Annonce
Annonce

It-parate regler og love kan booste innovationen i det offentlige

Foto Scanpix
Læs mere
Fold sammen

En af de største forudsætninger for at skabe innovation i den offentlige sektor er enkle og gennemskuelige regler og love, som både borgere og it-systemer kan forstå, lyder det fra Rikke Hvilshøj, adm. direktør, DANSK IT.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Offentlig Digitalisering'. Se alle artikler her

Skrevet af DANSK IT

”Mange love og regler står helt unødigt i vejen for at skabe innovation i den offentlige sektor. Blandt andet fordi de indeholder en kompleksitet og et uensartet begrebsapparat, som gør det til en nærmest umulig opgave at understøtte ved hjælp af it-systemer. Hertil kommer, at kompleksiteten gør det svært for den enkelte borger at forstå, hvorfor en afgørelse er faldet ud som den er”, fortæller Rikke Hvilshøj.

Et embedsudvalg under Digitaliseringsstyrelen er gået i gang med at granske lovgivningen med henblik på at fjerne elementer, der står i vejen for digitaliseringen af sagsbehandlingen. Men det er slet ikke nok: DANSK IT så gerne, at man ændrede hele lovgivningsprocessen, så man i langt højere grad tænkte på tværs af flere ministerier, når man lovgiver.

”Skal borgerne have en mere ensartet sagsbehandling og service på tværs af de forskellige forvaltninger, kræver det flere tværgående initiativer i den offentlige sektor frem for sektorspecifikke løsninger. Blandt andet er det en hæmsko for udviklingen af tværgående digitale services, at man ofte anvender forskellige begreber om det samme i de forskellige ressortområder, når man lovgiver. Det var ikke noget problem, da man arbejdede med papirstakke, men det er en enorm barriere for effektiv digitalisering i dag”, siger Rikke Hvilshøj.

Imran Rashid

»Der er behov for at få bragt sundhedsvæsenet på højde med resten af samfundets brug af it. Og i resten af samfundet er videomøder udbredte.«


Selvskabte problemer
Men det er ikke kun kompliceret lovning, der står i vejen for offentlig innovation. Mange love og regler er i deres indhold en decideret barriere for at give borgerne en god digital service.
Et af de steder, hvor man mærker det, er i kommunerne.

Poul Venø, der er IT- og Digitaliseringschef i Herning Kommune, giver som eksempel, at reglerne for fritagelse fra digital post er gjort unødigt bureaukratiske både for den enkelte borger og den enkelte kommune.

”I dag er reglerne sådan, at hvis en borger ikke kan anvende digital post på grund af fysiske årsager, kan borgeren fritages permanent. Men alligevel skal vedkommende for hver enkelt selvbetjeningsløsning anmode om at blive fritaget. Det er uhensigtsmæssigt og kræver mange unødige kontakter fra borgeren til kommunen, og det er ligeledes ineffektivt, at kommunen administrativt skal vurdere og give fritagelse enkeltvis”, fortæller han.

Går glip af serviceforbedringer
Også i sundhedsvæsnet indretter man sig ofte på en måde, som står i vejen for at give en bedre service ved brug af nye teknologier. Dr. Imran Rashid, der er speciallægeansvarlig for Almen Medicin & Innovation, Aleris-Hamlet peger på, at idet der i overenskomsterne mellem praktiserende læger og regionerne ikke er aftalt et for honorar for videokonsultation, har det lange udsigter før patienterne kan få gavn af den teknologi.

”Der er behov for at få bragt sundhedsvæsenet på højde med resten af samfundets brug af it. Og i resten af samfundet er videomøder udbredte. Det er en skam, at man ikke giver folk mulighed for videokonsultation, som i mange tilfælde vil kunne erstatte den fysiske konsultation, og som hermed vil gøre, at folk ikke skal besværes med at skulle tage fri fra arbejde for at gå til lægen”, lyder det fra Imran Rashid.

Ifølge Imran Rashid er den manglende udbredelse af videokonsultationer udtryk for et mere grundlæggende problem.

”Når man taler om digitalisering i sundhedsvæsenet, vil regionerne typisk høre det som om, at der skal spares penge. Lægerne vil høre det som mere bøvl. Der er tale om to agendaer, hvor innovation ikke betyder det samme for parterne. Taberne er patienterne, som går glip af bedre løsninger”, siger han. Rikke Hvilshøj, Poul Venø og Imran Rashid holder oplæg om innovation og disruption på konferencen Offentlig Digitalisering 2017.

 

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Offentlig Digitalisering'. Se alle artikler her