Annonce
Annonce

Høje afkast fra boligejendomme - selv uden prisstigninger

billede

Semiprofessionelle investorer får via professionelle investeringselskaber i stigende grad adgang til store boligprojekter i København og Aarhus. Dermed opnår de fordele, der ellers er forbeholdt de største aktører – stabilt høje afkast selv når ejendomsværdien ikke stiger.

Fornuftig investering handler kort sagt om afkast og risiko. Henholdsvis størst og mindst, og kigger man rundt på mulighederne i dagens Danmark, hvor obligationer i dag er et ringe alternativ og bankerne værre, stikker ejendomme langt op over de andre produkter – også bogstaveligt talt: Der er nemlig intet over eller ved siden af ejendomsinvestering, når det kommer til at kombinere høj sikkerhed med højt afkast. Samtidigt betyder den lave rente, at en ejendomsinvestering i en af landets to største byer giver gevinst selv hvis ejendommen – mod forventning – ikke stiger i pris.

Derfor har pensionsselskaberne øget andelen af ejendomme i deres porteføljer betragteligt. Og derfor halser private investorer efter med sigtet rettet mod de bedste mursten. Men det kan være en udfordring at finde de rette projekter, få foden i døren og få styr på alt på det praktiske og administrative, der skal sammenlignes med at drive egen virksomhed.
”Her kommer vi ind i billedet som et investeringsfælleskab, der køber investeringsaktiver op på baggrund af et stort kendskab til markedet, og hvordan en ejendom kan udvikles og tilføres værdi. Formålet er at formidle dem videre i form af aktieprojekter, som henvender sig til investorer, der ønsker et solidt afkast gennem en passiv investering,” forklarer Oliver Peters.
Han er partner og investeringsdirektør i ejendomsselskabet Koncenton, hvis projekter forvaltes af Obton Administration, som er registreret forvalter af alternative investeringsfonde. Sammen med søsterselskabet Obton, der udbyder investeringer i solenergi og vindenergi, administrerer koncernen bag de to selskaber kapital for over 4 mia. kr. på vegne af mere end 1.500 investorer.
”Helt skåret ind til benet giver vores ejendomsprojekter mellem ni og 10 pct. i årligt gennemsnitligt afkast over 10 år. Heraf udbetales 4-5 pct. i løbende udbytter, mens den resterende del er opsparing i form af den friværdi, som afdragene på lånene sikrer,” siger Oliver Peters.

Værdistigning som bonus
Han beskriver en typisk case som  en boligudlejningsejendom i København eller Aarhus.
”Den køber vi så fordelt med 70 pct. kreditforeningslån og 30 pct. egenkapital fra private, semiprofessionelle investorer.  Når vi så udlejer ejendommen kan vi regne ud, hvad vores indtægter og omkostninger er, og risikoen ved tomgang er minimal, fordi vi budgetter konservativt med 2 pct. selvom den i de to byer gennemsnitligt ligger på henholdsvis 0,02 pct. og 0,07 pct.”
Dertil kommer så en eventuel værdistigning på ejendommen, der skal lægges til det således forsigtige skøn på mellem ni og 10 pct. Det skal ses i lyset af, at ejendomme i Københavns Kommune og Aarhus Kommune over 20 år er steget med henholdsvis 7,1 pct. og 5,7 pct. årligt.
Fordi lånerenten i dag er lavere end driftsindtægterne, betyder det, at ejen­domme giver et positivt afkast – også selvom ejendommen i sig selv ikke stiger i værdi.

Spreder risikoen
Koncenton oplever lige nu øget interesse fra investorer, der ønsker at investere i ejendomme, og det giver absolut god mening, sådan som markedet har udviklet sig de seneste år.
”Det har jo altid været god latin at sprede sin risiko. Traditionelt på aktier og obligationer. Men i dag, hvor du ikke får ret meget på obligationer, er mange danskere gået lidt på kompromis med den gamle lærdom, og har uforholdsmæssigt mange penge stående i aktier. Af samme årsag har mange fået øjnene op for ejendomsinvesteringer, som et robust alternativ til obligationer og de konjunkturfølsomme aktier,,” siger Oliver Peters.
De sidste fem år har det ikke været noget problem, da aktiemarkedet har udviklet sig positivt. Men det er latent risikabelt – og der peger flere eksperter på  ejendomme som et oplagt alternativ til at nedbringe risikoen.

