faglige enheder for derigennem at give den bedste omsorg til det enkelte menneske. På demensområdet er der derfor et fagligt samarbejde mellem plejehjem, hjemmepleje, kirke og uddannelser til gavn for demensramte og pårørende.

På Diakonissestiftelsens sygepleje-  og SOSU uddannelse undervises i demens, ligesom medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen får kompetenceudvikling i sygdommen og hvordan man tidligt ser tegn på demens sygdom. Og som noget helt nyt har Diakonissestiftelsen med støtte fra Folkekirkens Udviklings- og Videnscenter udviklet et e-læringsværktøj omkring at arbejde med reminiscens og livskvalitet hos mennesker med demens.

Som en del af samarbejdet mellem Diakonissestiftelsen og Frederiksberg Kommune stillede Frederiksberg Kommune sparring ved kommunens demenskoordinatorer til rådighed. Ligesom Ældrerådet på Frederiksberg har flyttet sin frivilligt drevne demens cafe for borgere og pårørende til Diakonissestiftelsens plejehjem Søster Sophies Minde.

”Samarbejde mellem selvejende organisationer og kommunen kan bidrage til at skabe nye tilbud og rammer om ydelser, som ligger ud over driftsoverenskomstens visiterede ydelser. Men der er brug for nye modeller for eksempel udviklingspartnerskaber, hvor rammerne er mere frie og hvor det er målet, der er styrende for den indsats, der udvikles,” siger Anne Mette Fugleholm, direktør i Diakonissestfitelsen.

Diakonissestiftelsen er en professionel organisation med plejehjem og leverandør af hjemmepleje, lige som den også er den del af civilsamfundet. Den kombination forpligter til at bygge bro og gå nye veje, lyder det fra Anne Mette Fugleholm.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Offentlig Udvikling'. Se alle artikler her