Annonce
Annonce

Fælles om et styrket Danmark

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Det danske velfærdssamfund står over for en lang række udfordringer. Der kommer flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder. Samtidig stiger borgernes forventninger til den offentlige service.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Offentlig Udvikling'. Se alle artikler her

Udfordringerne kræver, at vi finder nye veje til fortsat at have et velfungerende velfærdssamfund med service til borgerne af høj kvalitet. Der er mange veje til dette mål. Det handler både om, hvordan vi tilrettelægger arbejdet, og hvilke ydelser vi tilbyder. Uanset hvilke veje vi vælger at gå, kan et samarbejde mellem det offentlige og private leverandører bidrage med svar, der kan styrke det danske velfærdssamfund. De to sektorer arbejder allerede i dag sammen i stort omfang. Kommuner, regioner og stat er hver eneste dag afhængige af samarbejdet med den private sektor. Men samarbejdet kan styrkes fremadrettet.

Styrkelsen af det fremadrettede samarbejde er temaet for den kommende konference om offentligt-privat samarbejde, der er arrangeret af Dansk Erhverv, Danske Regioner, KL, FTF og KommuneKredit, og som løber af stablen den 14. marts på Børsen i København. Konferencen sætter fokus på de forskellige samarbejdsformer mellem den private og den offentlige sektor, og hvordan samarbejdet fremadrettet kan udbygges yderligere til fordel for både borgere og virksomheder.

Bente Sorgenfrey, FTF-formand

»Det er vigtigt med et fokus på ­offentlige lederes og ­medarbejderes rolle i udvikling af nye velfærdsteknologier.«


”Det offentlige og det private er hinandens forudsætninger. Erhvervslivet fungerer bedst, når eksempelvis den offentlige infrastruktur fungerer, og der uddannes tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. En velfungerende offentlig sektor er en vigtig faktor for virksomhedernes konkurrenceevne, og derfor glæder vi os til sammen at drøfte, hvordan det offentlige og det private ”spiller hinanden bedre”, for det er holdindsatsen, der gør Danmark bedre,” siger Jens Klarskov, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Innovation er altafgørende
En af de fælles store udfordringer er, hvordan vi gennem innovation kan nå frem til nye, smartere måder at levere service på.

”Vi lægger stor vægt på, at det fremadrettede samarbejde mellem kommunerne og den private sektor har et innovativt fokus. Det er nødvendigt at finde nye måder at levere velfærdsydelser af høj kvalitet til borgerne. Vi har ikke råd til at fortsætte som hidtil. Nye ideer opstår, når flere perspektiver på udfordringerne mødes. Derfor skal vi blive bedre til at lære af hinanden og sammen finde nye veje,” siger Martin Damm, formand for KL.

Jens Klarskov, administrerende direktør i Dansk Erhverv

»En velfungerende offentlig sektor er en vigtig faktor for virksomhedernes ­konkurrenceevne...«


Nye innovative løsninger vil ofte give offentlige myndigheder mulighed for at levere bedre service for samme eller færre penge. Og det er til gavn for alle.

”Vi samarbejder med virksomheder for at give patienterne bedre forhold. En ny slags seng til patienter med psykiatriske lidelser er bare ét af flere gode eksempler. Sengen er udviklet i samarbejde med patienter og virksomheder, og resultatet er blevet en seng uden skarpe kanter, med elevation og puder, der giver tryghed og sikkerhed for patienterne. Dén slags løsninger skaber samtidig grobund for erhvervsmæssig vækst,” siger Stephanie Lose, næstformand for Danske Regioner.

Velfærdsløsninger, der er baseret på nye teknologier, giver ofte borgeren øget uafhængighed af det offentlige og dermed mere selvbestemmelse. Samtidig kan det skabe nye eksportmuligheder for de private virksomheder. Dermed kan samarbejdet mellem den offentlige og den private sektor skabe nye hjemlige arbejdspladser og samtidig bidrage til at gøre Danmark mere konkurrencedygtig på det globale marked.

Nye teknologier som omdrejningspunkt
Teknologi og digitalisering får en stigende betydning for alle dele af vores liv. I Danmark er vi allerede langt fremme på den teknologiske bane, men den offentlige sektor kan i højere grad være en digital spydspids i et forpligtende samarbejde med private aktører. FTF-formand Bente Sorgenfrey peger på offentlige ledere og medarbejdere som både oplagte udviklingspartnere og brugere af nye teknologier:

”Det er vigtigt med et fokus på ­offentlige lederes og medarbejderes rolle i udvikling af nye velfærdsteknologier. Når de tages med i processen bliver løsningerne bedre. Så kan der udvikles løsninger som eksempelvis kan frigøre medarbejdertid til borgerne eller føre til færre tunge løft for medarbejderne.”

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Offentlig Udvikling'. Se alle artikler her