Annonce
Annonce

Få mursten med i din portefølje

Det er godt at have fast ejendom med i sine investeringer. Ejerbolig eller sommerhus er oplagt for de fleste, mens to eksperter ser forskelligt på investeringer i erhvervsejendomme.

Af Nils-Ole Heggland

”Hvis man bor til leje og har en fornuftig økonomi, bør man nøje overveje at flytte i ejerbolig eller eventuelt at købe sommerhus.”
Det råd kommer fra Kim Valentin, økonomisk rådgiver og adm. direktør i Finanshuset i Fredensborg.

Hans argumenter er, at man skal sprede sine aktiver, og hvis man ejer aktier og obligationer via sin pension eller fri opsparing, ja, så bør der suppleres med mursten. Desuden giver ejerboliger på langt sigt normalt en værdistigning, som er skattefri.

Farlige forældrekøb
Til gengæld er Kim Valentin loren ved en del andre ejendomsinvesteringer – selv de populære forældrekøbslejligheder i de store studiebyer bør 95 procent af danskerne holde sig fra:
”Der er større risiko, end folk tror. I 2009 og 2010 under finanskrisen så jeg mange, som fik et stort prisfald på lejlighederne. Derfor begyndte bankerne at kræve afdrag, men det kunne mange ikke betale.”
Investeringer i fx udlejningsejendomme kræver i hans øjne en meget stor formue, og heller ikke de såkaldte timandsprojekter med erhvervsejendomme er Kim Valentins kop te. Her går en lille gruppe investorer sammen i et kommanditselskab, ofte med en skattefordel i ryggen, fordi afskrivninger på bygningen hidtil har kunnet trækkes fra i topskatten med det samme – og først skulle modregnes i fortjenesten, når ejendommen blev solgt en del år senere.

Efter Valentins opfattelse er omkostningerne alt for høje, investeringerne er for komplicerede for de fleste, og der er store risici, hvis lejere falder fra og ejendommen falder i værdi.

Beskytter mod inflation
Et noget andet skudsmål får K/S-investeringer hos Martin Kibsgaard Jensen, adm. direktør og medejer af Aarhus-firmaet Blue Capital, som siden 2010 har udbudt timandsprojekter, typisk ejendomme med dagligvarekæder.

”Investeringer i ejendomme har høje omkostninger, blandt andet fordi både ejendomskøbet og lånene skal tinglyses. Derfor skal investeringerne også vurderes langsigtet og mindst fem år. Men det er i vores øjne fordelagtige investeringer, der modsat obligationer beskytter mod inflationen, fordi lejeindtægterne løbende bliver reguleret opad. Og ejendomsinvesteringer er ikke nødvendigvis mere komplicerede end aktier: Hvor mange aktionærer kan reelt gennemskue Mærsks regnskaber?”

Martin Kibsgaard anerkender, at der er tale om direkte erhvervsinvestering med flere risici.
”Der kan opstå tomgang og dyk i lejeindtægterne, men i vores projekter lægger vi vægt på, at lejerne har sund økonomi, og at lejekontrakten er lang, ofte 15 år. Og mens den løber, bliver der betalt afdrag med lejeindtægterne, så gælden er meget mindre, når lejeaftalen udløber.”

Blue Capital-direktøren vurderer, at K/S-investeringer er relevante for danskere med en indtægt på en halv million kroner og derover. Som tommelfingerregel skal formuen uden pension – fx fri opsparing, bil og friværdi i bolig/sommerhus – gerne være på mindst en million.

Mursten i pensionen
Han tvivler på, at folketingsindgrebet kort før jul mod K/S-investeringer får den store effekt. Et lovforslag, som endnu ikke er færdigbehandlet, begrænser muligheden for at trække afskrivninger fra i de tidlige år.
”Indgrebet skulle først og fremmest ramme investeringer i solceller og vindmøller, hvor afskrivningerne er meget større. For ejendomme er skatteincitamentet ikke så stort hos mange investorer, og hvis indgrebet bliver vedtaget, påvirker det kun likviditeten for vores projekter en smule. Vores model er baseret på, at selve driften giver overskud.”

Trods forskelligt syn på investeringer i erhvervsejendomme er de to eksperter enige om, at danskere med pensionsopsparing bør skele til, om deres pensionsselskab tilbyder at placere en del af pengene i fonde eller puljer med fast ejendom. Det vil, mener både Kim Valentin og Martin Kibsgaard, være et godt supplement til aktier og obligationer.

Læs mere om støttepuljen på tbst.dk og om klimatjek på klimatilpasning.dk/borger/gratisklimatjek

Staten støtter energitiltag
Private udlejningsejendomme kan få penge fra staten til investeringer i klimatilpasninger og energiforbedringer. Det sker via en særlig støttepulje, som i år er på 50 millioner kroner.
Puljen håndteres af Center for Bolig under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, og den er målrettet private ejendomme med mindst 12 boliger.

Formålet med puljen er, at lejerne får bedre indeklima og undgår skader fra oversvømmelser, uden at de samlede boligudgifter stiger. Udlejer får mulighed for at opnå et højere afkast af sin investering i kraft af støtten, som udgør 20 procent af de samlede investeringer.

Der er ansøgningsfrist 1. juni, og når det endelige projektforslag er godkendt, har udlejer to år til at gennemføre selve klima- eller energiarbejdet på ejendommen.
Udlejer kan også få foretaget et gratis klimatjek, hvor en godkendt og specialuddannet fagmand besøger ejendommen og udarbejder en rapport med forslag til klimasikring.