Annonce
Annonce

Kollektiv trafik set i sammenhæng

Foto: Ulrik Jantzen Fold sammen
Læs mere

Kollektiv trafik spiller en vigtig rolle for mange. Hvad enten det er toget, metroen eller bussen, så er det transportformer, der indgår i den kollektive trafik. Selv om bilen står for langt den største del af persontransportarbejdet i Danmark, så løfter den kollektive trafik en del væsentlig af den daglige pendling.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Fremtidens Infrastruktur'. Se alle artikler her

Af Michael Svane, DI Transport

I modsætning til biltrafikken, så er den kollektive trafik afhængig af offentlige tilskud. Det gælder tog, metro, de kommende letbaner og bussen. Der skal med andre ord penge med hjemme fra, når eksempelvis toget skal køre.

Den kollektive trafik er pengene værd. For tænk om alle de, der dagligt pendler til og fra arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, i stedet for skulle ud i bilerne. Den kollektive trafik bidrager således til at ”lette presset” på de i forvejen belastede veje. Det gælder navnlig i de store trafikkorridorer, der fører ind til de store byer som København og Aarhus.

At den kollektive trafik er pengene værd, er imidlertid ikke det samme som, at vi bare skal lade tingene være, som de hele tiden har været. Det må være et selvstændigt mål at reducere det offentlige tilskud.

Det kan efter min opfattelse ske ved dels en øget markedsorientering, dels en stærkere kundeorientering. Ord som marked og kunde er en understregning af, at den kollektive trafik i langt højere grad skal tænkes kommercielt og i kundeoplevelser. En fællesnævner er efter min opfattelse den sammenhængende rejse.

Mens bilen bringer dig fra boligen til arbejdspladsen, indebærer den kollektive trafik næsten uden undtagelse både en før- og eftertransport. Med andre ord, så skal den rejsende i den kollektive trafik ofte foretage skift i forbindelse med rejsen.

Den kollektive trafik har dog den fordel, at man som rejsende kan konvertere helt eller delvis rejsetid til arbejdstid. Det er attraktivt navnlig for de, der pendler over lange afstande i tog. I disse år vinder begrebet MASS eller på godt dansk mobilitet som en service stærkere indpas i det danske transportsystem. Denne udvikling drives af navnlig deleøkonomien, hvor koncepter som GoMore og andre er blevet populære indslag, når danskerne skal vælge transportløsninger.

I Nordjyllands Trafikselskab, NT, har man for længst taget bestik af udviklingen. NT ser sig selv som en mobilitetsvirksomhed, der tilbyder en sammenhængende rejse, hvor kollektive transport kombineres med individuelle transportløsninger.

Arriva tilbyder med konceptet DriveNow på tilsvarende vis, at man som kollektiv rejsende kan fortsætte i en elbil. Sådanne løsninger vil blive udviklet i tid og sted med en hastighed, der vil udfordre den kollektive trafik.  Udviklingen kan for alvor blive startskuddet til mobilitet 4.0. Den teknologiske udvikling i form af førerløse biler vil også udfordre den kollektive trafik, men også den måde, hvorpå vi tænker mobilitet. Uanset nye forretningsmodeller og ny teknologi, så vil der være en efterspørgsel efter mobilitetsløsninger, der bringer den rejsendes behov i centrum og med fokus på den sammenhængende rejse.  Den kollektive trafik er som sektor præget af mange aktører. Der er efter min opfattelse fortsat et stort behov for en bedre organisering på tværs af trafikselskaber, regioner og kommuner samt operatører inden for bus og tog m.fl.

Der er gevinster at hente ved løbende at se den kollektive trafik nærmere efter i kortene. Inspiration kan hentes fra andre lande som eksempelvis Oslo, Stockholm og Helsingfors. I disse byer står den kollektive trafik relativt for en større del af persontransporten end det er tilfældet i København.

Vi skal ikke blindt blot råbe på en bedre organisering. Afgørende må og skal være, at den rejsende i sidste ende får mere for pengene.

Et eksempel på en vellykket satsning på kollektiv trafik gennem visionære infrastrukturprojekter er trafikken til og fra Københavns Lufthavn. Kombinationen af Københavns metro og Øresundstogene betyder, at godt 60 % af de rejsende til og fra lufthavnen bruger den kollektive trafik.

Her er der tænkt i et transportsystem, der kobler et stort trafikknudepunkt sammen med navnlig Hovedstadsområdet, men også længere ud på Sjælland samt i Skåne.
Det er altså muligt at gøre den kollektive trafik til en succes. Den kan vi hente inspiration fra, alt imens vi skal favne førerløse biler og deleøkonomien.

 

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Fremtidens Infrastruktur'. Se alle artikler her