Annonce
Annonce

Få et højere afkast af dine penge

Med de rekordlave renter på opsparing og obligationer er der opstået et stort behov for at søge alternative placeringsmuligheder uden at investere i aktier. Da finanskrisen har gjort det både dyrere og sværere for bankerne at låne penge ud, giver det mulighed for at låne direkte til kreditværdige virksomheder. Dette har mange tusinde investorer allerede opdaget.

Hvad er virksomhedslån og lånebaseret crowdfunding?
Virksomhederne kan søge om lån for at finansiere deres kapitalbehov. Som investor i virksomhedslån er du dermed reelt med til at låne penge til en virksomhed i en periode uden at løbe samme risiko, som hvis du havde købt virksomhedens aktier. Investorerne i virksomhedslån får en løbende betaling af renter og afdrag. Det er typisk mindre virksomheder, som benytter sig af crowdfunding for at mindske afhængigheden af lån i bankerne. De helt store virksomheder benytter sig af virksomhedsobligationer, som udbydes på børsen. De senere år har virksomhedslån været et marked i hastig vækst.

Hvorfor er lånebaseret crowdfunding interesssant?
Virksomhedslån giver dig mulighed for at opnå et højere forventet afkast end på bankindskud og obligationer med tilsvarende løbetider. Virksomhedslån kan udgøre et fint supplement til aktier og obligationer i din portefølje, så du spreder din risiko.

Hvad er risikoen?
Som investor i virksomhedslån påtager du dig i princippet de samme typer risici som ved investering i obligationer – herunder renterisiko og kreditrisiko. Den primære forskel består i, hvor høje eller lave disse risikofaktorer er. Kreditrisikoen udgør den væsentligste risiko for virksomhedslån og er den risiko, som giver investorerne en højere rente i forhold til obligationer. Kreditrisikoen er risikoen for, at en virksomhed misligholder sine betalinger af de løbende renter og afdrag.

Hvordan vurderer jeg risikoen?
Typisk foretager udbyderne af lånebaseret crowdfunding en kreditvurdering af virksomhederne, som ønsker at søge lån på deres låneplatform. Kreditrisikoen afspejles i den enkelte virksomheds kreditvurdering. De lån, der bliver vurderet kreditværdige, får lov til at udbyde deres lån på platformen. Her finder du informationer om de enkelte virksomhedslån og kan afgive dine bud (beløb og ønsket rente). Du har mulighed for at investere fra få hundrede kroner, hvilket gør det let at opnå en fornuftig spredning uden at have en meget stor investeringsformue. Investorerne, der både kan være private og professionelle, kan udlåne hele eller dele af det beløb, som låntagerne efterspørger.

Udlånsproces
Udlånsprocessen foregår typisk ved, at mellem 100 - 500 långivere tilbyder at udlåne f.eks. 2 – 10.000 kr. for 8 -12% rente og så er det op til låntageren at acceptere én til flere af långivernes tilbud indtil det samlede beløb er rejst til en given gennemsnitsrente.
Låneplatformene er mere omkostningseffektive end bankerne, da de har lavere omkostninger til personale, filialer og regulering, så de kan på den baggrund tilbyde favorable lånevilkår til låntager og en attraktiv investeringsmulighed for investorerne.

Hvad kan jeg forvente i rente?
Udbuddet af virksomhedslån spænder meget bredt og giver stor forskel på afkastpotentialet fra lån til lån. Et typisk lån med meget lav risiko og en kort løbetid giver i øjeblikket cirka 4,0 – 4,5 procentpoint i merrente i forhold til statsobligationer. Et typisk lån med normal risiko giver i øjeblikket en merrente i intervallet 6 – 10 procentpoint.

Hvem administrerer mine virksomhedslån?
Oftest er det låneplatformen, som administrerer dine virksomhedslån. Det svarer til, at din bank administrerer dine aktier og obligationer.

Hvordan sælger jeg virksomhedslån?
Enkelte låneplatforme tilbyder, at du kan gøre dig likvid ved at sætte dine virksomhedslån til salg på deres markedsplads. Det har også den fordel, at du hurtigt kan investere i en stor mængde ”brugte” låneandele i forskellige virksomhedslån og dermed sprede din risiko.

Hvordan investerer jeg i virksomhedslån?
Danske låneplatforme:

Flex Funding A/S* www.flexfunding.com
Kreditmatch ApS** www.kreditmatch.dk
Lendino A/S** www.lendino.dk

*Har opnået Finanstilsynets ubegrænsede tilladelse. **Begrænset tilladelse fra Finanstilsynet