Annonce
Annonce

Dual Growth: Innovative løsninger med direkte effekt på bundlinjen

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Markedet for teknologiske facility management løsninger buldrer derudaf. Udbyderne leverer et konstant flow af nye teknologier, der er designet til at gøre livet lettere for kunderne, styrke deres konkurrencefordele og sikre medarbejderne optimale arbejdsforhold. For Lindpro er det helt centrale, at løsningerne er relevante og værdiskabende for kunderne.

Sponseret af Lindpro

Administrerende direktør for Lindpro, Claus Fibiger, mener ikke, at virksomheder bør satse på teknologiske løsninger for teknologiens egen skyld. Claus Fibiger forklarer: ”Vores branche er kendetegnende ved at have en stærk faglighed og være meget teknisk orienteret. Det skal vi fortsat være, men derudover skal vi sammen med kunderne have afdækket, hvad de virkelige behov er, og via den dialog levere produkter og løsninger, der gør en reel forskel”.

Evnen til at fastholde fokus på udvikling af kerneforretningen, og samtidigt skabe innovation, arbejdes der p.t. med i projektet Dual Growth. Dual Growth projektet er iværksat og sponsoreret af Industriens Fond, støttet af konsulenthuset Kring og omfatter ud over Lindpro to andre danske virksomheder. At Lindpro deltager skyldes bl.a. at topledelsen ønsker at gøre op med tanken om, at vækst sker gennem besparelser, som var finanskrisens mantra. Hos Lindpro forstår man, at vejen til vækst kræver innovation. ”Lindpro er gået med i projektet, for at finde nye veje til vækst. Vi ønsker at udvikle en innovationsmuskel, som kan skabe nye løsninger, vores kunder har brug for”, fortæller Claus Fibiger.

Claus Fibiger, Administrerende direktør for Lindpro

»Vi ønsker at udvikle en innovationsmuskel, som kan skabe nye løsninger, vores kunder har brug for.«


Konkurrencefordele gennem innovation
Facility management leverandøren har i forbindelse med Dual Growth projektet bl.a. nedsat en innovationsgruppe, der omfatter både funktionærer og teknikere. Deltagelse af teknikerne er helt fundamentalt, da det er dem, der til dagligt er i dialog med kunderne og dermed er bedst opdaterede på, hvad der er vigtigt for dem.

”Vi har kompetente og engagerede teknikere i Lindpro. Det ønsker vi at udnytte til at få en stærk markedstilknytning” forklarer Claus Fibiger. Også Kunder og Markedschef, Søren Jønsson, der har ansvar for Lindpros markedstilgang vurderer, at Dual Growth projektet er af stor betydning for Lindpro.

”Projektets formål er at styrke vores evne til at skabe innovation og eksponentielle vækstmuligheder samtidigt med, at vi fortsætter væksten af vores kerneforretning. Kompetencen og evnen til at kunne det, er helt afgørende for at have et solidt og fremtidssikret forretningsgrundlag”. Søren Jønsson tilføjer, at udvikling af facility management området, således at der skabes optimale forhold for kundernes medarbejdere, vil være et centralt område.

Forretningsudviklingschef i Lindpro, Ulla Benediktson, supplerer med at forklarer, at Dual Growth projektet grundlæggende er et spørgsmål om at styrke dialogen med kunderne om, hvilke behov de reelt har for derefter hurtigt og simplet at få testet en løsning. Testen har til formål at få afdækket om kunderne vil bruge løsningen, og om de skaber den forventede værdi. På den baggrund kan løsningen udvikles yderligere eller forkastet uden store omkostninger.

”De nye løsninger, som de kunder, der tester dem, tager til sig og får værdi af, kan vi på baggrunden af testen hurtigt eksekvere og skalere, så flere kunder også får glæde af løsningen.  Det sikrer lavere udviklingsomkostninger og højere hitrate”, fortæller Ulla Benediktson.

Claus Fibiger afslutter med at kommentere, at for Lindpro handler det om, at kunderne får løst de udfordringer de har og forbedret deres rammer for at drive forretning. ”Det hjælper ikke noget at opfinde den dybe tallerken, hvis kunderne har brug for den flade. Med tilgangen i Dual Growth projektet skaber vi værdi for såvel Lindpro som Lindpros kunder – og det er vi stolte af”.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Strategisk Outsourcing'. Se alle artikler her