Annonce
Annonce

Er din virksomhed klar til persondataforordningen – har I ryddet op?

I forbindelse med den forestående Persondataforordning, der blev vedtaget i EU ved årsskiftet, vil adskillige virksomheder på tværs af brancher stå med et øget behov for overblik og kontrol over deres samlede data-flow. Strator er en dansk virksomhed med speciale i dokumenthåndtering, -teknologier og -løsninger.

Læs mere
Fold sammen

Den omfattende opstramning i forbindelse med Persondataloven kræver blandt andet dokumentation for, at alle personhenførbare data er under kontrol og ikke kan misbruges. Dertil kommer en lang række krav om håndtering og behandling af persondata, som virksomheder er nødt til at forholde sig til, hvis man ikke ønsker at blive ramt af de skærpede sanktioner med bøder på op til 4% af omsætningen.

Målet er komplet kontrol
Efter vedtagelsen af persondata-forordningen, som træder i kraft i første kvartal af 2018, har juridiske og offentlige sagkyndige givet deres anskuelser og forklaringer på, hvordan den nye Persondata-forordning skal fortolkes og implementeres, og der er endnu divergerende meninger om detaljer. Men en ting ligger fast: Målet er et totalt overblik og kontrol over datamængder og processer i virksomheder, som har med persondata at gøre, samt naturligvis fortsat at efterleve de øvrige regler, der stilles til en virksomhed i en given branche. I alle virksomheder skal der som konsekvens af den ny Persondata-forordning ske en opsporing, oprydning og systematisering af personhenførbare data. Hvor stor opgaven er, varierer betydeligt.

Oprydning af data og dokumenter
Strator har i samarbejde med Tine Weirsøe sat strøm til oprydnings-processen, der bygger på den vel-afprøvede manuelle proces, som Tine har brugt med stor succes i mange år. Tine Weirsøe er Records Management ekspert, ejer af Scandinavian Information Audit, og har i 30 år arbejdet med arkivering og standarder herfor samt med auditering. Strømmen til processen er Strators teknologiske tilgang og erfaring med dokumenthåndteringsløsninger.

I forbindelse med den ny Persondataforordning er oprydning nu højaktuelt.

Gammel data i gamle systemer
Efter flere års drift, eventuelle udvidelser og overgang til nye systemer, er det ofte tilfældet, at dele af data komme ud af kontrol, og derved udgøre et problem i forhold til at leve op til de nye krav fra Persondata-forordningen. Det kan også være et system ikke lader sig ændre til at leve op til nye krav, eller systemet reelt er ude af brug, og blot står passivt med data.

Også her skal der oprydning til. Når systemerne nedlægges og data og dokumenter flyttes til et nyt arkiv, hvilket typisk giver store driftsøkonomiske besparelser, systematiseres data mens der påtrykkes passende retention. Dokumenter kan i processen evt. konverteres til langtidsarkivformater og hvor det er relevant, kan dokumenter anonymiseres digitalt inden arkivering.

Holdbare løsninger
Strator har i mange år arbejdet med blandt andet EMC’s dokumenthåndteringsplatform Documentum, og med Adlib PDF Enterprise til dokument transformation. EMC har ligeledes udviklet InfoArchive til arkivering af hele systemer. Strator har med deres ekspertise og kreative teknologiske tilgang hjulpet virksomheder med at skræddersy holdbare og optimerede løsninger inden for dokumenthåndtering. Strators kunder tæller hovedsageligt store, danske virksomheder – herunder en række virksomheder inden for den stærkt regulerede farmaceutiske sektor.

Deres nytænkende tilgang og evne til at simplificere komplekse problemer i ethvert nyt projekt er kernen i deres forretning, og en af grundende til deres kunder strækker sig på tværs af brancher.

Find mere information på STRATOR.COM