Bred interesse
Koncenton henvender sig til både private investorer med frie midler – eller pensionsmider – og selskabsinvestorer, der søger en mulighed for at aktivere opsparede penge. Det kræver dog lidt på kistebunden at få del i de attraktive investeringer med en laveste ”billetpris” på 750.000 kroner. Det skal dog holdes op imod prisen på en lejlighed i København eller Aarhus, hvor man ikke kommer langt med 1-2 mio. kr. Til gengæld for investeringen sikrer man sig et produkt, hvor selv de mest konservative beregninger er gunstige, og hvor alt fra finansiering til vedligeholdelse og administration af ejendomme håndteres samt, ikke mindst, et aktiv, der har fornuftige perspektiver i forhold til efterspørgslen fra kommende lejere.

Kronisk boligmangel
I hvert fald viser samtlige fremskrivninger
og ekspertvurderinger, at manglen på ­boliger kun fortsætter. I hovedstadsområdet er der således behov for ca. 10.000 nye boliger om året, mens der kun opføres cirka 4.000, og samme tendens tegner sig i Aarhus.
”Som ejendomsinvestor kan man jo være med til at opfylde det boligbehov, der er i byerne, og samtidig opnå et attraktivt afkast,” siger Oliver Peters.
Han peger samtidigt på, at selvom efterspørgslen presser priserne i vejret, så er det fortsat billigere at bosætte sig i byerne, end det var før finanskrisen.
Prisniveauet på ejerlejligheder ligger i dag, ifølge Danmarks Statistik, cirka 12,5 procent under prisen i 2006. Samtidigt tiltrækker byerne i stigende grad mange ­mennesker – både unge studerende og familier. Der er altså forsat potentiale for vækst på boligejendomme i de største danske byer.

Et nemt forældrekøb
Koncentons boligporteføljer rummer både ungdomsboliger med mindre etværelseslejligheder og store femværelses familieboliger.
”Det giver en bred målgruppe og dermed også lavere risiko for investorerne,” siger Oliver Peters og fremhæver at, der med investering gennem Koncenton følger en såkaldt anvisningsret til en bolig.
Anvisningsretten er blandt andet relevant i det helt nye Aarhus-projekt ”Koncenton Vesterport”, hvor Koncenton er i gang med at konvertere utidssvarende kontorlokaler til 58 topmoderne lejligheder med alt fra ét til tre værelser. Projektet står færdigt den 1. august, og er således perfekt timet til studiestart i storbyen.
”I Aarhus skønner ejendomsmæglere, at halvdelen af alle salg er forældrekøb. Med vores projekt slipper man for bøvlet med selv at skulle ud at finde en bolig, ­vedligeholdelsen, udlejning osv. Du ­bestemmer desuden selv, hvem der må bruge anvisningsretten ” siger Oliver Peters.

 

Enkel adgang til store ejendomme:
Koncenton er en del af investeringshuset Obton, der beskæftiger mere end 40 medarbejdere og har over 4 mia. kr. under administration.

Konceptet er at udbyde solide ejendomsprojekter i form af unoterede aktier med en minimumsinvestering på 750.000 kroner.

Projekterne er alle placeret i Danmarks største byer, og indretningen giver adgang for semi-professionelle og professionelle investorer til store ejendomme, der normalt ellers er forbeholdt giganterne på markedet.

Koncenton varetager køb, finansiering, vedligeholdelse og administration af ejendommen, mens den enkelte investor kan læne sig tilbage og høste stordriftsfordelene – risikospredning og et skarpt alternativ til pensionsopsparingen.

Investorer får et billigt alternativ til forældrekøb pga. den ­indbyggede anvisningsret, som følger med pr. investering på 750.000 kr.

Målgruppen er semi-professionelle og professionelle investorer med frie midler eller pensionsmidler samt selskabsinvestorer, som ønsker stabil formuevækst gennem en ejendomsopsparing med god sikkerhed.

Samtidigt giver konceptet mulighed for, gennem en passiv investering, at kombinere løbende udbytter med en attraktiv ejendomsopsparing, som hviler på en stærk drift og konservative budgetter, hvor potentielle ejendomsværdistigninger ikke er medregnet.

Læs meget mere på www.koncenton.com