Annonce
Annonce

Investeringsmarkedet i 2018: Et positivt globalt vækstbillede venter

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Investering og Formuepleje'. Se alle artikler her

Af Simone Okkels

Der er enighed om, at flere danskere har fået flere penge mellem hænderne ligesom de finansielle tilbud til de formuende er i vækst. Men hvilke sektorer skal man satse på i 2018? Og skal man gå i overvægt i aktier eller tage mindre risiko? Vores panel af eksperter spår her om investeringsmarkedet i 2018.

 


Morten Springborg, temaspecialist, C Worldwide

Hvilke forventninger har I til 2018, og hvad bliver så de mest interessante investeringer?
“Udgangspunktet var et ekstremt positivt 2017. Vi er inde i et synkroniseret globalt opsving, hvor stort set alle lande i verden vokser. Samtidig har vi ingen inflation og masser af subsidieret kapital. Det er svært at blive mere begejstret for 2018. Vi forventer et skift i balancen mellem vækst og inflation og et år, hvor det bliver lidt sværere, så man skal være lidt mere påpasselig med sine investeringer.

Når det så er sagt, så er der nogle temaer eller sektorer, som vi rigtig godt kan lide. Teknologi og internetaktier har en meget attraktiv prisfastsættelse, og vi ser godt potentiale i de selskaber, som tjener penge på digital reklame.

Et andet tema er industriel automatisering og herunder sensorer. Automatisering vil løfte produktiviteten i mange produktionsvirksomheder, og ved at maskiner bliver mere intelligente og får vision gennem sensorer, og som hele industrien omkring selvkørende biler vokser, kommer virksomheder inden for sensorer og kamerakomponenter til at ekspandere voldsomt.

Slutteligt vil jeg nævne emerging markets, mere specifikt Kina og Indien. Generelt flytter flere investeringer mod Sydøstasien og Japan på grund af den langsigtede værditilvækst. Især Indien er interessant, da landet flytter sig ekstremt i disse år under nyt politisk lederskab med reformer, som fokuserer på finansiel inklusion.

Inden for de risici, vi skal holde øje med i 2018, kan det gå galt, hvis vi får en betydeligt højere oliepris. Stiger prisen op mod de 80 dollars, vil det tage meget aktivitet ud af verdensøkonomien. Det skal man holde øje med, da det kan give et inflationært pres på økonomien og få renterne til at stige. Og vi vil helst ikke have for store rentestigninger i 2018.”
Christian Klarskov, CIO og portfolio manager InvesteringsRådgivning A/S

I udlandet er det mere normalt at sætte sine penge hos uafhængige rådgivere fremfor hos bankerne, end det er herhjemme. Hvordan vil det udvikle sig i Danmark?
“Vi ser allerede, at flere formuende danskere sætter deres penge hos specialister frem for i deres bank. Flere har fået øjnene op for den specialrådgivning, man kan få her om sine investeringer. Samtidig har flere danskere fået flere penge mellem hænderne. Som uafhængigt firma, som vi er, skal man hjælpe sine kunder til at indse, at det at tage en risiko og vælge til og fra i aktiemarkedet, er en central del af det at investere. Men der er mange, der som privatpersoner, har svært ved at sælge deres risikoaktiver, og er man i en bank, kommer man typisk ind i en mellem-risikoklasse. Der, hvor vi skiller os ud, og som vi ved, er noget, flere er ved at få øjnene op for, er, at vi tør træde helt ud af aktiemarkedet. Det er en vigtig tanke, man skal gøre sig som investor. Det allersværeste er at træde ud. For er aktiemarkedet faldet, vil man typisk tænke, at det nok stiger igen. Og stiger det, vil mere ofte have mere.

Gennem mange år har vi på baggrund af den matematiske model IR-kvotienten, vurderet sandsynligheden for, at aktiemarkedet vil tage et dyk. Vi tager en stolthed i at gå ud på vores kunders vegne, og det gør vi konsekvent. Bliver aktiemarkedet negativt, går man i en bank typisk ned fra 50% til 45%. Vi går i nul. Det har givet os fine resultater og et stort merafkast over en lang årrække.

