Annonce
Annonce

FinTech er en ny vej til vækst og arbejdspladser

FinTech er en sammentrækning og kombination af finans - og teknologi. Helt nye tal fra Finextra viser, at FinTech iværksættere i 2015 sikrede sig funding for 13,8 milliarder dollars. Det er en fordobling siden 2014. Samtidig viser tal fra Storbritannien, at FinTech over en årrække har bidraget med 130.000 jobs.

Finansiel teknologisk innovation oplever i disse år en enorm interesse i takt med den digitale forandring af hele det finansielle udbud. Med god grund. Det er et område, der skaber resultater, konkurrencen er intens og at udviklingen går stærkt. FinTech er en ny vej til vækst og arbejdspladser.

FinTech har også erobret Danmark. Allerede i 2009 så organisationer og universiteter med Finansrådet og Finansforbundet i spidsen en ide i at gå sammen om at skubbe på udviklingen.  Samarbejdet om CFIR og Innovationsnetværket for Finans IT er vigtigt, fordi alle de store FinTech-centre har tætte samarbejder om uddannelse og iværksætteri med anerkendte universiteter.

Hvordan ser det så ud med FinTech i Danmark i dag? I efteråret 2015 stod en bred kreds af danske organisationer og virksomheder* bag en analyse. Analysen viser, at  FinTech i bred forstand bidrager til  både vækst innovation og beskæftigelse – små 15.000 videntunge jobs – og er altså større end energisektoren. Det gælder i første omgang de store etablerede virksomheder, der står for en stærk digital infrastruktur. Sammen med en stærk tradition for privat- offentligt samarbejde, en digitaliseringsparat befolkning, et godt erhvervsklima og en meget ”livable” by i København, er det gode argumenter for en international satsning. Analysen fandt dog også, at antallet af startups kunne være højere og anbefalede en række konkrete initiativer til at understøtte udviklingen af et aktivt FinTech miljø, herunder etablering af en fælles fysisk lokalitet – et kontorfællesskab.

Offentlig opbakning om rammevilkår og muligheder er en afgørende faktor for hurtig udvikling. Derfor er det positivt, at Københavns Kommune har engageret sig i området, og at erhvervs- og vækstministeriet ved åbningen af Startup Weekend FinTech den 4. marts så muligheder i sektorens bidrag til vækst og digitalisering, og åbnede for en dialog om regulering og rammevilkår for FinTech.

CFIRs Startup Weekend FinTech er netop et initiativ, der kan være med til at øge antallet af startups. At dømme ud fra interessen for den tredje Startup Weekend FinTech, der blev afholdt den 4.-6. marts 2016, breder interessen for FinTech sig blandt entreprenører. De 80 pladser var solgt fire uger før start og flere af holdene har allerede besluttet sig for at arbejde videre med deres idéer.

Betalingsområdet har været banebrydende for FinTech og om kort tid ankommer hele den europæiske betalingsindustri til København, når Money20/20 Europe afholdes for første gang.  Over 3000 talere og gæster på højt niveau kommer til at diskutere tendenser og se præsentationer fra en lang række af spændende internationale FinTech startups. Det er en enestående mulighed for at vise Danmarks talent frem i Københavns åbne rammer og en vigtig begivenhed for hele FinTech området.

Parterne bag projektet er Københavns Kommune, Finansforbundet, Finansrådet, DJØF, Nets, BEC, Saxo Bank og CFIR.