Annonce
Annonce

HR-markedet præget af nyskabelser

Læs mere
Fold sammen

Aktuelt er markedet for HR-systemer præget af nye leverandører, samt en række mindre udbydere, der har cloudkonceptet – og dermed Software as a Service – som deres forretningsmodel.

– Cloudkonceptet passer virkelig godt til HR-markedet, da der er tale om et område præget af generiske processer. For alle har stort set behov for at få løst de samme opgaver. Dog giver det også visse komplikationer, fastslår chefkonsulent Ib Pedersen, HerbertNathan & Co.

Transaktionstunge applikationer flytter til skyen
Markedet for HR-systemer rykker rigtig meget nu. Konjunkturer i samfundet har givet lyst og mod til at investere i det, som traditionelt kaldes de “bløde” områder. Der er samtidig en erkendelse af at HR i virkeligheden ikke er så blødt, men en meget vigtig parameter for at kunne vokse og konkurrere.

– Mange mennesker opfatter HR-området som værende ”blødt”, men faktisk er det ret ”hårdt”, da det er her man også håndterer fyringer og personalemæssige disciplinærsager. Og der må ikke ”trædes ved siden af” på HR-området, før det får alvorlige konsekvenser. Derfor er det vigtigt at man har sine rutiner og processer på plads, hvilket er perfekt egnet til et IT-system, påpeger Ib Pedersen og uddyber at transaktionstunge applikationer, hvor der stilles høje krav om at have styr på sine grunddata, i stigende omfang omfatter de personaleadministrative rutiner, som blandt andet involverer personfølsomme data.

Kunne du tænke dig at deltage på Danmarks største konference om forretningskritiske løsninger til erhvervslivet d. 19 november? Tilmeld her

Ikke alle overholder Persondataloven
Teknologisk er det cloud, og dermed også mobilitet, som trækker udviklingen inden for HR-løsninger. Derfor ses mange nye designs i kølvandet på Facebook- og Apple-bølgen med deres ekstrem intuitive skærmbilleder og designmæssige ”lækkerhed”, der tiltaler mange brugere. For at styre denne hastige udvikling, samt at udnytte muligheden for en mere kontinuerlig likviditetstilstrømning, er cloud som leveranceplatform og abonnementsbaserede forhold meget udbredt. Men kunderne skal passe på med valg af leverandør og løsning, da ikke alle er skarpe på persondataloven, både i Danmark og EU - og så er stærkt varierende priser for at dække det samme funktionelle behov intet særsyn.

– På det personaleadministrative område finder vi også tidsregistrering og adgang til egne data som vigtige elementer i projektorienterede virksomheder, samt i virksomheder med en geografisk segmentering. Det kræver mobilitet. Imidlertid har vi i Danmark Persondataloven, som ikke alle leverandører efterlever i fornødent omfang. Loven står for øvrigt, inden jul i år, overfor en stramning, som fokuserer på overholdelse af loven - uanset hvor i verden serveren står placeret fysisk, konstaterer Ib Pedersen.

Konsumentleverandørerne står klar i kulissen
HR leverandørerne er klar: Både dem, der er tilbage efter en længere konsolideringsbølge og lavkonjunkturen som følge af finanskrisen, og en række nye spillere i markedet, hvoraf mange er BoB-leverandører (Best-of-Breed).

– Der er en vis ”rumlen” ude i det globale marked, hvor leverandører til konsumentmarkedet tilsyneladende nu gerne vil ind på erhvervsmarkedet. Man kunne forestille sig leverandører som Apple (med IBM som partner) og Google, der har styr på brugervenlighed og sikkerhed, rykke på hele ERP-markedet, også inden for HR-systemer med online realtidstilgang, spår Ib Pedersen.

Kunne du tænke dig at deltage på Danmarks største konference om forretningskritiske løsninger til erhvervslivet d. 19 november? Tilmeld her