Den matematiske model vinder over mavefornemmelse. En mavefornemmelse er ikke en skarp beslutning. Enten er man ude, eller også er man inde. Sådan har vi undgået mange store nedture. Og ser man på det sidste halvandet år, har vi på baggrund af modellen næsten hele tiden været fuldt eksponeret til aktiemarkedet, selvom man med Trump, Putin, Brexit, Catalonien og Nordkorea kunne have trukket sig ud tusind gange på baggrund af mavefornemmelse.”


 


Kenn Andersen, markedschef for investering i Sparekassen Sjælland-Fyn

I hvilken retning udvikler private banking og formuerådgivning sig?
“For det første er der flere og flere pengeinstitutter, som gerne vil have disse tilbud og services på deres produktpalette. Den udvikling vil blive ved med at vokse, ligesom tillid, troværdighed og tilgængelighed vil blive ved med at være væsentlige nøglepunkter. Tager vi den teknologiske udvikling, er der ingen tvivl om, at de medier og platforme, vi møder kunderne på, har udviklet sig gennem tiden, og flere nye vil komme til. Hos Sparekassen Sjælland-Fyn har vi derfor introduceret mere selvbetjening, som kombineres med et voksende brug af højt specialiserede formue- og investeringsrådgivere. Jeg oplever, at der er kommet et større udbud af alternative investeringer, hvoraf nogle er mere eller mindre syntetiske. Det kan sende tankerne tilbage til perioden før finanskrisen, hvor udbuddet af disse produkter voksede kraftigt. Hvis man som Private Banking-kunde ønsker at foretage en investering, er det derfor vigtigt at gå efter gennemskuelige produkter og tilbud, der er forstålige, og som rådgiveren let kan forklare – uanset om kunden selv vælger sine investeringer i eksempelvis aktier eller porteføljepleje. Lovgivningen og reguleringen gør, at de danske pengeinstitutter generelt har en høj kvalitet i rådgivningen, men man skal være opmærksom, hvis man bliver tilbudt et produkt, som man har svært ved at forstå.”
Christian Mose, chefstrateg Spar Nord

Hvad er den største trussel, som investorerne står overfor?
“Den største trussel for investorerne er kraftigt og hurtigt stigende renter. Det nuværende lave renteniveauer er ude af trit med de niveauer, som det aktuelle og forventede vækst- og inflationsbillede tilsiger. Gennem en lang række år har vi set en stabil moderat vækst, samtidig har centralbankerne ført en meget vækstunderstøttende pengepolitik, fordi inflationen har været afdæmpet. Det har været med til at presse det generelle renteniveau i økonomien ned.

Når vi ser ind i 2018, forventer vi en fortsættelse af dette; et globalt vækstbillede som bliver lidt bedre med kun svagt stigende inflation, som understøtter en lempelig global pengepolitik.

Kombinationen af en lempelig pengepolitik og svagt stigende inflation gør, at renterne kun forventes at stiger svagt eller forbliver uændret. Sammen med moderat global vækst forventes dette at medføre På den baggrund forventer vi uændrede til svagt stigende lange renter og en fortsat aktieoptur.

Men lave renter kan gøre livet for investorerne udfordrende. En ting er, at afkastpotentialet i obligationer er lavere end normalt, og at selv små rentestigninger kan føre til et negativt afkast. En anden ting er, at de lave renter har medvirket til at understøtte de seneste års aktieoptur, som til gengæld har øget aktiemarkedets følsomhed over for rentestigninger.

Vi anbefaler dog, alt efter hvilken type investor man er, og hvor man er i sin livscyklus, at man som investor skruer lidt op for aktierne og ned for virksomhedsobligationerne i forhold til det, som for den enkelte investor er optimalt på lang sigt. Altså at man går efter en svag overvægt i aktier. Men vi kan risikere at blive overrasket af centralbankerne eller hurtigere og kraftigere end ventede stigninger i inflationen. Risikoen for rentestigninger, der vil kunne afspore aktieopturen, vil formentlig være tiltagende i løbet af 2018.”

 

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Investering og Formuepleje'. Se alle artikler her