Annonce
Annonce

Hvordan finder du ud af, om du har outsourcet for meget eller for lidt?

”Facility management har, som alle aktiviteter, et operationelt, et taktisk og et strategisk niveau,” Svend Bie, direktør i DFM netværk. Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Sourcing er et spørgsmål om forretningsmodel, og digitaliseringen vender op og ned på, hvad der er den rigtige forretningsmodel – også for facility management

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Strategisk Outsourcing'. Se alle artikler her

Af Svend Bie, direktør i DFM netværk, der er en faglig forening for alle, der beskæftiger sig professionelt med facility management.

Spørgsmålet om man selv skal stå for bygningsvedligehold, nybyggeri, rengøring, catering og øvrige FM-aktiviteter, eller man skal outsource til en ekstern leverandør, er et af de mest følsomme emner for de fleste offentlige og private virksomheder. Selv om de personer, der rent faktisk står for at udføre opgaven, ofte vil være de samme efter en gennemført out- eller insourcing, så betyder det noget, om det er firmaets logo eller leverandørens logo, der står på arbejdstøjet.

Men det er tankevækkende, at de mest ophidsede debatter for og imod outsourcing findes blandt dem, der ikke arbejder professionelt med FM – f.eks. blandt lokalpolitikere. De, der har FM som deres daglige profession, ved, at det er lige så meningsløst at tale for og imod outsourcing, som at diskutere om øst er bedre end vest. Det er selvfølgeligt et spørgsmål om, hvor du befinder dig, og hvor du gerne vil hen. Hvis man vil diskutere outsourcing, må man først vide ”hvilke aktiviteter i hvilke virksomheder i hvilken sammenhæng” vi taler om. Derfor foretrækker vi i DFM da også at tale om ”rightsourcing”.

Svend Bie, direktør i DFM netværk

»Alle offentlige og private virksomheder har det til fælles, at de alle er på vej ind i den digitale tidsalder.«


Digital transformation
Alle offentlige og private virksomheder har det til fælles, at de alle er på vej ind i den digitale tidsalder. Hvor langt de er kommet er vidt forskelligt, men vi diskuterer ikke længere ”om”, men ”hvordan” vi får flyttet organisationen over i en digital verden. Det får dramatiske konsekvenser for facility management og dermed selvfølgelig også for diskussionen om sourcing og hvilke forretningsmodeller, der skal bygges op om FM.

Man kan lidt firkantet sige, at FM bliver ramt dobbelt af digitalisering, da digitaliseringen selvfølgelig giver en ny og spændende platform for alle de traditionelle FM-aktiviteter, men samtidig ændrer kernevirksomhedens behov, så det er helt andre værdiprocesser, man som FM-er skal understøtte. Når sygehuset digitalt kan overvåge en patient alle steder, så ændrer det dramatisk på behovet for sengestuer og øger til gengæld behovet for transport til og fra sygehuset. Når banken eller tøjfirmaets kontakt med kunderne i højere grad flytter over på nettet, så ændrer det fuldstændig behovet for forretninger og filialer.

Gennemsigtige forretningsprocesser
Digitaliseringen ændrer også styringsprocesserne i virksomhederne, og når processerne bliver digitaliseret, så bliver de samtidig velbeskrevne, gennemsigtige og ensartede. Det betyder at det både bliver muligt og værdiskabende at arbejde sammen på nye måder. Det får de globale virksomheder til at oprette globale enheder, der tager ansvaret for et givet fagligt område, uanset hvor på kloden aktiviteten foregår, og det får kommunerne til at oprette professionelle ejendomscentre, hvor man samler facility management aktiviteterne på tværs af forvaltninger.

igitaliseringen skaber mere gennemsigtige forretningsprocesser, og dermed bliver det også mere tydeligt, hvilken forskel på en virksomheds effektivitet hensigtsmæssige fysiske rammer gør.
Hvordan FM skal være organisatorisk placeret og drevet i en virksomhed afhænger i høj grad af, hvad FM-funktionen er sat i verden for. Her er der en klar tendens i retning af, at FM får mindre fokus på at sikre fysiske rammer til attraktive priser og mere fokus på at understøtte de arbejdsprocesser, der foregår i virksomheden. Det nytter ikke, at vi har pæne lokaler, hvis de medarbejdere, der har mest brug for at arbejde sammen, sidder på hver sin etage. Og det nytter ikke at medarbejderne sidder i hvert deres kontor, hvis det er dynamiske teams, der er afgørende for virksomhedens fremtid.

Facility management har, som alle aktiviteter, et operationelt, et taktisk og et strategisk niveau. Og når en virksomhed arbejder sin sourcing-strategi igennem, så skal man selvfølgelig være bevidst om, at der skal tages hånd om alle tre niveauer.  Mange udliciterer kun inden for det operationelle niveau mens andre udliciterer hele ansvaret. Udliciterer man alle aktiviteter på både operationelt, taktisk og strategisk niveau, så står virksomheden tilbage med kun en opgave: at finde den rigtige leverandør og indgå den rigtige aftale. Og hvis man har udliciteret det hele, så har man ikke længere den FM-ekspertise, der skal til for at være en skarp professionel aftalepart.

Den rigtige FM-kontrakt
Det kan ligne en gordisk knude, men i praksis løser en del private virksomheder det ved at benytte dygtige rådgivningsvirksomheder, der kan hjælpe med at finde frem til den rigtige FM-partner og skrue den rigtige FM-kontrakt sammen.

Mere almindeligt er det dog at beholde det strategiske ansvar og som regel også dele af det taktiske ansvar, og her bruge leverandøren som rådgiver eller sparringspartner.
Som nævnt giver det ingen mening at diskutere for eller imod outsourcing og insourcing: det drejer sig om at lægge det rigtige snit mellem det virksomheden selv vil tage ansvar for, og hvad man mere hensigtsmæssigt kan købe hos leverandørerne. Digitaliseringen vil givetvis føre til at mere outsources på operationelt niveau, men hvilken effekt digitaliseringen får på strategisk outsourcing er det, man må kalde ”et rigtigt godt spørgsmål”.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Strategisk Outsourcing'. Se alle artikler her