Annonce
Annonce

En masterplan for den trafikale infrastruktur

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Transport og Logistik'. Se alle artikler her

Af Michael Svane, DI

Den trafikale infrastruktur er et vigtigt erhvervspolitisk indsatsområde, idet fremkommelighed og mobilitet har stor betydning for virksomhedernes produktivitet og internationale konkurrenceevne.

Tilgængelighed er afgørende for mange virksomheder, når de vælger, hvor de skal placere deres aktiviteter. Infrastruktur og transportmuligheder har blandt andet betydning i forhold til adgang til leverandører, kunder og medarbejdere.

Infrastruktur topper virksomhedernes ønskeseddel, når de bliver spurgt om, hvor der skal sættes ind for at styrke deres vækstmuligheder. I DI’s seneste Lokalt Erhvervsklimaundersøgelse fra 2017 svarer 45 pct. af virksomhederne, at kommunen først og fremmest skal prioritere infrastruktur. Det er en højere andel end nogensinde før og foran både arbejdskraft og lavere skatter og afgifter.

Transportvirksomhederne er afhængige af en robust infrastruktur for at kunne sikre leverancer til tiden. Infrastruktur står derfor endnu højere på ønskesedlen blandet transportvirksomhederne end blandt virksomhederne generelt. I den seneste Lokalt Erhvervsklimaundersøgelse peger 54 pct. af transportvirksomhederne på infrastruktur. En mangelfuld infrastruktur indebærer navnlig, at transporterhvervet spilder tid på at holde i kø og ofte må afsætte flere medarbejdere og mere materiel til transporter. Konsekvensen er, at transporten bliver dyrere.

Infrastrukturen har også betydning for mobiliteten på arbejdsmarkedet. 37 pct. af virksomhederne har det seneste år forgæves forsøgt at rekruttere nye medarbejdere. En del virksomheder giver udtryk for, at trafikale udfordringer gør det svært at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. 56 pct. af de virksomheder, der det seneste år forgæves har forsøgt at rekruttere nye medarbejdere, oplever samtidig stigende trafikale udfordringer.

Michael Svane, DI

»DI har i flere år efterlyst en masterplan, der kan sikre en samlet prioritering af fremtidens trafikale investeringer.«


Danmark har ikke, som det er tilfældet i en del andre lande, en langsigtet plan for investeringer i den trafikale infrastruktur. I 2008 kom Infrastrukturkommission, hvor en række interessenter var repræsenteret, med konkrete anbefalinger til fremtidens trafikale investeringer. I de senere år har det flere gange været foreslået, at der burde nedsættes en ny infrastrukturkommission eller en mobilitetskommission. Fra politisk hold har der dog ikke været interesse herfor. Politikerne har i stedet været optaget af at få etableret en fælles forligskreds, hvor der kan opnås enighed om en masterplan for, hvilke konkrete investeringer der skal gennemføres. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har netop udbudt en konsulentopgave med det formål at få kortlagt anvendelsen af langsigtede planer inden for infrastrukturområdet i andre lande.

I Lokalt Erhvervsklima 2017 havde virksomhederne mulighed for at pege på de to områder i infrastrukturen og transportsystemet, som er vigtigst for deres vækst. Godt halvdelen af virksomhederne peger på, at det er vigtigt, at det overordnede vejnet som motorveje m.v. forbedres. Det er også vigtigt for virksomhederne, at de lokale forbindelser udbygges. Det gælder både det lokale vejnet og de lokale bus- og togforbindelser.  I undersøgelsen er det således knap halvdelen af virksomhederne, der peger på forbedring af det lokale vejnet, mens hver femte peger på forbedringer af de lokale bus- og togforbindelser.

DI har i flere år efterlyst en masterplan, der kan sikre en samlet prioritering af fremtidens trafikale investeringer. Det gælder både vejene og den kollektive trafik. Virksomhederne har brug for at kende de fremtidige planer for udbygning af infrastrukturen. En samlet masterplan for perioden 2021-2030 kan sikre forudsigelighed.

 

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Transport og Logistik'. Se alle artikler her