Annonce
Annonce

Kom godt i gang med ejerskifte

T

23.000 danske virksomheder skal i de kommende år træffe en kritisk beslutning: Hvad skal der ske med virksomheden, når ejerlederen trækker sig tilbage? For mange ejerledere virker det som en overvældende proces både praktisk, tidsmæssigt og følelsesmæssigt.

Sponseret af Beierholm

Af René Wad Andersen, Beierholm

Selvom man kan være sent ude med forberedelserne til ejerskifte, kan man ikke begynde for tidligt. Hos Beierholm har vi vores gang hos mange ejerledede virksomheder. Det er vores erfaring, at jo tidligere vi får taget snakken, des bedre er ejerleder og virksomhed stillet på længere sigt. Derfor har vi samlet 9 gode råd til, hvordan du kommer godt i gang med ejerskifte.

1) Start bagfra
Start bagfra og tegn et billede af, hvordan din verden ser ud, når ejerskiftet er overstået. Hvem har ideelt set overtaget virksomheden? Er den ført videre i ”din ånd”? Hvor meget har du tjent på salget? Jo mere præcist du kan beskrive drømmescenariet, des bedre forudsætninger har du for at få en god start og realisere drømmen.

2) Tal med dem, der har prøvet det før
Mange har været gennem et ejerskifte – som afgående ejerleder, ny ejer, overtagende familiemedlem, bestyrelsesmedlem eller rådgivende revisor. Du har dem måske allerede i dit netværk, så træk på deres erfaringer. Du kan få uvurderlig sparring fra mennesker, der kender dig
og din virksomhed.

3) Søg rådgivning tidligt
Ekstern rådgivning fra første etape af et ejerskifte er en investering, der betaler sig, da en skæv start kan koste på længere sigt. Dertil kommer, at et generationsskifte er en sammensat proces, der lægger pres på virksomhedens ressourcer. Kompetente rådgivere giver dig tryghed for, at du er på rette spor fra start til slut.

4) Find den rette arvtager
Det bliver da i familien. Eller hvad? Har dine børn nu også den uddannelse og erfaring, der skal til for at udvikle forretningen fremover? Kan de? Og vil de? Se hinanden i øjnene, vær realistiske, og
overvej alternativer. Få hjælp til at afdække virksomhedens kompetencebehov.

5) Indsæt en bestyrelse
Tal viser, at en uafhængigt valgt bestyrelse er godt for generationsskiftede virksomheders økonomi, fordi den løfter kompetencerne og giver øget legitimitet – også over for eventuelle investorer. Bestyrelsen kan fx bestå af erfarne branchefolk, der har erfaring med ejerskifte. De bliver dine uvurderlige sparringspartnere.

6) Læg en tidsplan – og giv plads
God tid og planlægning er alfa og omega. Det tager tid at modne en virksomhed til generationsskifte, ejerskifte eller salg – og det tager tid for nye ledere og medarbejdere at vænne sig til deres nye roller. Læg en plan for, hvordan og hvornår du træder helt ud. Respekter den nye rollefordeling.

7) Tænk skat ind i planerne
Beskatning ved ejer- og generationsskifte er et kapitel for sig. De skattemæssige konsekvenser afhænger af, hvordan ejerskiftet er tilrettelagt, og det gælder om at vælge den model, der bedst muligt tilgodeser både dig og virksomheden. Skatteteknisk er ejerskifte en jungle af regler og faldgruber - men også muligheder. Som rådgiver for mange ejerledede virksomheder kan vi kun anbefale, at du tager din revisor med på råd.

8) Sæt en realistisk pris
Værdiansættelsen er et vigtigt moment i ethvert ejerskifte – og er afgørende for, om du og sælger finder hinanden. For ejerlederen kan værdiansættelse føles, som om mange års anstrengelser og ofre nu skal gøres op i penge – og det kan føre til urealistiske forventninger. Som ejerleder bør du derfor få hjælp til at udarbejde et formelt og troværdigt grundlag at gå ud fra. Både for din og virksomhedens skyld.

9) Ryd op
Markedets konjunkturer er du ikke selv herre over, men du er herre i eget hus. Så hold løbende øje med, at virksomheden ikke har unødige omkostninger og for mange penge bundet i investeringer.
Gør små og store tiltag, der gradvist øger værdien af din virksomhed. Det får betydning, den dag ejerskifte for alvor bliver et tema.

Beierholm er Danmarks foretrukne revisions- og rådgivningsvirksomhed for mindre og mellemstore virksomheder. Vi hjælper og rådgiver også ved ejerskifte, generationsskifte og salg. Beierholm er til stede i 26 byer over hele landet. Find os på beierholm.dk/kontakt.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Ejerledelse'. Se alle artikler her​