Annonce
Annonce

Fem råd: Sådan er du en nærværende leder – også på distancen

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

“Min dør står altid åben,” siger den leder, der gerne vil signalere til sine medarbejdere, at der aldrig er langt til sparring, et godt råd eller hurtig afklaring på et problem. Men hvad gør du, når du ikke har din daglige gang blandt de medarbejdere, du er den nærmeste leder for? Få her fem råd om, hvordan du er en nærværende leder på afstand.

Af Solvejg Schultz Jakobsen, sekretariatschef i KL og formand for Væksthus for Ledelse og Bodil Otto, formand i HK/Kommunal og næstformand i Væksthus for Ledelse

Sponseret af Væksthus for ledelse

Mange ledere er nødt til at lede på distancen. Det skyldes ændrede opgave- og ledelsesstrukturer, og at de har flere medarbejdere og enheder under sig. En leder kan fx være leder af fire arbejdspladser spredt ud på forskellige adresser eller have så mange medarbejdere under sig, at det er umuligt at se dem alle hver dag. Ledelsesopgaven er stadig den samme, men god og synlig ledelse er meget sværere at praktisere på distancen. Det er fx sværere i tide at opdage om en medarbejder er stresset eller om teamet bruger for meget tid på nogle opgaver.
Væksthus for Ledelse har undersøgt, hvad du kan gøre for at blive en nærværende leder på afstand.

1) Afstem forventninger til selvledelse
Ledelse på afstand kræver en god balance mellem ledelse og selvledelse. Det er umuligt at løse opgaverne effektivt, hvis der kun kan træffes beslutninger og løses problemer, når lederen er fysisk til stede.

Du skal derfor sætte selvledelse på dagsordenen og sørge for, at der er klare aftaler om, hvad du og medarbejderne tager jer af. Retningslinjerne bør være klare og gerne på skrift, men også fleksible.

Der er forskel på lederrollen i perioder, hvor driften kører stabilt, og perioder, hvor enheden står midt i store forandringer. Når det blæser op, skal du være mere synlig og nærværende, end når enheden er i smult vande.

2) Gør mål og værdier tydelige
Som leder skal du udstikke en tydelig retning og signalere klare fælles værdier som pejlemærke for det daglige arbejde. Det er sværere og vigtigere, når du leder på afstand. Retning og værdier er nemlig ikke bare nogle, du annoncerer på intranettet eller på et møde.

Værdierne giver først mening, når de er indarbejdet i kulturen, og det gør de ved at blive levet og udfordret i hverdagen. Den proces er sværere at præge, når du ikke er en del af dagligdagen.  Derfor skal du være ekstra omhyggelig med at begrunde og forklare dine ­beslutninger.

3) Styrk tillid og relationer
Selvledelse forudsætter gensidig tillid. Du skal have tillid til, at dine med­arbejdere selvstændigt løser deres ­opgaver. Medarbejderne skal stole på,
at du bakker dem op, og de skal kunne gå til dig med spørgsmål og bede om hjælp.

Når I ikke ses dagligt, er det ekstra vigtigt at bruge de chancer, du har for at styrke tillid og gode relationer. Det kan du gøre ved at:
- Udvise tillid
- Overholde aftaler
- Være fair
- Vise opbakning

4) Find den rette form for kontrol
Selvledelse handler ikke om at ­smække benene op og lade medarbejderne passe butikken. Din tillid skal være ­velovervejet, ellers risikerer du at ­blive oplevet som naiv. Derfor er det vigtigt, at du og dine medarbejdere drøfter, hvilke former for dokumentation og data, der er nødvendige, når I ikke ses dagligt. Dine medarbejdere skal vide, at de skal fortælle dig, hvis der er noget, der ikke fungerer.

5) Delegér til team og nøglepersoner
Du skal opmuntre teamet til selv at tage stilling til opgaverne, og prøve ting af og sparre med hinanden. Nogle opgaver kan du delegere til nøglepersoner. Det kan være specialister og teamkoordinatorer, som formidler information videre fra dig til teamet eller den anden vej. Du finder flere råd om, hvordan du leder på afstand i Væksthus for Ledelses publikation: ”Nærværende ledelse på afstand – når der er langt til nærmeste leder”. Den er gratis og kan bestilles på www.lederweb.dk

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Moderne Ledelse'. Se alle artikler her