Annonce
Annonce

Forandringer i virksomheden må ikke slå fejl

Foto: Scanpix
Læs mere
Fold sammen

I takt med globaliseringen og den øgede konkurrence sker der flere omstruktureringer og fusioner i virksomhederne, og Danmark er et af de lande, hvor arbejdstagere oplever flest forandringer. Det er et grundvilkår, som er kommet for at blive, fortæller ekspert i arbejdsmiljø.

Af Simone Okkels

Sponseret af Videncenter for Arbejdsmiljø

Når der sker omstruktureringer, fusioner eller outsourcing har det stor betydning for arbejdsmiljøet. Der kan både være positive forandringer, eller det kan sætte hele afdelinger under pres. Ifølge en undersøgelse af arbejdsvilkår i EU, er Danmark et af de lande, hvor arbejdstagerne oplever, der gennemføres flest forandringer. Derfor er der i dag behov for øget fokus på forandringsledelse. Det fortæller Johan Simonsen Abildgaard, Post doc. ph.d. og cand.psych hos Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø:

“Det er en nødvendig disciplin at mestre for mange ledere. Behovet for forandringer kædes sammen med globalisering og øget konkurrence, så det er et vilkår, som nok er kommet for at blive.”

Hos Videncenter for Arbejdsmiljø har de dedikeret et site til at rådgive arbejdstagere og ledere i, hvad man kan gøre, når der skal ske eller sker store ændringer i en organisation. For store og små forandringer er en fast del af hverdagen i langt de fleste virksomheder og organisationer, men når det kommer til ændringer, der involverer store dele af en virksomhed er det langt mere omfattende.

“Helt banalt handler forandringsledelse om at gennemføre forandringsprocesser, så de får mest muligt positive effekter og mindst mulige negative effekter. Deri ligger en stor samling kompetencer relateret til eksempelvis kommunikation, gennemslagskraft,  empati og planlægning. Selvom det måske lyder let, er det en ret forskellig ledelsesopgave sammenlignet med daglig drifts- eller personaleledelse,” fortæller Johan Simonsen Abildgaard.

Skab gode forandringer
I grove træk kan de gode forandringer karakteriseres ved, at de nye mål opnås uden hverken drift eller medarbejdernes trivsel belastes.

“Gode forandringsprocesser er ofte karakteriseret ved at være klart kommunikeret ud, hvor der er sat ressourcer af til at gennemføre forandringen, støtte medarbejderne og løse eventuelle problemer undervejs, og endelig hvor medarbejdere og mellemledere inddrages og involveres i forandringsprocessen i det omfang, det er muligt,” siger Johan Simonsen Abildgaard og tilføjer:

“Generelt har forskningen vist, at proaktiv tilgang, hvor man sætter ind tidligt over for at gennemføre forandringer, har bedre resultater end en reaktiv tilgang, hvor man venter med at handle til sidste øjeblik.”

Og det er vigtigt at sætte sig godt ind i forandringsprocesserne. For konsekvenserne er utallige, hvis man ikke får skabt gode forhold, siger Johan Simonsen Abildgaard og nævner i flæng dårligere trivsel, større mistillid og mindre loyalitet.

“Det kan også føre til, at medarbejdere og eventuelt ledere søger nye jobs, hvis utilfredsheden er for stor. Man har eksempler på, hvordan halvhjertede forandringsprojekter kan skade virksomhedens effektivitet og drift,” siger han.

Mellemledere spiller en central rolle
Når der sker forandringer skal man huske på, at det kan påvirke alle led af en virksomhed, og derfor er det ikke kun de øverste ledere, der spiller en rolle.

“Mellemledere har både en central rolle i forhold til at sikre at få forandringsprocesser gennemført, men er også selv udsatte, da de ofte står både for at eksekvere forandringen samtidig med at de selv kan være presset af dens konsekvenser, hvis det ikke håndteres fornuftigt,” siger Johan Simonsen Abildgaard og tilføjer:

“Den samlede mængde mulige negative effekter er nok en stor del af forklaringen på hvorfor forandringsledelse er oppe i tiden, det er simpelthen enormt problematisk for både virksomheden, lederne og medarbejderne hvis forandringer slår fejl.”

Er du interesseret i mere viden om forandringsledelse, kan du gå ind på skabgodeforandringer.dk

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Moderne Ledelse'. Se alle artikler her