Annonce
Annonce

Hurtig og præcis levering koster på den grønne konto

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Transport og Logistik'. Se alle artikler her

Af fagchef for transport og infrastruktur Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv

Hver eneste gang du handler på nettet, sætter du en kædereaktion i gang, der skal sikre, at din vare kommer frem til dig på det aftalte tidspunkt. Denne proces er dog ikke helt uden omkostninger, for der stilles store krav til præcis levering og det kan koste både på den grønne konto og økonomisk.

Den danske e-handel er i stadig stor stigning og passerede sidste år 100 mia. kr. i omsætning. Dette lægger pres på leverandørerne for at skabe den bedst mulige løsning for kunderne. Den bedst mulige løsning vil for mange kunder være, at de kan få leveret deres vare så hurtigt, som muligt, og samtidig kan vide meget præcis, hvornår den ankommer til deres adresse. Dermed undgår modtageren blandt andet at skulle planlægge for meget i forhold til at være hjemme, når pakken leveres.

Andreas Steenberg, trafik- og erhvervsordfører for Radikale Venstre

»Tomme varevogne og lastbiler er spild af penge og øger forureningen og trængslen. Det skal vi selvfølgelig finde en løsning på, så virksomhederne kan optimere forsyningskæden.«


Udfordringer
Dette skaber dog også visse udfordringer. Når en lastbil eller varevogn skal sendes af sted til kunden med kort varsel og aflevere vare indenfor et meget præcist tidspunkt, så stiller det store krav til hvor mange transportmidler, der altid skal være klar til at køre af sted med en levering. Det medfører desuden, at en stor del af de varebiler og lastbiler, der kører rundt i Danmark, kører rundt med ledig kapacitet. Det gør de, fordi deres leveringer ikke har særlig stor fleksibilitet. Det skyldes, at de kan blive nødt til at køre mange enkeltture i stedet for at have varer med til mange kunder, når de forlader lageret eller butikken.

”Når cirka hver fjerde lastbil på de danske veje er tomme, så er det klart, at det er et problem for både trængslen på vejene, virksomhederne, der har tomme vogne kørende og for miljøet,” siger Kristian Hegner Reinau, lektor ved Aalborg Universitet.

Ifølge Kristian Hegner Reinau er der et klart sammenstød mellem ønsket om hurtig levering i præcise tidsrum og ønsket om at tage hensyn til miljøet.

Løsninger
Dansk Erhverv arbejder sammen med Kristian Hegner Reinau fra Aalborg Universitet i projektet Directly om at komme nogle af disse problematikker til livs. I Directly ser man blandt andet på ideen om større samarbejde mellem de forskellige virksomheder, der skal have deres varer bragt ud, og så transportvirksomhederne med behørig respekt for konkurrencereglerne. Dansk Erhverv påpeger, at danskernes øgede ønske om, at transportvirksomheder og udbringningen af varer kan tilpasses dagligdagen, også medfører større behov for samarbejde, hvis bilerne skal fyldes op, når de bringer ud.

Der skal være sammenspil mellem kravene til udbringerne, økonomien og miljøhensynet. Det kan kun ske ved at skabe mulighed for større samarbejde. Der er da også politisk vilje til at ændre rammerne.

Samme toner lyder der fra regeringspartiet Venstre
”Det er vigtigt at danskerne kan få deres varer til tiden. Vi lovgivere har en bunden opgave med at få besluttet fremtidens infrastruktur og skabe rammerne for fremtidens logistik. Det skal ske klogt, så vi både får mere infrastruktur, mindre trængsel og bedre miljø. Det kan godt lade sig gøre,” siger trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre.

Der findes altså en uoverensstemmelse mellem en hurtig og præcis levering og optimal udnyttelse af varevogne og lastbiler. Det er på den baggrund, at Dansk Erhverv og Kristian Hegner Reinau fra Aalborg Universitet samarbejder. For der er ingen tvivl om, at en mere fleksibel leveringsramme vil have en gavnlig effekt på det grønne regnskab.

 

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Transport og Logistik'. Se alle artikler her